Jaarrekening: Overzicht baten en lasten 2021

Baten en lasten 2021

Terug naar navigatie - Baten en lasten 2021
Programma Begroting 2021 Actuele Begroting 2021 Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0 Bestuur en ondersteuning -2.880.408 27.284.055 24.403.647 -2.535.092 28.714.172 26.179.081 -2.231.038 29.005.027 26.773.989
1 Veiligheid -1.449.298 56.992 -1.392.306 -1.651.254 56.992 -1.594.261 -1.490.785 70.558 -1.420.227
2 Verkeer, vervoer & waterstaat -2.902.913 79.686 -2.823.228 -3.057.234 79.686 -2.977.548 -2.174.479 220.556 -1.953.923
3 Economie -200.645 207.488 6.843 -3.738.737 3.654.884 -83.854 -1.966.712 2.234.485 267.773
4 Onderwijs -1.670.784 399.739 -1.271.045 -1.755.512 386.036 -1.369.475 -1.683.481 436.896 -1.246.585
5 Sport, cultuur & recreatie -3.611.730 225.524 -3.386.206 -4.808.753 200.549 -4.608.205 -3.732.805 390.583 -3.342.222
6 Sociaal domein -11.524.564 2.211.787 -9.312.778 -13.160.330 2.785.772 -10.374.559 -12.687.520 2.957.636 -9.729.884
7 Volksgezondheid & milieu -5.383.230 3.520.604 -1.862.625 -5.736.790 3.372.604 -2.364.186 -5.511.628 3.745.888 -1.765.741
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. -2.487.339 1.672.280 -815.059 -1.833.253 668.780 -1.164.473 -2.486.483 1.615.306 -871.177
9 Overhead -6.782.187 71.776 -6.710.411 -8.175.371 293.636 -7.881.735 -7.575.467 532.813 -7.042.653

Stortingen en onttrekkingen 2021

Terug naar navigatie - Stortingen en onttrekkingen 2021
Programma Begroting 2021 Actuele Begroting 2021 Realisatie 2021
Stortingen Onttrekkingen Saldo Stortingen Onttrekkingen Saldo Stortingen Onttrekkingen Saldo
0 Bestuur en ondersteuning 0 81.193 81.193 0 168.195 168.195 0 137.379 137.379
1 Veiligheid -6.000 10.000 4.000 0 35.000 35.000 0 9.830 9.830
2 Verkeer, vervoer & waterstaat -860.000 1.304.090 444.090 -860.000 1.444.962 584.962 -867.071 530.074 -336.997
3 Economie 0 0 0 0 125.474 125.474 -299.931 120.661 -179.270
4 Onderwijs -18.000 464.000 446.000 0 519.949 519.949 0 442.822 442.822
5 Sport, cultuur & recreatie -95.000 628.824 533.824 0 1.529.535 1.529.535 0 476.983 476.983
6 Sociaal domein -10.000 10.000 0 0 355.000 355.000 -207.474 384.575 177.101
7 Volksgezondheid & milieu -5.000 711.803 706.803 -31.000 1.062.826 1.031.826 -412.388 1.119.315 706.927
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. -4.000 150.450 146.450 0 452.550 452.550 -118.058 166.780 48.722
9 Overhead -284.000 512.528 228.528 -201.000 1.226.964 1.025.964 0 628.866 628.866

Resultaat 2021

Terug naar navigatie - Resultaat 2021
  Begroting 2021 Actuele Begroting 2021 Realisatie 2021
  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten

Saldo

Saldo baten en lasten vóór mutaties in de reserves 35.729.930 -38.893.098 -3.163.169 40.213.110 -46.452.326 -6.239.216 41.209.747 -41.540.398 -330.651
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves -1.282.000 3.872.888 2.590.888 -1.092.000 6.920.455 5.828.455 -1.904.922 4.017.285 2.112.363
Resultaat 34.447.930 -35.020.210 -572.281 39.121.110 -39.531.871 -410.761 39.304.825 -37.523.113 1.781.712

Voor een gespecificeerd overzicht van de algemene dekkingsmiddelen wordt verwezen naar het onderdeel algemene dekkingsmiddelen in de jaarrekening.