Bijlage 3 Overzicht investeringskredieten eind 2021

Lopende projecten programma 2

Terug naar navigatie - Lopende projecten programma 2
Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2020 Uitgaven 2021 Restant krediet 2021
7421007 Opslagtank zoutoplossing 44.000 0 31.900 12.100
7421018 Fietspad Kanlaan-Evenboersweg 3.635.000 1.771.317 1.318.620 545.063
7421026 Sneeuwploeg nr.2 tbv tractor 9.500 0 0 9.500
7421029 Ontsluiting Oosterparallelweg 896.000 54.178 228.051 613.771
7421030 Herinr. Korte Kerkweg 270.000 238.476 12.768 18.756
7421033 Fietspad Heerenweg 1.135.000 28.592 26.947 1.079.461
7421035 Renovatie lichtm. 2020/2021 50.000 0 15.726 34.274
7421036 Fietspad Reggersweg 100.000 7.368 60.744 31.887
7421055 Herinr.Staph.N.O. fase 3 152.000 0 7.980 144.020
7421056 Herinr. Staph. Noord fase 4 145.000 0 0 145.000
7421057 Opzetstrooier nr. 5 VW-Crafter 38.000 0 0 38.000
7425001 Herinr. omgeving station 520.000 0 0 520.000

Afgeronde projecten programma 2

Terug naar navigatie - Afgeronde projecten programma 2

Het investeringsproject Fietspad Gorterlaan is in 2020 al afgerond. De resterende subsidie is in 2021 ontvangen, waardoor dit project binnen het beschikbaar gestelde krediet is gebleven (€ 36.581 minder uitgegeven). Dit project is niet in onderstaande tabel opgenomen.

Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2020 Uitgaven 2021 Restant krediet 2021
7421005 Herinr. JC v. Andelweg 415.000 400.906 0 14.094
7421008 Fietspad sproeier 31.000 0 31.877 -877
7421013 Herinr. Staph. N.O. fase 2 142.000 146.732 0 -4.732
7421020 Renov.lichtmasten-areaal 2019 50.000 38.168 11.832 0
7421045 Herinr. kruispunt Heerenweg 85.000 13.700 0 71.300

Lopende projecten programma 7

Terug naar navigatie - Lopende projecten programma 7
Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2020 Uitgaven 2021 Restant krediet 2021
7472043 GRP jaarschijf 2021 671.000 0 7.700 663.300
7474002 Energiebesp.maatr.gem.geb. 300.000 11.336 0 288.664
7475001 Begr.pl.Scholenland uitbr. 250.000 -3.010 6.749 246.261
7475002 Grt.ondh.begr.pl.Staph. 140.000 0 0 140.000
7475003 Begr.pl.Staphorst uitbr. 37.500 0 19.236 18.264

Afgeronde projecten programma 7

Terug naar navigatie - Afgeronde projecten programma 7
Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2020 Uitgaven 2021 Restant krediet 2021
7472040 GRP 2018 550.000 52.411 0 497.589
7472041 GRP 2019 325.000 13.847 7.179 303.973
7472239 Gem. Rioleringsplan 2017 1.099.000 895.229 5.707 198.064
7472242 Gem. Rioleringsplan 2020 775.000 224.027 9.323 541.650

Lopende projecten programma 9

Terug naar navigatie - Lopende projecten programma 9
Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2020 Uitgaven 2021 Restant krediet 2021
7404009 Verplaatsen kapschuur 54.000 0 38.781 15.219
7404072 Verd.gem.huis (label C 2023) 2.700.000 0 79.109 2.620.891
7404081 Pick-up bus service-ploeg 41.000 0 0 41.000
7404082 Smalspoor trekker 115.000 0 0 115.000
7404085 Klepelmaaier 20.000 0 0 20.000
7404086 Hoogwerker 85.000 0 63.358 21.642
7404087 Pick-up bus serviceploeg 48.000 0 0 48.000