Bijlage 5 Indicatoren

Indicatoren per programma

Terug naar navigatie - Indicatoren per programma

Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie

Terug naar navigatie - Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie
Formatie (fte per 1.000 inwoners)
Gebied 2020 2021
Staphorst 9,3 10

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)
Gebied 2020 2021
Staphorst 7,2 8,6

Kosten externe inhuur (x € 1.000)
Gebied 2020 2021
Staphorst 1311 1187

Organisatiekosten (kosten per inwoner)
Gebied 2020 2021
Staphorst 702 822

% Overhead

Overhead als % van totale lasten

Gebied 2020 2021
Staphorst 16,9 18,2

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 1 - Openbare orde en veiligheid
Verwijzingen Halt (per 10.000 inwoners, 12-17 jaar)
Gebied 2019 2020
Staphorst 70 20
Gemeenten < 25.000 inwoners 110 100

Aantal misdrijven in 2020 (per 1.000 inwoners)
Gebied Diefstal uit woning per 1.000 inwoners Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners Winkeldiefstal per 1.000 inwoners
Staphorst 0,6 1,2 2,6 0
Gemeenten < 25.000 inwoners 1,5 2,6 4,5 0,7

Programma 3 - Economie en ondernemen

Terug naar navigatie - Programma 3 - Economie en ondernemen
Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen in %)
Gebied 2019 2020
Staphorst 59,4 59,9
Gemeenten <25.000 inwoners 48,8 48,6

Vestigingen van bedrijven (per 1.000 inwoners, 15 t/m 64 jaar)
Gebied 2019 2020
Staphorst 166,3 169,3
Gemeenten <25.000 inwoners 158,9 165,4

Programma 4 - Onderwijs

Terug naar navigatie - Programma 4 - Onderwijs
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (5-18 jaar) (niet ingeschreven op school)
Gebied 2019 2020
Staphorst 3,8 4,1
Gemeenten < 25.000 inwoners 1,7 2,5

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen (5-18 jaar) (ongeoorloofd afwezig)
Gebied 2018 2019
Staphorst 10 9
Gemeenten < 25.000 inwoners 17 19

Vroegtijdige schoolverlaters (VO+MBO, 12-23 jaar)
Gebied 2019 2020
Staphorst 0,8 % 1,1 %
Gemeenten < 25.000 inwoners 1,5 % 1,3 %

Programma 6 - Sociaal domein

Terug naar navigatie - Programma 6 - Sociaal domein
Aantal re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners, 15-75 jaar)
Gebied 2019 2020
Staphorst 41 41
Gemeenten < 25.000 inwoners 123 124

Werkloze jongeren (% jeugdwerkloosheid: 16-22 jaar)
Gebied 2019 2020
Staphorst 1 % 1 %
Gemeenten < 25.000 inwoners 1 % 1 %

Banen (aantal per 1.000 inwoners, 15-64 jaar)
Gebied 2019 2020
Staphorst 817,3 833,2
Gemeenten < 25.000 inwoners 665,4 666,3

Bijstandsuitkeringen (per 10.000 inwoners, 18 jaar en ouder)
Gebied 2020 2021
Staphorst 128,3 107,2
Gemeenten < 25.000 inwoners 211,9 178,2

% Kinderen in een uitkeringsgezin (tot 18 jaar)
Gebied 2019 2020
Staphorst 2 2
Gemeenten <25.000 inwoners 4 4

% Jongeren met delict voor rechter (12-21 jaar)
Gebied 2019 2020
Staphorst 0 0
Gemeenten < 25.000 inwoners 1 1

% Jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar)
Gebied 2019 2020
Staphorst 0,5 0,4
Gemeenten < 25.000 inwoners 1,1 1,1

% Jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar)
Gebied 2019 2020
Staphorst 6,2 5,9
Gemeenten < 25.000 inwoners 10,9 10,6

% Jongeren met jeugdreclassering (12-22 jaar)
Gebied 2019 2020
Staphorst 0 0
Gemeenten < 25.000 inwoners 0,4 0,4

% Netto arbeidsparticipatie
Gebied 2019 2020
Staphorst 73,9 73,2
Gemeenten < 25.000 inwoners 69,6 69,3

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners)
Gebied 2020 2021
Staphorst 330 290
Gemeenten < 25.000 inwoners 623 573

Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Terug naar navigatie - Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
% Demografische druk (personen 0-20 jaar en 65 jaar e.o. in verhouding tot personen van 20-65 jaar)
Gebied 2020 2021
Staphorst 85 84,7
Gemeenten < 25.000 inwoners 79,4 79,6

Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)
Gebied 2018 2019
Staphorst 12,3 4,4
Gemeenten < 25.000 inwoners 8,6 9,3

Gemiddelde woonlasten éénpersoonshuishouden (in €)
Gebied 2020 2021
Staphorst 686 730
Gemeenten < 25.000 inwoners 748 -

Gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden (in €)
Gebied 2020 2021
Staphorst 708 754
Gemeenten < 25.000 inwoners 826 -

Gemiddelde WOZ-waarde woningen
Gebied 2020 2021
Staphorst 276000 291000
Overijssel 235000 251000