Overzicht van baten en lasten

Inhoud

Overzicht van baten en lasten

Exploitatie Begroting 2021
Baten Lasten Stortingen Ontrekkingen Saldo
0 Bestuur en ondersteuning -27.284.055 2.844.503 0 -81.193 -24.520.745
1 Veiligheid -56.992 1.449.298 6.000 -10.000 1.388.306
2 Verkeer, vervoer & waterstaat -79.686 2.902.913 860.000 -1.304.090 2.379.138
3 Economie -207.488 200.645 0 0 -6.843
4 Onderwijs -399.739 1.670.784 18.000 -464.000 825.045
5 Sport, cultuur & recreatie -225.524 3.611.730 95.000 -628.824 2.852.382
6 Sociaal domein -2.211.787 11.524.564 10.000 -10.000 9.312.778
7 Volksgezondheid & milieu -3.520.604 5.383.230 5.000 -711.803 1.155.822
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. -1.672.280 2.487.339 4.000 -150.450 668.609
9 Overhead -71.776 6.818.092 284.000 -512.528 6.517.788
Publicatiedatum: 02-10-2020

Inhoud