Indicatoren

Inhoud

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

Gebied 2019 2020
Staphorst 7,7 7,9

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

Gebied 2019 2020
Staphorst 7,7 7,2

Kosten externe inhuur (x € 1.000)

Gebied 2018 2019
Staphorst 1088 1466

Organisatiekosten (kosten per inwoner)

Gebied 2018 2019
Staphorst 302 312

Verwijzingen Halt (per 10.000 inwoners, 12-17 jaar)

Bron: Halt
Gebied 2018 2019
Staphorst 60 68
Gemeenten < 25.000 inwoners 100 110

Aantal misdrijven in 2018 (per 1.000 inwoners)

Gebied Diefstal uit woning per 1.000 inwoners Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners Winkeldiefstal per 1.000 inwoners
Staphorst 0,6 2,4 2,1 0,3
Gemeenten < 25.000 inwoners 2,1 - - 0,6

Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen in %)

Bron: CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research
Gebied 2018 2019
Staphorst 58,5 59,3
Gemeenten <25.000 inwoners 48,3 48,7

Vestingen van bedrijven (per 1.000 inwoners, 15 t/m 64 jaar)

Bron: LISA
Gebied 2018 2019
Staphorst 160,6 166,3
Gemeenten <25.000 inwoners 153,6 159,1

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (5-18 jaar) (niet ingeschreven op school)

Bron: Duo/Ingrado
Gebied 2017 2018
Staphorst 4,04 1,88
Gemeenten < 25.000 inwoners 1,3 1,2

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen (5-18 jaar) (ongeoorloofd afwezig)

Bron: Duo/Ingrado
Gebied 2017 2018
Staphorst 12 10
Gemeenten < 25.000 inwoners 19 17

Vroegtijdige schoolverlaters (VO+MBO, 12-23 jaar)

Gebied 2017 2018
Staphorst 1 % 1,2 %
Gemeenten < 25.000 inwoners 1,2 % 1,4 %

% niet sporters van 19 jaar en ouder

Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM
Gebied 2016
Staphorst 54,6
Gemeenten < 25.000 inwoners 48,9

Aantal re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners, 15-65 jaar)

Bron: CBS - Participatiewet
Gebied 2017 2018
Staphorst 4,8 6,7
Gemeenten < 25.000 inwoners - 19

Werkloze jongeren (% jeugdwerkloosheid: 16-22 jaar)

Gebied 2018
Staphorst 1 %
Gemeenten < 25.000 inwoners 1 %

Banen (aantal per 1.000 inwoners, 15-64 jaar)

Bron: LISA
Gebied 2018 2019
Staphorst 792 812
Gemeenten < 25.000 inwoners 650 664

Kinderen in uitkeringsgezing

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
Gebied 2018
Staphorst 2
Gemeenten <25.000 inwoners 4

Bijstandsuitkeringen (per 1.000 inwoners, 18 jaar en ouder)

Bron: CBS - Participatiewet
Gebied 2018 2019
Staphorst 149 130
Gemeenten < 25.000 inwoners 206 194

% Jongeren met delict voor rechter (12-21 jaar)

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
Gebied 2018
Staphorst 0
Gemeenten < 25.000 inwoners 1

% Jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar)

Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd
Gebied 2018 2019
Staphorst 0,6 0,5
Gemeenten < 25.000 inwoners 1 1,1

% Jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar)

Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd
Gebied 2018 2019
Staphorst 6 6,2
Gemeenten < 25.000 inwoners 10,4 10,9

% Jongeren met jeugdreclassering (12-22 jaar)

Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd
Gebied 2018 2019
Staphorst 0 0
Gemeenten < 25.000 inwoners 0,5 0,4

% Netto arbeidsparticipatie

Bron: CBS - Arbeidsdeelname
Gebied 2018 2019
Staphorst 72,7 79,39
Gemeenten < 25.000 inwoners 68,7 69,6

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners)

Bron: CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
Gebied 2018 2019
Staphorst 300 350
Gemeenten < 25.000 inwoners 532 576

% Hernieuwbare elektriciteit

Bron: Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor
Gebied 2017 2018
Staphorst 15,8 19,4

Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)

Bron: CBS - Statistiek Huishoudelijk Afval
Gebied 2017 2018
Staphorst 59 56
Gemeenten < 25.000 inwoners 140 136

% Demografische druk (personen 0-20 jaar en 65 jaar e.o. in verhouding tot personen van 20-65 jaar)

Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek
Gebied 2019 2020
Staphorst 85 85
Gemeenten < 25.000 inwoners 79 79,4

Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)

Bron: ABF - Systeem Woningvoorraad
Gebied 2017 2018
Staphorst 19,6 12,3
Gemeenten < 25.000 inwoners 9 8,6

Gemiddelde woonlasten éénpersoonshuishouden (in €)

Bron: COELO, Groningen
Gebied 2019 2020
Staphorst 656 686
Gemeenten < 25.000 inwoners 708 749

Gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden (in €)

Bron: COELO, Groningen
Gebied 2019 2020
Staphorst 680 708
Gemeenten < 25.000 inwoners 784 827

Gemiddelde WOZ-waarde woningen

Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Gebied 2018 2019
Staphorst 252000 263000
Publicatiedatum: 02-10-2020

Inhoud