Overzicht kredieten

Inhoud

Lijst met toe te kennen kredieten

Onderstaand is de lijst met kredieten opgenomen op basis van de lijst van investeringen met doorgang 2020. Deze lijst is aangevuld met een aantal nieuwe kredieten voor investeringen.
 Omschrijving van de investering Incidenteel (I) Meerjarenbegroting 2021-2024 Last begroting 2021 Ten laste van reserves Last begroting 2021 Last begroting 2022 Last begroting 2023 Last begroting 2024
of
Structureel (S)
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Programma 2 | Verkeer en openbare ruimte
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 4: nieuw materiaal herinrichting Structureel 145.000 res.afs.maats.nut 145.000
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 5: nieuw materiaal herinrichting Structureel 150.000 res.afs.maats.nut 150.000
Renovatie lichtmasten-areaal Incidenteel 25.000 25.000 res.afs.maats.nut 25.000 25.000
Opzetstrooier nr. 5 (t.b.v. VW crafter) Structureel - 6 jr. 38.000 6.333 6.333 6.333 6.333 6.333
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme
Uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen] Incidenteel 175.000 175.000 175.000 reserve z. bes./grondexpl. 175.000 175.000 175.000
College 12 sept 19.: van € 250.000 teruggebracht met jaarlijks € 75.000 = € 175.000.
Boombeheer: buiten beb. kom - achterstallig onderhoud Incidenteel 50.000 reserve z. bes./grondexpl. 50.000
Boombeheer: binnen beb. kom - achterstallig onderhoud Incidenteel 35.000 reserve z. bes./grondexpl. 35.000
Opstellen beleidsplan verkoop/gebruik gemeentegrond Incidenteel 25.000 reserve z. bes./grondexpl. 25.000
Routenetwerk fiets & wandelpaden: doorontwikkeling en revisie (rekening houden met co-financiering van de provincie) Incidenteel 60.000 reserve z. bes./grondexpl. 60.000
Programma 6 | Sociaal domein
Gem. bijdrage voor de Herberg, Zwolle ivm wegvallen bijdrage woningcorporaties - t/m 2024: € 10.000 per jaar Incidenteel 10.000 10.000 10.000 10.000 reserve z. bes./grondexpl. 10.000 10.000 10.000 10.000
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
GRP-V 2016-2020 - Jaarschijf 2021 - Jaarschijven 2022 en verder volgen uit nieuw GRP-VI Structureel 671.000 reserve riolering 671.000
Energieloket 3.0 + inzet energiecoaches Incidenteel 40.000 40.000 reserve z. bes./grondexpl. 40.000 40.000
College 12 sept 2019.: overeenkomst voor 3 jaar (t/m 2022). Hierdoor incidenteel € 40.000 per jaar.
Programma 9 | overhead
Nieuw t.o.v. LVI 2020: bestelbus met open laadbak Structureel 47.000 9.400
Nieuw t.o.v. LVI 2020:  kleine pick-up auto Structureel 37.000 7.400 7.400 7.400 7.400
Nieuw t.o.v. LVI 2020: Pickup- Bus met laadkraan Structureel 55.000 11.000
Nieuw t.o.v. LVI 2020: Maaiarm grote trekker Incidenteel 20.000 reserve z. bes./grondexpl. 20.000
Nieuw t.o.v. LVI 2020:  Kleine Trekker Structureel 60.000 7.500 7.500 7.500
Nieuw t.o.v. LVI 2020: Grote trekker Structureel 210.000 26.250 26.250
Nieuw t.o.v. LVI 2020: Klepelmaaier Incidenteel 20.000 Reserve z. bes./grondexpl. 20.000
Hoogwerker: vervanging Structureel - 8 jr. 85.000 5.000 10.625 10.625 10.625 10.625
Pick-up bus service-ploeg (VG-083-R) Structureel - 8 jr. 48.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Hogedrukreiniger: vervanging Incidenteel 4.000 reserve z. bes./grondexpl. 4.000
Totaal 1.464.000 310.000 569.000 112.000 1.256.000 250.000 359.000 10.000  30.358 38.858  64.108  84.508
Publicatiedatum: 02-10-2020

Inhoud