Jaarrekening: Overzicht baten en lasten 2020

Inhoud

Baten en lasten 2020

Programma Begroting 2020 Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0 Bestuur en ondersteuning 25.940.945 -3.819.341 22.121.604 26.390.195 -2.820.351 23.569.844 26.820.499 -2.643.334 24.177.165
1 Veiligheid 56.150 -1.458.630 -1.402.480 51.150 -1.540.180 -1.489.030 45.351 -1.486.437 -1.441.086
2 Verkeer, vervoer & waterstaat 84.200 -2.922.896 -2.838.696 84.200 -2.944.192 -2.859.992 154.136 -2.379.757 -2.225.621
3 Economie 244.960 -175.443 69.517 159.960 -256.220 -96.260 190.422 -140.194 50.228
4 Onderwijs 393.930 -1.658.626 -1.264.696 393.930 -1.930.816 -1.536.886 398.876 -1.883.572 -1.484.695
5 Sport, cultuur & recreatie 228.236 -3.411.369 -3.183.133 204.986 -4.287.096 -4.082.110 234.956 -3.266.369 -3.031.414
6 Sociaal domein 2.236.600 -12.189.586 -9.952.986 3.057.600 -14.023.561 -10.965.961 4.106.549 -14.019.032 -9.912.483
7 Volksgezondheid & milieu 3.301.660 -4.521.809 -1.220.149 3.301.660 -5.206.937 -1.905.277 3.506.901 -4.567.442 -1.060.541
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 1.683.000 -2.378.711 -695.711 1.473.000 -3.050.705 -1.577.705 2.143.725 -2.560.760 -417.035
9 Overhead 70.715 -5.897.219 -5.826.504 70.715 -6.716.751 -6.646.036 165.894 -5.725.309 -5.559.415

Stortingen en onttrekkingen 2020

Programma Begroting 2020 Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020
Stortingen Ontrekkingen Saldo Stortingen Ontrekkingen Saldo Stortingen Ontrekkingen Saldo
0 Bestuur en ondersteuning 0 81.193 81.193 0 172.731 172.731 -34.000 122.174 88.174
1 Veiligheid 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 8.182 8.182
2 Verkeer, vervoer & waterstaat -560.000 1.294.859 734.859 -560.000 1.286.253 726.253 -583.958 831.581 247.623
3 Economie 0 0 0 0 58.087 58.087 0 4.405 4.405
4 Onderwijs -18.000 464.000 446.000 -18.000 736.190 718.190 -18.000 659.064 641.064
5 Sport, cultuur & recreatie -115.000 313.076 198.076 -115.000 1.196.839 1.081.839 -115.000 533.436 418.436
6 Sociaal domein -15.000 0 -15.000 -15.000 607.441 592.441 -15.000 108.663 93.663
7 Volksgezondheid & milieu 0 321.185 321.185 0 905.981 905.981 -212.141 259.824 47.683
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. -4.000 235.000 231.000 -4.000 604.574 600.574 -702.317 281.065 -421.251
9 Overhead -270.000 453.061 183.061 -270.000 787.686 517.686 -270.000 534.302 264.302

Resultaat 2020

  Begroting 2020 Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020
  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten

Saldo

Saldo baten en lasten vóór mutaties in de reserves 34.240.396 -38.433.630 -4.193.234 35.187.396 -42.776.809 -7.589.413 37.767.309 -38.672.206 -904.897
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves -982.000 3.172.374 2.190.374 -982.000 6.365.782 5.383.782 -1.950.416 3.342.695 1.392.279
Resultaat 33.258.396 -35.261.256 -2.002.860 34.205.396 -36.411.028 -2.205.632 35.816.893 -35.329.511 487.382

Voor een gespecificeerd overzicht van de algemene dekkingsmiddelen wordt verwezen naar het onderdeel algemene dekkingsmiddelen in de jaarrekening.

Publicatiedatum: 01-06-2021

Inhoud