Bijlage 3 Projectenoverzicht eind 2020

Inhoud

Lopende projecten programma 0

Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2019 Uitgaven 2020 Restant krediet 2020
7404071 Gem.huis ondz.label C 50.000 0 7.487 42.513
7404080 Doorontwikk.buitendienst 85.000 0 3.030 81.970
7404081 Pick-up bus service-ploeg 41.000 0 0 41.000
7404082 Smalspoor trekker 115.000 0 0 115.000
7404083 Uitv.prog.dienstverl. 141.000 0 15.351 125.649
7406101 Wet WOZ taxatie op oppervlak 65.000 49.203 6.795 9.002

Afgeronde projecten programma 0

Programma 0 heeft geen projecten die in 2020 afgerond zijn.

Lopende projecten programma 1

Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2019 Uitgaven 2020 Restant krediet 2020
7412001 Regionale veiligheidsdag 15.000 0 0 15.000
7412002 Vergroten Veiligheidsbeleving 10.000 0 0 10.000

Afgeronde projecten programma 1

Programma 1 heeft geen projecten die in 2020 afgerond zijn.

Lopende projecten programma 2

Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2019 Uitgaven 2020 Restant krediet 2020
7421001 Fietsplan actualisatie 25.000 21.250 -1.000 4.750
7421005 Herinr. JC v. Andelweg 415.000 400.906 0 14.094
7421007 Opslagtank zoutoplossing 44.000 0 0 44.000
7421008 Fietspad sproeier 31.000 0 0 31.000
7421013 Herinr. Staph. N.O. fase 2 142.000 1.188 145.544 -4.732
7421014 Onderzoek afslag A28 50.000 0 8.950 41.050
7421018 Fietspad Kanlaan-Evenboersweg 3.635.000 1.225.194 546.123 1.863.683
7421020 Renov.lichtmasten-areaal 2019 50.000 21.735 16.433 11.832
7421026 Sneenuwploeg nr.2 tbv tractor 9.500 0 0 9.500
7421029 Ontsluiting Oosterparallelweg 896.000 32.003 22.176 841.822
7421030 Herinr. Korte Kerkweg 270.000 238.476 0 31.524
7421031 Herinr.Staph-Nrd-Oost fase 1 135.000 1.192 0 133.808
7421033 Fietspad Heerenweg 1.135.000 24.520 4.072 1.106.408
7421034 Fietspad Gorterlaan 281.600 0 365.019 -83.419
7421035 Renovatie lichtm.2020 t/m 2022 25.000 0 0 25.000
7421036 Fietspad Reggersweg 100.000 4.780 2.588 92.632
7421038 Renovatie div. zandwegen 10.000 6.357 0 3.644
7421042 Winterlog-systeem 20.000 0 0 20.000
7421045 Herinr. kruispunt Heerenweg 85.000 0 13.700 71.300
7421047 Onderzoek ontsluiting Rvn. 25.000 0 7.488 17.512
7421049 Zij-klepel maaier sloten 5.000 0 0 5.000
7421052 Rolbezem sneeuwploeg 7.000 0 0 7.000
7421055 Herinr.Staph.N.O. fase 3 152.000 0 0 152.000
7421061 Inspectie kunstwerken 15.000 0 0 15.000
7421104 Halteplaats NS 20.000 19.800 0 200
7425001 Herinr. omgeving station 520.000 0 0 520.000

Afgeronde projecten programma 2

Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2019 Uitgaven 2020 Restant krediet 2020
7421011 Verkeersplan 50.000 48.611 0 1.389
7421015 Renovatie zandwegen 47.000 0 55.476 -8.476
7421037 Renov.lichtmasten-areaal 2018 50.000 45.168 4.442 390
7421039 Fietspad Scholenw/Gorterln. 10.000 8.467 0 1.533
7421041 Veegzuigcomb.tbv.mini-trekker 38.000 14.696 0 23.304
7421044 Herinrichting Boslaan 225.000 192.188 0 32.812
7421048 Onderz.fietspad Gorterl. Achth 15.000 12.380 0 2.620
7421051 Sneeuwploeg nr.4 tbc tractor 10.000 0 11.146 -1.146
7421060 Groot ondh.Bruggen D'vrtweg 30.000 0 14.343 15.657
7421070 Straatmeubilair centr.Staph. 33.000 22.764 3.408 6.828

Lopende projecten programma 3

Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2019 Uitgaven 2020 Restant krediet 2020
7431002 Haven, onderzoek 35.000 8.663 0 26.337
7431003 Promotie Gem. staphorst 10.000 0 0 10.000
7431004 Ondersteuning startende ondern 15.000 0 0 15.000
7432001 Mutatieverw. kadaster rvk 50.000 0 0 50.000
7432002 Beveiliging bedrijventerrein 50.000 0 0 50.000
7432003 Herziening detailhandelsvisie 20.000 0 0 20.000
7432004 Leader III lokale proj.bijdr. 75.000 16.913 4.405 53.682
7432005 Nieuwe best.vrijkom.agrar.geb. 5.000 0 0 5.000
7433001 Detailhandelsvisie: uitvoering 30.000 8.208 0 21.792

Afgeronde projecten programma 3

Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2019 Uitgaven 2020 Restant krediet 2020
7434101 Glasvezelnet buitengebied 50.000 3.490 0 46.510

Lopende projecten programma 4

Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2019 Uitgaven 2020 Restant krediet 2020
7443001 Best.opdr.uitv.org.prim.ondw. 55.000 45.747 1.200 8.053
7443002 Vakonderwijs: vak-havo,techn. 20.000 840 1.348 17.812
7448001 Peuterspeelpleinen 50.000 17.253 2.663 30.084

Afgeronde projecten programma 4

Programma 4 heeft geen projecten die in 2020 afgerond zijn.

Lopende projecten programma 5

Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2019 Uitgaven 2020 Restant krediet 2020
7453003 Bijdrage AMBC 200.000 0 87.299 112.701
7453050 Culturele vormingsactiviteiten 5.000 0 0 5.000
7456007 Meerj.impuls recr.en toer. 30.000 0 0 30.000
7457002 Groenrenovatieplan 30.000 0 19.656 10.344
7457003 Langj. beheer landschapselem. 25.000 0 25.000 0
7457004 Uitv. landschapspl.houtsingels 50.000 0 0 50.000
7457005 Particulier Bomenbeleid 24.500 11.765 0 12.735
7457006 Pilot langj.Landsch. Prov.subs 50.000 -114.896 225.612 -60.716
7457008 Herplant 600 bomen 90.000 0 0 90.000
7457009 Fauna- en florawet 40.000 0 0 40.000
7457011 Snoeien en rooien bomen 50.000 5.070 0 44.930
7457013 Aanleg ommetjes Speelpl. 90.000 0 15.179 74.821
7457014 Boombeheer:achterst. buiten bb 100.000 17.740 0 82.260
7457015 Boombeheer:achterst. binnen bb 70.000 0 66.000 4.000
7457017 Groot ondh.openb.groen 175.000 0 0 175.000
7457020 Programma recreatie en toerism 50.000 8.050 0 41.950
7457030 Activiteitenzone Rouveen 365.000 0 0 365.000
7457031 St.recreatie en toerisme 50.000 0 0 50.000
7457032 Vitalisering recreatieparken 50.000 0 31.206 18.794
7457035 Uitkijktoren IJhorst 0 0 0 0

Afgeronde projecten programma 5

Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2019 Uitgaven 2020 Restant krediet 2020
7455001 Klok van Wou 25.000 16.080 8.691 229
7456001 Bibliotheek digiborden 7.000 0 0 7.000
7457012 Speeltoestellen vervangen 100.000 131.908 0 -31.908
7457016 Opstellen groenbeheerplan 25.000 22.417 7.386 -4.803

Lopende projecten programma 6

Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2019 Uitgaven 2020 Restant krediet 2020
7467204 Doorontw.Soc.Dom.(structureel) 200.000 0 113.490 86.510

Afgeronde projecten programma 6

Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2019 Uitgaven 2020 Restant krediet 2020
7467201 Dooronwikk.soc.dom.(pr. 0-100) 100.000 100.000 0 0
7467202 Sociaal domein extra inzet 1.000.000 421.807 93.233 484.961
7467203 Ontwikk.voorz.WMO 100.000 80.753 19.250 -3

Lopende projecten programma 7

Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2019 Uitgaven 2020 Restant krediet 2020
7472040 GRP 2018 550.000 52.411 0 497.589
7472041 GRP 2019 325.000 4.482 9.366 311.153
7472239 Gem. Rioleringsplan 2017 1.099.000 0 345.445 753.555
7472242 Gem. Rioleringsplan 2020 775.000 0 224.027 550.973
7472302 Geluidsaneringsproject 70+ 737.500 254.976 0 482.524
7472305 Energieloket doorontwikk. 40.000 0 0 40.000
7474001 Uitv.prog.duurz.heid 701.000 107.138 164.304 429.558
7474002 Energiebesp.maatr.gem.geb. 300.000 11.336 0 288.664
7474003 Windturbines/windenergie 100.000 62.441 30.976 6.583
7474005 Klimaatadaptie 20.000 0 12.050 7.950
7474006 Perm. meetsysteem Wiede Gat 12.500 0 0 12.500
7474007 Dynamische geurkaart 55.000 0 0 55.000
7474008 Onderz. vermind. flora/fauna 60.000 5.750 0 54.250
7475001 Begr.pl.Scholenland uitbr. 250.000 0 -3.010 253.010
7475002 Grt.ondh.begr.pl.Staph. 140.000 0 0 140.000

Afgeronde projecten programma 7

Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2019 Uitgaven 2020 Restant krediet 2020
7474004 Verbod asbestdaken 39.000 4.875 0 34.125
7481001 Gebiedsontwikk.Muldersweg 20.000 17.690 0 2.310

Lopende projecten programma 8

Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2019 Uitgaven 2020 Restant krediet 2020
7482011 Woonservicegebieden 98.000 43.686 0 54.314
7483005 Nieuwe Omgevingswet 200.000 0 32.794 167.206
7483007 Leefbaarheid De Slagen 50.000 37.572 385 12.044
7483050 GeoVisie landelijke voorz. 145.000 36.214 40.250 68.536

Afgeronde projecten programma 8

Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2019 Uitgaven 2020 Restant krediet 2020
7483008 Woonvisie/onderzoek 25.000 11.995 0 13.005

Lopende projecten programma 9

Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2019 Uitgaven 2020 Restant krediet 2020
7400204 Project dienstverl. optimalis. 85.000 9.259 34.186 41.555
7404021 Koppeling IJVI en Decos Join 150.000 53.530 9.798 86.672

Afgeronde projecten programma 9

Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2019 Uitgaven 2020 Restant krediet 2020
7404005 Bestelbus gesloten 35.000 28.251 0 6.749
7404010 Digitale agenda 100.000 47.025 57.421 -4.446
7551043 Vervanging meubilair 150.000 136.965 0 13.035
7552013 2 Elektr.voert.partic.p.med.w. 60.000 67.613 0 -7.613
Publicatiedatum: 01-06-2021

Inhoud