Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten
Exploitatie Begroting 2022
Baten Lasten Stortingen Ontrekkingen Saldo
0 Bestuur en ondersteuning 30.065.193 -2.822.601 0 0 27.242.592
1 Veiligheid 57.847 -1.446.546 0 8.182 -1.380.516
2 Verkeer, vervoer & waterstaat 80.686 -2.981.230 -860.000 1.361.428 -2.399.116
3 Economie 219.258 -214.048 0 5.000 10.210
4 Onderwijs 391.652 -1.789.407 0 487.822 -909.932
5 Sport, cultuur & recreatie 206.261 -3.774.413 0 518.507 -3.049.645
6 Sociaal domein 2.243.326 -12.545.735 0 92.000 -10.210.409
7 Volksgezondheid & milieu 3.560.474 -5.293.950 0 487.000 -1.246.476
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 1.702.603 -2.462.836 0 30.907 -729.326
9 Overhead 172.853 -7.768.110 0 410.099 -7.185.159