Indicatoren

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

Gebied 2019 2020
Staphorst 7,7 8,6

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

Gebied 2019 2020
Staphorst 7,7 10,5

Kosten externe inhuur (x € 1.000)

Gebied 2019 2020
Staphorst 1466 1311

Organisatiekosten (kosten per inwoner)

Gebied 2021 2022
Staphorst 778 814

% Overhead

Overhead als % van totale lasten

Gebied 2021 2022
Staphorst 18,9 19

Verwijzingen Halt (per 10.000 inwoners, 12-17 jaar)

Bron: Halt
Gebied 2019 2020
Staphorst 70 20
Gemeenten < 25.000 inwoners 110 100

Aantal misdrijven in 2019 (per 1.000 inwoners)

Bron: CBS - Diefstallen/Criminaliteit
Gebied Diefstal uit woning per 1.000 inwoners Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners Winkeldiefstal per 1.000 inwoners
Staphorst 0,9 1,8 1,2 0,3
Gemeenten < 25.000 inwoners 2 2,8 3,9 0,7

Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen in %)

Bron: CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research
Gebied 2019 2020
Staphorst 59,4 59,9
Gemeenten <25.000 inwoners 48,8 48,6

Vestigingen van bedrijven (per 1.000 inwoners, 15 t/m 64 jaar)

Bron: LISA
Gebied 2019 2020
Staphorst 166,3 169,3
Gemeenten <25.000 inwoners 158,9 165,4

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (5-18 jaar) (niet ingeschreven op school)

Bron: Duo/Ingrado
Gebied 2018 2019
Staphorst 1,88 3,8
Gemeenten < 25.000 inwoners 1,1 1,7

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen (5-18 jaar) (ongeoorloofd afwezig)

Bron: Duo/Ingrado
Gebied 2018 2019
Staphorst 10 9
Gemeenten < 25.000 inwoners 17 19

Vroegtijdige schoolverlaters (VO+MBO, 12-23 jaar)

Bron: Duo/Ingrado
Gebied 2018 2019
Staphorst 1,2 % 1 %
Gemeenten < 25.000 inwoners 1,4 % 1,5 %

% niet sporters van 19 jaar en ouder

Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM
Gebied 2016
Staphorst 54,6
Gemeenten < 25.000 inwoners 48,8

Aantal re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners, 15-75 jaar)

Bron: CBS - Participatiewet
Gebied 2019 2020
Staphorst 41 41
Gemeenten < 25.000 inwoners 123 124

Werkloze jongeren (% jeugdwerkloosheid: 16-22 jaar)

Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd
Gebied 2018 2019
Staphorst 1 % 1 %
Gemeenten < 25.000 inwoners 1 % 1 %

Banen (aantal per 1.000 inwoners, 15-64 jaar)

Bron: CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research
Gebied 2019 2020
Staphorst 817,3 833,2
Gemeenten < 25.000 inwoners 665,4 666,3

Kinderen in uitkeringsgezin

Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd
Gebied 2018 2019
Staphorst 2 2
Gemeenten <25.000 inwoners 4 4

Bijstandsuitkeringen (per 10.000 inwoners, 18 jaar en ouder)

Bron: CBS - Participatiewet
Gebied 2019 2020
Staphorst 129,8 176,5
Gemeenten < 25.000 inwoners 194,5 262,8

% Jongeren met delict voor rechter (12-21 jaar)

Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd
Gebied 2018 2019
Staphorst 0 0
Gemeenten < 25.000 inwoners 1 1

% Jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar)

Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd
Gebied 2019 2020
Staphorst 0,5 0,4
Gemeenten < 25.000 inwoners 1,1 1,1

% Jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar)

Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd
Gebied 2019 2020
Staphorst 6,2 5,9
Gemeenten < 25.000 inwoners 10,9 10,6

% Jongeren met jeugdreclassering (12-22 jaar)

Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd
Gebied 2019 2020
Staphorst 0 0
Gemeenten < 25.000 inwoners 0,4 0,4

% Netto arbeidsparticipatie

Bron: CBS - Arbeidsdeelname
Gebied 2019 2020
Staphorst 73,9 73,2
Gemeenten < 25.000 inwoners 69,6 69,3

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners)

Bron: CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
Gebied 2019 2020
Staphorst 350 330
Gemeenten < 25.000 inwoners 563 624

% Hernieuwbare elektriciteit

Bron: Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor
Gebied 2018 2019
Staphorst 17,6 17,7

Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)

Bron: CBS - Statistiek Huishoudelijk Afval
Gebied 2018 2019
Staphorst 56 55
Gemeenten < 25.000 inwoners 136 126

% Demografische druk (personen 0-20 jaar en 65 jaar e.o. in verhouding tot personen van 20-65 jaar)

Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek
Gebied 2020 2021
Staphorst 85 84,7
Gemeenten < 25.000 inwoners 79,4 79,6

Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)

Bron: BAG
Gebied 2018 2019
Staphorst 12,3 4,4
Gemeenten < 25.000 inwoners 8,6 9,3

Gemiddelde woonlasten éénpersoonshuishouden (in €)

Bron: COELO, Groningen
Gebied 2020 2021
Staphorst 686 730
Gemeenten < 25.000 inwoners 748 -

Gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden (in €)

Bron: COELO, Groningen
Gebied 2020 2021
Staphorst 708 754
Gemeenten < 25.000 inwoners 826 -

Gemiddelde WOZ-waarde woningen

Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Gebied 2019 2020
Staphorst 263000 269000
Overijssel 217000 231000