Overzicht investeringen

Overzicht investeringen

Terug naar navigatie - Overzicht investeringen

Onderstaand is de meerjareninvesteringsprognose opgenomen. Deze bestaat uit lopende kredieten die in het verleden beschikbaar zijn gesteld, maar nog niet zijn afgerond. Het overzicht is aangevuld met een aantal nieuwe kredieten voor investeringen. Van een aantal kredieten is het restantbedrag opgenomen. Dit wil zeggen dat het project deels afgerond is in het verleden. 

Omschrijving van de investering

Nieuw

of

Bestaand

 

Meerjarenbegroting 2022 - 2025

 

Beschikbaar gesteld

Dekking Ten laste van reserves Last begroting 2022 Last begroting 2023 Last begroting 2024 Last begroting 2025
  < 2021 2022 2023 2024 2025 Verwacht afrondingsjaar   2022 2023 2024 2025        
Programma 2 | Verkeer en openbare ruimte
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 2 Bestaand - begroting 2019 142.000         Onbekend Reserve afschrijving maatschappelijk nut                
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 3 Bestaand - begroting 2020 152.000         Onbekend Reserve afschrijving maatschappelijk nut                
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 4: nieuw materiaal herinrichting Bestaand - begroting 2021 145.000         Onbekend Reserve afschrijving maatschappelijk nut                
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 5: nieuw materiaal herinrichting Nieuw     150.000     2023 Reserve afschrijving maatschappelijk nut     150.000          
Renovatie lichtmastenareaal 2019 Bestaand - begroting 2019 50.000         2021 Reserve afschrijving maatschappelijk nut 50.000              
Renovatie lichtmastenareaal 2020 Bestaand - begroting 2020 25.000         2022 Reserve afschrijving maatschappelijk nut   25.000            
Renovatie lichtmastenareaal 2021 Bestaand - begroting 2021 25.000         2022 Reserve afschrijving maatschappelijk nut   25.000            
Renovatie lichtmastenareaal 2022 Nieuw   25.000       2022 Reserve afschrijving maatschappelijk nut   25.000            
Opzetstrooier nr.5 (t.b.v. VW crafter) Bestaand - begroting 2021 38.000         2021 Investeringsbudget nieuw beleid         6.333 6.333 6.333 6.333
Opslagtank zoutoplossing Bestaand - begroting 2020 44.000         2021 Investeringsbudget nieuw beleid         4.400 4.400 4.400 4.400
Fietspadsproeier Bestaand - begroting 2020 31.000         2021 Investeringsbudget nieuw beleid         4.429 4.429 4.429 4.429
Sneeuwploeg nr. 2 (t.b.v. tractor) Bestaand - begroting 2018 9.500         2021 Budget kapitaallasten vervangingsinvesteringen         1.188 1.188 1.188 1.188
Vervangen zoutloods gemeentewerf Nieuw   115.000       2022 Exploitatie           5.750 5.750 5.750
Reconstructie JC van Andelweg Nieuw   275.000       2022 Exploitatie           27.500 27.500 27.500
Fietspadenplan: Aanleg ontbrekende schakel JJ Gorterlaan Nieuw   363.000       2022 Exploitatie           14.520 14.520 14.520
Reconstructie paden Dorpspark Rouveen Nieuw     44.000     2023 Exploitatie             2.933 2.933
Afkoppelen en herinrichten Acaciastraat, Leliestraat ged. en Beukenlaan ged. in Rouveen Nieuw     251.000     2023 Exploitatie             25.100 25.100
Verkeersplan Rouveen Nieuw   50.000       2022 Exploitatie           5.000 5.000 5.000
Reconstructie Groensland Nieuw     410.000     2023 Exploitatie             16.400 16.400
Herinrichting Korte Kerkweg  Bestaand - raadsbesluit 05-06-2018 31.524 (restant)         2021 Reserve afschrijving maatschappelijk nut 31.254              
Fietspad Reggersweg Bestaand - raadsbesluit 05-06-2018 200.000         2021 Reserve afschrijving maatschappelijk nut 100.000              
Fietspad Kanlaan-Evenboersweg Bestaand - raadsbesluit 11-07-2017/05-06-2020  3.635.000         2021

Reserve afschrijving maatschappelijk nut

Exploitatie

2.939.000      


12.50012.50012.500
12.500

Fietspad Heerenweg Bestaand - raadsbesluit 04-07-2017 1.135.000         Onbekend

Reserve afschrijving maatschappelijk nut

             

 

Herinrichting kruispunt Heerenweg Bestaand - begroting 2018 85.000         Onbekend

Reserve afschrijving maatschappelijk nut

             

 

Herinrichting JC van Andelweg Bestaand - raadsbesluit 10-06-2014 14.094 (restant)         Onbekend

Exploitatie

             

 

Ontsluiting Oosterparellelweg Bestaand - raadsbesluit 17-10-2017 896.000         2021

Exploitatie bestemmingsplan industrieterrein Bullingerslag

             

 

Herinrichting omgeving station Bestaand - begroting 2016 / 2019 520.000         Onbekend

Reserve afschrijving maatschappelijk nut

             

 

Programma 3 | Economie en ondernemen
Beveiliging  bedrijventerrein Bestaand - begroting 2018  50.000          2021 Reserve grondexploitatie   50.000              
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme
Aanleg ventilatiesysteem gymlokaal Koedrift IJhorst Nieuw   35.000       2022 Exploitatie           2.333 2.333 2.333
Activiteitenzone Rouveen Bestaand - begroting 2018 365.000         2024 Exploitatie (geen afschrijving over grond € 100.000)               23.500
Programma 7 | Gezondheid en milieu
GRP-V 2016-2020 - jaarschijf 2021 Bestaand - begroting 2021 671.000         2021 Reserve riolering 671.000              
GRP-V 2016-2020 - jaarschijf 2017 Bestaand - begroting 2017 549.216 (restant)         2021 Reserve riolering 549.216              
GRP-V 2016-2020 - jaarschijf 2018 Bestaand - begroting 2018 550.000         2021 Reserve riolering 550.000              
GRP-V 2016-2020 - jaarschijf 2019 Bestaand - begroting 2019 325.000         2021 Reserve riolering 325.000              
GRP-V 2016 - 2020 - jaarschijf 2020 Bestaand - begroting 2020 775.000         2021 Reserve riolering 775.000              
Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen  Bestaand - begroting 2013 300.000         Onbekend Afschrijving wordt gedekt uit energiebesparing                
Begraafplaats Scholenland uitbreiding Bestaand - begroting 2020  250.000         2025 Exploitatie                
Begraafplaats Staphorst uitbreiding Bestaand - raadsbesluit 19-01-2021 37.500         2025 Investeringsbudget nieuw beleid                
Groot onderhoud begraafplaats Staphorst Bestaand - begroting 2020 140.000         2025 Exploitatie                
Programma 9 | Overhead
Pick-up bus serviceploeg (1-VFL-00) Bestaand - begroting 2020 41.000         2021 Investeringsbudget nieuw beleid         5.125 5.125 5.125 5.125
Smalspoor trekker  Bestaand - begroting 2020 115.000         2021 Exploitatie         14.375 14.375 14.375 14.375
Kleine pick-up auto Bestaand - begroting 2021 37.000         2021 Investeringsbudget nieuw beleid         7.400 7.400 7.400 7.400
Bestelbus met open laadbak Nieuw       47.000   2024 Investeringsbudget nieuw beleid               9.400
Pick-up bus met laadkraan Nieuw       55.000   2024 Investeringsbudget nieuw beleid               11.000
Maaiarm grote trekker Nieuw     20.000     2023 Investeringsbudget nieuw beleid             2.500 2.500
Kleine trekker Nieuw   60.000       2022 Investeringsbudget nieuw beleid           7.500 7.500 7.500
Grote trekker Nieuw     210.000     2023 Investeringsbudget nieuw beleid             26.250 26.250
Klepelmaaier Bestaand - begroting 2021 20.000         2021 Investeringsbudget nieuw beleid         2.500 2.500 2.500 2.500
Pick-up bomenploeg Nieuw   45.000       2022 Investeringsbudget nieuw beleid           5.625 5.625 5.625
Frontschuif voor shovel Nieuw   35.000       2022 Investeringsbudget nieuw beleid           3.500 3.500 3.500
Hoogwerker: vervanging Bestaand - begroting 2021 85.000         2021 Budget kapitaallasten vervangingsinvesteringen         10.625 10.625 10.625 10.625
Pick-up bus serviceploeg (VG-083-R) Bestaand - begroting 2021 48.000         2021 Investeringsbudget nieuw beleid         6.000 6.000 6.000 6.000
Verduurzaming gemeentehuis (naar energielabel C in 2023)

Bestaand - raadsbesluit 11-05-2021

2.700.000

 

      2022 Exploitatie           180.000 180.000 180.000
Verplaatsen kapschuur

Bestaand - raadsbesluit 07-09-2021

54.000

 

      2021 Investeringsbudget nieuw beleid         3.600 3.600 3.600 3.600
Hardware ICT Nieuw   377.658 140.000 35.000 115.000 Jaar van beschikbaar stellen Exploitatie         110.000 130.000 140.000 140.000


In bovenstaand overzicht is weergegeven wat in de toekomst gedekt gaat worden uit het investeringsbudget nieuw beleid en het budget kapitaallasten vervanging. Naast deze investeringen wordt de bestelbus gesloten (2-VSJ-36), beschikbaar gesteld bij de begroting 2019 en afgerond in 2020, gedekt uit het budget kapitaallasten vervangingsinvesteringen. Het elektrisch voertuig voor participatiemedewerkers, ook afgerond in 2020, wordt gedekt uit het investeringsbudget nieuw beleid.