Voortgang investeringen

Inhoud

Voortgang investeringen

Exploitatie Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2018 Uitgaven 2019 Uitgaven t/m 2019 Restant krediet 2019
Lasten
Nota Burgerkracht (2015) 30.000 24.512 2.289 26.801 3.199
Project dienstverlening (procesoptimalisatie) (3 jr.) (2016) 85.000 9.259 0 9.259 75.741
Strategisch communicatieplan: uitvoering (2016) 10.000 0 0 0 10.000
Puincontainer (2019) 11.000 0 6.588 6.588 4.412
Mercedes Vrachtauto (BZ-BH-51) (2019) 0 0 425.547 425.547 -425.547
Bestelbus gesloten (2-VSJ-36) (2019) 35.000 0 0 0 35.000
Knijperbak + rotator (2019) 8.500 0 8.231 8.231 269
Schaftkeet (2019) 14.000 0 14.283 14.283 -283
Digitale agenda 2020 (2019) 100.000 0 47.025 47.025 52.975
Koppeling IJVI en Decos Join (2018) 60.810 42.508 11.022 53.530 7.280
Overgang taxeren op oppervlakte (wet WOZ) (2019) 65.000 0 0 0 65.000
Vergroten veiligheidsbeleving (2019) 10.000 0 0 0 10.000
Vergroten veiligheidsgevoel (2019) 10.000 0 0 0 10.000
Fietsplan: actualisatie (2019) 25.000 0 21.250 21.250 3.750
Herinrichting J.C. van Andelweg (2014) 415.000 400.906 33 400.939 14.061
Vervanging brug Veldhuisweg door duiker (2017) 72.000 51.630 0 51.630 20.370
Verkeersplan (2015) 50.000 36.961 11.650 48.611 1.389
Fietspad ZSM (2017) 485.000 349.259 5.728 354.987 130.013
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 2 (2019) 142.000 0 1.188 1.188 140.813
Onderzoek afslag A28 (2019) 50.000 0 0 0 50.000
Bomenbeleidplan (2012) en Boombeheer fase 2 80.000 51.745 27.850 79.595 405
Zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen (2016) 620.000 314.564 4.086 318.650 301.350
Fietspad Kanlaan/Evenboersweg: uitvoeringskrediet (2017) 2.395.000 974.842 308.812 1.283.654 1.111.346
Herinrichting Ebbinge Wubbenlaan (2018) 120.000 75.721 1.011 76.731 43.269
Renovatie lichtmasten-areaal, fase 2 (2019) 50.000 0 21.735 21.735 28.265
Sneeuwploeg nr. 2 t.b.v. tractor (2018) 9.500 0 0 0 9.500
Reconstructie spoorwegovergang JJ Gorterlaan (2017) 896.000 28.517 3.263 31.779 864.221
Voorbereidingskrediet herinrichting Korte Kerkweg (2017) 270.000 116.737 65.112 181.849 88.151
Herinrichting Staphorst Noord, fase 1 (2017) 135.000 150.777 1.237 152.014 -17.014
Fietspad Heerenweg (2019) 1.135.000 0 9.017 9.017 1.125.983
Fietspad Gorterlaan (2017) 821.600 19.297 25.645 44.942 776.658
Uitvoeringskrediet fiets- en wandelpad Reggersweg (2018) 200.000 0 4.780 4.780 195.220
Renovatie lichtmasten-areaal, fase 1 (2018) 50.000 0 45.168 45.168 4.832
Renovatie diverse zandwegen (2018) 10.000 0 6.357 6.357 3.644
Grond bij begraafplaats Rouveen (2018) 90.000 0 0 0 90.000
Veegzuig-combinatie t.b.v. mini-tractor (2017) 38.000 0 14.696 14.696 23.304
Winterlogic-systeem (2018) 20.000 0 0 0 20.000
Herinrichting Boslaan (2017) 225.000 173.522 14.213 187.735 37.265
Herinrichting kruispunten Heerenweg (2019) 85.000 0 0 0 85.000
Groot onderhoud kunstwerken (2016) 490.000 414.185 0 414.185 75.815
Sneeuwploeg nr. 1 (t.b.v. vrachtauto) (2019) 9.500 0 10.446 10.446 -946
Opzetstrooier nr.1 (t.b.v. vrachtauto) (2019) 42.000 0 41.250 41.250 750
Groot onderhoud bruggen Dedemsvaartweg (2018) 30.000 0 0 0 30.000
Monitoring en evaluatie verkeer (2018) 10.000 0 0 0 10.000
Straatmeubilair centrum Staphorst (2018) 33.000 0 22.764 22.764 10.236
Carpoolplaats de Lichtmis (2015) 63.500 62.700 0 62.700 800
Herinrichting omgeving station (2019) 520.000 0 0 0 520.000
Haven: onderzoek economische mogelijkheden (2019) 35.000 0 8.663 8.663 26.337
Promotie gemeente Staphorst (2019) 10.000 0 0 0 10.000
Ondersteuning startende ondernemers (2019) 15.000 0 0 0 15.000
Mutatieverw.kadaster rvk Staph./Reestdal (2017) 50.000 0 0 0 50.000
Beveiliging bedrijventerrein (2018) 50.000 0 0 0 50.000
Herziening detailhandelsvisie (2018) 20.000 0 0 0 20.000
Leader III: lokale projectbijdragen (2018) 75.000 8.024 6.414 14.438 60.562
Nieuwe bestemmingen vrijkomende agrarische gebouwen (2019) 5.000 0 0 0 5.000
Detailhandelsvisie: uitvoering (2019) 30.000 0 8.208 8.208 21.792
Glasvezel in buitengebied: onderzoek (2016) 50.000 0 3.490 3.490 46.510
Bestuursopdracht uitvoeringsorganisatie Primair Onderwijs Staphorst (2018) 55.000 6.075 39.672 45.747 9.253
Vakonderwijs, vak-havo, technasium (2019) 20.000 0 840 840 19.160
Noorderslag: verlichting hoofdveld (2019) 35.000 0 43.293 43.293 -8.293
VV IJhorst, renovatie veld + uitbreiding verlichting (2019) 30.000 0 30.000 30.000 0
Subsidie AMBC (2013) 200.000 0 0 0 200.000
Culturele vormingsactiviteiten (2019) 5.000 0 0 0 5.000
Klok van Wou (2018) 25.000 10.054 6.026 16.080 8.920
Digiborden bibliotheek Staphorst (2019) 7.000 0 0 0 7.000
Evenemententerrein "de Tippe": vervanging asfalt (2015) 100.000 76.921 0 76.921 23.079
Meerjarenimpuls R en T: kwaliteitsverb. toer. routenetw. en recr. voorzieningen (2016) 30.000 0 0 0 30.000
Herinrichting groenvoorziening Staphorst Zuid 1 (2017+2018) 65.000 65.000 25 65.025 -25
Opstellen en uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen (2019) 30.000 0 0 0 30.000
Langjarig beheer en onderhoud landschapselementen (2019) 25.000 0 0 0 25.000
Uitv. Landschapsplan: houtsingelproj. Rouv. - Staphorst 2017 + 2018 (2017) 50.000 0 0 0 50.000
Aanvullend krediet particulier bomenbeleid (2017) 24.500 11.765 0 11.765 12.735
Pilot langjarig landschapsbeheer (2018) 72.036 29.176 251.485 280.661 -208.625
Herplant: 600 bomen (2018) 90.000 0 0 0 90.000
Flora- en faunawet: inventarisatie en uitvoeringsmaatregelen (2018) 40.000 0 0 0 40.000
Snoeien en rooien van bomen (2018) 50.000 5.070 0 5.070 44.930
Speeltoestellen vervangen (2018+2019) 100.000 0 0 0 100.000
Aanleg ommetjes, speelplaatsen en trapveldjes (2019) 90.000 0 0 0 90.000
Boombeheer: achterstallig onderhoud buiten bebouwde kom (2019) 50.000 0 11.358 11.358 38.642
Boombeheer: achterstallig onderhoud binnen bebouwde kom (2019) 35.000 0 0 0 35.000
Groenbeheerplan: opstellen (2019) 25.000 0 22.417 22.417 2.583
Uitvoering programma recreatie en toerisme (2018) 50.000 2.560 5.490 8.050 41.950
Activiteitenzone Rouveen (2018) 365.000 0 0 0 365.000
Doorontwikkeling Sociaal Domein (2018) 100.000 45.258 105.162 150.420 -50.420
Extra inzet/capaciteit Sociaal Domein (2018) 700.000 147.790 205.188 352.978 347.022
Ontwikkeling voorzieningen WMO (2018) 100.000 30.784 29.969 60.753 39.247
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2016 (2016) 911.704 882.835 5.741 888.576 23.128
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2017 (2017) 1.099.000 170.744 288.592 459.336 639.664
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2018 (2018) 550.000 10.469 41.942 52.411 497.589
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2019 (2019) 325.000 0 176 176 324.824
Sisa-regeling Geluidsaneringsproject 70+ (2013) 737.500 254.976 59.844 314.819 422.681
Uitvoering energieloket 2.1 (2017) 50.000 14.535 16.941 31.476 18.524
Grond voor uitbreiding begraafplaats Rouveen (2018) 100.000 0 91.164 91.164 8.836
Uitvoering programma duurzaamheid (2019) 475.000 22.135 85.003 107.138 367.862
Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (2018) 300.000 4.930 6.406 11.336 288.664
Windturbines/windenergie (2018) 50.000 35.140 27.300 62.441 -12.441
Verbod op asbestdaken (2018) 39.000 2.625 2.250 4.875 34.125
Klimaatadaptie (2019) 20.000 0 0 0 20.000
Permanent meetsysteem 't Wiede Gat (2019) 12.500 0 0 0 12.500
Dynamische geurkaart (2019) 55.000 0 0 0 55.000
Aanpak onderzoeksvermindering flora/fauna (2019) 60.000 0 5.750 5.750 54.250
Startersleningen SVn 2017 (2017) 200.000 60.000 120.000 180.000 20.000
Inrichting leefomgeving De Slagen (2018) 240.000 0 0 0 240.000
Woonservicegebieden: uitv.plan (2011) 98.000 13.686 50.000 63.686 34.314
EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) (2016 + 2017) 200.000 194.835 30.703 225.538 -25.538
Participatietraject Levensboomlocatie (2018) 50.000 10.759 15.076 25.835 24.165
Nieuwe omgevingswet: implementatie (2018) 200.000 0 23 23 199.977
B.p. de Slagen: maatr. verb. leefbaarheid (2016) 50.000 30.679 6.893 37.572 12.428
Woonvisie (2019) 25.000 0 1.020 1.020 23.980
Voorbereidingskrediet bedrijventerrein (2018) 2.600.000 13.858 522.187 536.045 2.063.955
GeoVisie (2018) 145.000 16.614 19.600 36.214 108.786
Doorontwikkeling organisatie (2016 + 2017) 500.000 308.730 170.609 479.339 20.661
Digitalisering archieven vanaf 1940 (2016) 210.000 128.365 81.795 210.160 -160
Toekomstbestendig gemeentehuis (2017) 100.000 90.503 9.863 100.366 -366
Aanpassing raadszaal (2017) 192.000 190.923 12.748 203.671 -11.671
Gemeentehuis: vervanging meubiliar (2015) 150.000 117.700 15.905 133.605 16.395
Egem I: aanschaf hard en software = I-NUP (2010) 165.000 121.686 58.637 180.323 -15.323
E-overheidsvoorzieningen (2009) 219.000 186.944 0 186.944 32.056
Werkkleding buitendienst: aanschaf (2016) 15.000 12.938 651 13.590 1.410
Pick-up bus groenploeg 8-VHF-35 (2018) 38.000 811 48.123 48.934 -10.934
2 Elektrische voertuigen participatiemedewerkers (2016) 60.000 0 32.647 32.647 27.353
Totaal Lasten 23.276.650 6.633.537 3.787.561 10.421.099 12.855.551
Baten
Nota Burgerkracht (2015) 0 0 -2.289 -2.289 2.289
Project dienstverlening (procesoptimalisatie) (3 jr.) (2016) 0 0 0 0 0
Puincontainer (2019) 0 0 -6.588 -6.588 6.588
Knijperbak + rotator (2019) 0 0 -8.231 -8.231 8.231
Schaftkeet (2019) 0 0 -14.283 -14.283 14.283
Digitale agenda 2020 (2019) 0 0 -38.816 -38.816 38.816
Koppeling IJVI en Decos Join (2018) 0 0 -11.022 -11.022 11.022
Fietsplan: actualisatie (2019) 0 0 -21.250 -21.250 21.250
Vervanging brug Veldhuisweg door duiker (2017) 0 0 0 0 0
Verkeersplan (2015) 0 0 -11.650 -11.650 11.650
Fietspad ZSM (2017) 0 0 4.656 4.656 -4.656
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 2 (2019) 0 0 0 0 0
Onderzoek afslag A28 (2019) 0 -7.665 0 -7.665 7.665
Bomenbeleidplan (2012) en Boombeheer fase 2 0 0 -27.850 -27.850 27.850
Zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen (2016) 0 0 -19 -19 19
Fietspad Kanlaan/Evenboersweg: uitvoeringskrediet (2017) 0 0 446.000 446.000 -446.000
Herinrichting Ebbinge Wubbenlaan (2018) -50.000 0 -36.649 -36.649 -13.351
Herinrichting Staphorst Noord, fase 1 (2017) 0 0 0 0 0
Fietspad Gorterlaan (2017) -240.000 -19.297 19.297 0 -240.000
Uitvoeringskrediet fiets- en wandelpad Reggersweg (2018) -100.000 0 0 0 -100.000
Renovatie diverse zandwegen (2018) 0 0 -6.357 -6.357 6.357
Veegzuig-combinatie t.b.v. mini-tractor (2017) 0 0 -14.696 -14.696 14.696
Herinrichting Boslaan (2017) 0 0 0 0 0
Groot onderhoud kunstwerken (2016) 0 0 0 0 0
Sneeuwploeg nr. 1 (t.b.v. vrachtauto) (2019) 0 0 -10.446 -10.446 10.446
Carpoolplaats de Lichtmis (2015) 0 0 0 0 0
Haven: onderzoek economische mogelijkheden (2019) 0 0 -8.663 -8.663 8.663
Leader III: lokale projectbijdragen (2018) 0 0 -6.414 -6.414 6.414
Detailhandelsvisie: uitvoering (2019) 0 0 -8.208 -8.208 8.208
Glasvezel in buitengebied: onderzoek (2016) 0 0 -3.490 -3.490 3.490
Bestuursopdracht uitvoeringsorganisatie Primair Onderwijs Staphorst (2018) 0 0 -39.672 -39.672 39.672
Vakonderwijs, vak-havo, technasium (2019) 0 0 -840 -840 840
Noorderslag: verlichting hoofdveld (2019) 0 0 0 0 0
VV IJhorst, renovatie veld + uitbreiding verlichting (2019) 0 0 0 0 0
Klok van Wou (2018) 0 0 -6.026 -6.026 6.026
Herinrichting groenvoorziening Staphorst Zuid 1 (2017+2018) 0 0 0 0 0
Opstellen en uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen (2019) 0 0 0 0 0
Aanvullend krediet particulier bomenbeleid (2017) 0 0 0 0 0
Pilot langjarig landschapsbeheer (2018) 0 0 -251.485 -251.485 251.485
Snoeien en rooien van bomen (2018) 0 0 0 0 0
Boombeheer: achterstallig onderhoud buiten bebouwde kom (2019) 0 0 -11.358 -11.358 11.358
Groenbeheerplan: opstellen (2019) 0 0 -22.417 -22.417 22.417
Uitvoering programma recreatie en toerisme (2018) 0 0 -5.490 -5.490 5.490
Doorontwikkeling Sociaal Domein (2018) 0 0 0 0 0
Extra inzet/capaciteit Sociaal Domein (2018) 0 0 0 0 0
Ontwikkeling voorzieningen WMO (2018) 0 0 0 0 0
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2016 (2016) 0 0 0 0 0
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2017 (2017) 0 0 0 0 0
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2018 (2018) 0 0 0 0 0
Sisa-regeling Geluidsaneringsproject 70+ (2013) 0 0 -59.844 -59.844 59.844
Uitvoering energieloket 2.1 (2017) 0 0 -16.941 -16.941 16.941
Uitvoering programma duurzaamheid (2019) 0 0 -77.981 -77.981 77.981
Windturbines/windenergie (2018) 0 0 -27.300 -27.300 27.300
Verbod op asbestdaken (2018) 0 0 -2.250 -2.250 2.250
Aanpak onderzoeksvermindering flora/fauna (2019) 0 0 -5.750 -5.750 5.750
Woonservicegebieden: uitv.plan (2011) 0 0 -50.000 -50.000 50.000
EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) (2016 + 2017) 0 0 -30.873 -30.873 30.873
Participatietraject Levensboomlocatie (2018) 0 0 -2.202 -2.202 2.202
B.p. de Slagen: maatr. verb. leefbaarheid (2016) 0 0 -6.893 -6.893 6.893
Woonvisie (2019) 0 0 -1.020 -1.020 1.020
GeoVisie (2018) 0 0 0 0 0
Doorontwikkeling organisatie (2016 + 2017) 0 0 0 0 0
Digitalisering archieven vanaf 1940 (2016) 0 0 0 0 0
Toekomstbestendig gemeentehuis (2017) 0 0 0 0 0
Aanpassing raadszaal (2017) 0 0 0 0 0
Gemeentehuis: vervanging meubiliar (2015) 0 0 0 0 0
Egem I: aanschaf hard en software = I-NUP (2010) 0 0 0 0 0
E-overheidsvoorzieningen (2009) 0 0 0 0 0
Werkkleding buitendienst: aanschaf (2016) 0 0 0 0 0
2 Elektrische voertuigen participatiemedewerkers (2016) 0 0 0 0 0
Totaal Baten -390.000 -26.962 -385.308 -412.271 22.271

Voortgangsinformatie investeringen

Investeringen

Publicatiedatum: 09-01-2020

Inhoud