Overzicht baten en lasten 2018

Inhoud

Overzicht baten en lasten 2018

 

(bedragen x € 1.000)
Begroting 2018 voor wijziging Begroting 2018 na wijziging Realisatie 2018
Omschrijving programma Baten Lasten
Saldo Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie 23.899 - 2.842 21.057 - 23.899 - 2.616 21.284 - 24.225 - 2.422 21.803-
Programma 1 | Openbare Orde en Veiligheid 59 - 1.249 1.191 59 - 1.264 1.206 77 - 1.255 1.179
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat 63 - 2.804 2.741 63 - 2.966 2.903 105 - 2.255 2.150
Programma 3 | Economie/ondernemen 209 - 150 59 - 209 - 271 62 221 - 203 19 -
Programma 4 | Onderwijs 260 - 1.563 1.303 260 - 1.618 1.358 338 - 1.661 1.323
Programma 5 | Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme 160 - 3.067 2.906 160 - 3.428 3.268 184 - 3.046 2.862
Programma 6 | Sociaal Domein 2.414 - 10.659 8.245 2.414 - 11.219 8.805 2.489 - 11.400 8.911
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu 3.140 - 4.475 1.335 3.140 - 4.795 1.665 3.511 - 4.450 939
Programma 8 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 3.385 - 3.872 487 3.385 - 4.457 1.072 2.603 - 2.826 223
Programma 9 | Overhead 95 - 5.149 5.054 95 - 5.902 5.807 282 - 5.672 5.389
Saldo baten en lasten vóór mutaties in de reserves 33.684 - 35.830 2.146 33.684 - 38.536 4.852 34.034 - 35.189 1.154
Mutatie reserves programma 0 81 - 0 81 - 81 - 132 51
81 - 225 144
Mutatie reserves programma 1 0 6 6 15 - 6 9 - 0 6 6
Mutatie reserves programma 2 1.345 - 660 685 - 1.478 - 660 818 - 772 - 667 106 -
Mutatie reserves programma 3 0 0 0 95 - 0 95 - 8 - 0 8 -
Mutatie reserves programma 4 481 - 18 463 - 536 - 18 518 - 487 - 18 469 -
Mutatie reserves programma 5 352 - 50 302 - 690 - 50 640 - 237 - 50 187 -
Mutatie reserves programma 6 190 - 4 186 - 740 - 4 736 - 1.254 - 138 1.116 -
Mutatie reserves programma 7 271 - 0 271 - 591 - 0 590 - 112 - 132 20
Mutatie reserves programma 8 46 - 15 31 - 631 - 15 616 - 61 - 1.020 959
Mutatie reserves programma 9 367 - 233 134 - 1.114 - 233 880 - 716 - 234 482 -
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 3.132 - 986 2.146 - 5.970 - 1.118 4.852 - 3.730 - 2.491 1.240 -
Resultaat 36.816 - 36.816 0 39.654 - 39.654 0 37.764 - 37.679 85 -

 

Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud