Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2019
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2019
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Aanbieding en leeswijzer
    1. Blz. 5 Aanbieding en voorstel
    2. Blz. 6 Leeswijzer
   2. Blz. 7 Samenvatting
    1. Blz. 8 Financiële samenvatting
   3. Blz. 9 Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie
    1. Blz. 10 Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie
    2. Blz. 11 Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
    3. Blz. 12 Wat hebben wij bereikt?
     1. Blz. 13 Dienstverlening
     2. Blz. 14 Goed werkgeverschap
     3. Blz. 15 Indicatoren
    4. Blz. 16 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 17 Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
    6. Blz. 18 Lopende projecten eind 2019
    7. Blz. 19 Projecten die afgerond zijn in 2019
   4. Blz. 20 Programma 1 - Openbare orde en veiligheid
    1. Blz. 21 Programma 1 - Openbare orde en veiligheid
    2. Blz. 22 Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
    3. Blz. 23 Wat hebben wij bereikt?
     1. Blz. 24 Veiligheidsbeleving
     2. Blz. 25 Oud en Nieuw
     3. Blz. 26 Ondermijning
     4. Blz. 27 Indicatoren
    4. Blz. 28 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 29 Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)
    6. Blz. 30 Lopende projecten eind 2019
    7. Blz. 31 Projecten die afgerond zijn in 2019
   5. Blz. 32 Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 33 Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat
    2. Blz. 34 Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
    3. Blz. 35 Wat hebben wij bereikt?
     1. Blz. 36 Bereikbaarheid
     2. Blz. 37 Haven
     3. Blz. 38 Treinhalte
    4. Blz. 39 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 40 Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
    6. Blz. 41 Lopende projecten eind 2019
    7. Blz. 42 Projecten die afgerond zijn in 2019
   6. Blz. 43 Programma 3 - Economie en ondernemen
    1. Blz. 44 Programma 3 - Economie en ondernemen
    2. Blz. 45 Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
    3. Blz. 46 Wat hebben wij bereikt?
     1. Blz. 47 De Esch IV en V en ontwikkelingen bedrijfsterrein
     2. Blz. 48 Detailhandelsvisie (ambitie Winkelhart)
     3. Blz. 49 Indicatoren
    4. Blz. 50 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 51 Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
    6. Blz. 52 Lopende projecten eind 2019
    7. Blz. 53 Projecten die afgerond zijn in 2019
   7. Blz. 54 Programma 4 - Onderwijs
    1. Blz. 55 Programma 4 - Onderwijs
    2. Blz. 56 Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
    3. Blz. 57 Wat hebben wij bereikt?
     1. Blz. 58 Bestuursopdracht primair onderwijs
     2. Blz. 59 Indicatoren
    4. Blz. 60 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 61 Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
    6. Blz. 62 Lopende projecten eind 2019
    7. Blz. 63 Projecten die afgerond zijn in 2019
   8. Blz. 64 Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme
    1. Blz. 65 Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme
    2. Blz. 66 Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
    3. Blz. 67 Wat hebben wij bereikt?
     1. Blz. 68 Investering pilot langjarig landschapsbeheer
     2. Blz. 69 Project Culturele Hart van Staphorst
     3. Blz. 70 Project Kop Muldersweg
     4. Blz. 71 Recreatie
     5. Blz. 72 Natuurgebied & Gebiedsontwikkeling en kwaliteitsslag
     6. Blz. 73 Indicatoren
    4. Blz. 74 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 75 Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
    6. Blz. 76 Lopende projecten eind 2019
    7. Blz. 77 Projecten die afgerond zijn in 2019
   9. Blz. 78 Programma 6 - Sociaal domein
    1. Blz. 79 Programma 6 - Sociaal domein
    2. Blz. 80 Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
    3. Blz. 81 Wat hebben wij bereikt?
     1. Blz. 82 Vorming van één toegang 0-100
     2. Blz. 83 Jeugd
     3. Blz. 84 WMO
     4. Blz. 85 Participatiewet (inclusief onderzoek Radar Advies)
     5. Blz. 86 Welzijn
     6. Blz. 87 Indicatoren
    4. Blz. 88 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 89 Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
    6. Blz. 90 Lopende projecten eind 2019
    7. Blz. 91 Projecten die afgerond zijn in 2019
   10. Blz. 92 Programma 7 - Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 93 Programma 7 - Volksgezondheid en milieu
    2. Blz. 94 Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
    3. Blz. 95 Wat hebben wij bereikt?
     1. Blz. 96 Energieneutraal / energietransitie
     2. Blz. 97 Verduurzamen
     3. Blz. 98 Afvalstromen
     4. Blz. 99 Lokaal gezondheidsbeleid
     5. Blz. 100 Indicatoren
    4. Blz. 101 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 102 Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
    6. Blz. 103 Lopende projecten eind 2019
    7. Blz. 104 Projecten die afgerond zijn in 2019
   11. Blz. 105 Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
    1. Blz. 106 Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
    2. Blz. 107 Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
    3. Blz. 108 Wat hebben wij bereikt?
     1. Blz. 109 Woningbouw De Slagen
     2. Blz. 110 Behoefte woningbouw (herijking woonvisie)
     3. Blz. 111 Omgevingswet
     4. Blz. 112 Omgevingsvisie
     5. Blz. 113 Revitalisering recreatieparken
     6. Blz. 114 Indicatoren
    4. Blz. 115 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 116 Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
    6. Blz. 117 Lopende projecten eind 2019
    7. Blz. 118 Projecten die afgerond zijn in 2019
   12. Blz. 119 Programma 9 - Overhead
    1. Blz. 120 Programma 9 - Overhead
    2. Blz. 121 Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
    3. Blz. 122 Wat hebben wij bereikt?
     1. Blz. 123 Meerjaren financiën gemeentelijke gebouwen
     2. Blz. 124 Loonsomsturing
     3. Blz. 125 Gelijkblijvende belastingdruk
    4. Blz. 126 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 127 Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)
    6. Blz. 128 Lopende projecten eind 2019
    7. Blz. 129 Projecten die afgerond zijn in 2019
   13. Blz. 130 Financiële samenvatting
    1. Blz. 131 Financiële samenvatting
   14. Blz. 132 Jaarrekening: Overzicht baten en lasten 2019
    1. Blz. 133 Overzicht baten en lasten 2019
   15. Blz. 134 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2019
    1. Blz. 135 Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie
     1. Blz. 136 Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie
     2. Blz. 137 Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
     3. Blz. 138 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
     4. Blz. 139 Incidentele lasten en baten (x € 1.000)
    2. Blz. 140 Programma 1 - Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 141 Programma 1 - Openbare orde en veiligheid
     2. Blz. 142 Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)
     3. Blz. 143 Toevoeging/onttrekking aan reserves
     4. Blz. 144 Incidentele lasten en baten (x € 1.000)
    3. Blz. 145 Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat
     1. Blz. 146 Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat
     2. Blz. 147 Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging
     3. Blz. 148 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
     4. Blz. 149 Incidentele lasten en baten (x € 1.000)
    4. Blz. 150 Programma 3 - Economie en ondernemen
     1. Blz. 151 Programma 3 - Economie en ondernemen
     2. Blz. 152 Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
     3. Blz. 153 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
     4. Blz. 154 Incidentele lasten en baten (x € 1.000)
    5. Blz. 155 Programma 4 - Onderwijs
     1. Blz. 156 Programma 4 - Onderwijs
     2. Blz. 157 Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)
     3. Blz. 158 Toevoeging/onttrekking aan reserves
     4. Blz. 159 Incidentele lasten en baten
    6. Blz. 160 Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme
     1. Blz. 161 Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme
     2. Blz. 162 Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging
     3. Blz. 163 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
     4. Blz. 164 Incidentele lasten en baten (x € 1.000)
    7. Blz. 165 Programma 6 - Sociaal domein
     1. Blz. 166 Programma 6 - Sociaal domein
     2. Blz. 167 Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
     3. Blz. 168 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
     4. Blz. 169 Incidentele lasten en baten (x € 1.000)
    8. Blz. 170 Programma 7 - Volksgezondheid en milieu
     1. Blz. 171 Programma 7 - Volksgezondheid en milieu
     2. Blz. 172 Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
     3. Blz. 173 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
     4. Blz. 174 Incidentele lasten en baten (x € 1.000)
    9. Blz. 175 Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
     1. Blz. 176 Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
     2. Blz. 177 Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
     3. Blz. 178 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (x € 1.000)
     4. Blz. 179 Incidentele lasten en baten (x € 1.000)
    10. Blz. 180 Programma 9 - Overhead
     1. Blz. 181 Programma 9 - Overhead
     2. Blz. 182 Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
     3. Blz. 183 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
     4. Blz. 184 Incidentele lasten en baten (x € 1.000)
    11. Blz. 185 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 186 Algemene dekkingsmiddelen
     2. Blz. 187 1 | Lokale heffingen
     3. Blz. 188 2 | Algemene uitkeringen
     4. Blz. 189 3 | Dividend
     5. Blz. 190 4 | Saldo financieringsfunctie
     6. Blz. 191 5 | BTW-compensatiefonds
     7. Blz. 192 6 Overhead
    12. Blz. 193 Vennootschapsbelasting
     1. Blz. 194 Vennootschapsbelasting
    13. Blz. 195 Onvoorzien
     1. Blz. 196 Onvoorzien
    14. Blz. 197 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves/voorzieningen
     1. Blz. 198 Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves/voorzieningen
     2. Blz. 199 Analyse begrotingsafwijkingen
     3. Blz. 200 Recapitulatie reserves (bedragen x € 1.000)
     4. Blz. 201 Recapitulatie voorzieningen (bedragen x € 1.000)
    15. Blz. 202 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
     1. Blz. 203 WNT-verantwoording 2019 Gemeente Staphorst
   16. Blz. 204 Balans per 31 december 2019
    1. Blz. 205 Balans per 31 december 2019
   17. Blz. 206 Toelichting op de balans per 31 december 2019
    1. Blz. 207 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
     1. Blz. 208 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    2. Blz. 209 Vaste activa
     1. Blz. 210 A | Materiële vaste activa
     2. Blz. 211 B | Financiële vaste activa
    3. Blz. 212 Vlottende activa
     1. Blz. 213 A | Voorraden
     2. Blz. 214 B | Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar
     3. Blz. 215 C | Liquide middelen
     4. Blz. 216 D | Overlopende activa
    4. Blz. 217 Vaste passiva
     1. Blz. 218 A | Eigen vermogen
     2. Blz. 219 B | Voorzieningen
     3. Blz. 220 C | Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer
    5. Blz. 221 Vlottende passiva
     1. Blz. 222 Vlottende Passiva
     2. Blz. 223 A | Kortlopende schulden
     3. Blz. 224 B | Overlopende passiva
    6. Blz. 225 Overige
     1. Blz. 226 A | Niet uit de balans blijkende verplichtingen
     2. Blz. 227 B | Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
     3. Blz. 228 C | Gebeurtenissen na balansdatum
   18. Blz. 229 Bijlage 1 Sisa verantwoordingsinformatie 2019
   19. Blz. 230 Bijlage 2 Taakveldenoverzicht jaarrekening 2019
  3. Blz. 231 Paragrafen
   1. Blz. 232 Paragraaf 1 - Weerstandsvermogen en risicomanagement
    1. Blz. 233 Inleiding op de paragraaf
    2. Blz. 234 A | Ontwikkeling weerstandsvermogen 2019
    3. Blz. 235 B | Beschikbare weerstandscapaciteit
    4. Blz. 236 C | Risicobeheersing
    5. Blz. 237 D | Kengetallen financiële positie
   2. Blz. 238 Paragraaf 2 - Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 239 Inleiding op de paragraaf
    2. Blz. 240 Wegenbeheer
    3. Blz. 241 Rioolbeheer
    4. Blz. 242 Waterbeheer
    5. Blz. 243 Groenbeheer
    6. Blz. 244 Gebouwenbeheer
   3. Blz. 245 Paragraaf 3 - Financiering
    1. Blz. 246 Inleiding op de paragraaf
    2. Blz. 247 1 | Uitvoering financiering
    3. Blz. 248 2 | Risicoprofiel
    4. Blz. 249 3 | Rentetoerekening
   4. Blz. 250 Paragraaf 4 - Bedrijfsvoering
    1. Blz. 251 Organisatie algemeen
    2. Blz. 252 Samenwerking
    3. Blz. 253 Relevante beleidskaders
    4. Blz. 254 Personeel | HRM
    5. Blz. 255 Ontwikkeling burgerzaken
    6. Blz. 256 Inkopen en aanbesteding
    7. Blz. 257 ICT
    8. Blz. 258 Financiën
    9. Blz. 259 Belastingen
    10. Blz. 260 Geovisie
    11. Blz. 261 Beheerkosten
   5. Blz. 262 Paragraaf 5 - Verbonden partijen
    1. Blz. 263 1 | Inleiding op de paragraaf
    2. Blz. 264 3 | Bestaande verbonden partijen - Gemeenschappelijke regelingen
    3. Blz. 265 3 | Bestaande verbonden partijen - Vennootschappen en coöperaties
    4. Blz. 266 3 | Bestaande verbonden partijen - Stichtingen en verenigingen
   6. Blz. 267 Paragraaf 6 - Grondbeleid
    1. Blz. 268 Inleiding op de paragraaf
    2. Blz. 269 In exploitatie zijnde gronden
    3. Blz. 270 Strategische gronden
    4. Blz. 271 Reserve voor grondexploitatie
    5. Blz. 272 Ontwikkelingen grondexploitatie
   7. Blz. 273 Paragraaf 7 - Lokale heffingen
    1. Blz. 274 Inleiding op de paragraaf
    2. Blz. 275 1 | Onroerende zaakbelasting
    3. Blz. 276 2 | Afvalstoffenheffing
    4. Blz. 277 3 | Rioolheffing/- aansluitbijdrage
    5. Blz. 278 4 | Forensenbelasting
    6. Blz. 279 5 | Toeristenbelasting
    7. Blz. 280 6 | Marktgelden/ standplaatsvergunningen
    8. Blz. 281 7 | Begraafrechten
    9. Blz. 282 8 | Hondenbelasting
    10. Blz. 283 Legesverordening
    11. Blz. 284 Gemeentelijke accomodaties
    12. Blz. 285 Kwijtschelding
    13. Blz. 286 Lastendruk
    14. Blz. 287 Samenvatting verhoging belastingen en retributies
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap