Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1  
Jaarstukken 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Aanbieding en leeswijzer Blz. 4  
Aanbieding en voorstel Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Samenvatting Blz. 7  
Financiële samenvatting Blz. 8  
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie Blz. 9  
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie Blz. 10  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 11  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 12  
Dienstverlening Blz. 13  
Goed werkgeverschap Blz. 14  
Indicatoren Blz. 15  
Wat heeft het gekost? Blz. 16  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 17  
Lopende projecten eind 2019 Blz. 18  
Projecten die afgerond zijn in 2019 Blz. 19  
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid Blz. 20  
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid Blz. 21  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 22  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 23  
Veiligheidsbeleving Blz. 24  
Oud en Nieuw Blz. 25  
Ondermijning Blz. 26  
Indicatoren Blz. 27  
Wat heeft het gekost? Blz. 28  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 29  
Lopende projecten eind 2019 Blz. 30  
Projecten die afgerond zijn in 2019 Blz. 31  
Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 32  
Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 33  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 34  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 35  
Bereikbaarheid Blz. 36  
Haven Blz. 37  
Treinhalte Blz. 38  
Wat heeft het gekost? Blz. 39  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 40  
Lopende projecten eind 2019 Blz. 41  
Projecten die afgerond zijn in 2019 Blz. 42  
Programma 3 - Economie en ondernemen Blz. 43  
Programma 3 - Economie en ondernemen Blz. 44  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 45  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 46  
De Esch IV en V en ontwikkelingen bedrijfsterrein Blz. 47  
Detailhandelsvisie (ambitie Winkelhart) Blz. 48  
Indicatoren Blz. 49  
Wat heeft het gekost? Blz. 50  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 51  
Lopende projecten eind 2019 Blz. 52  
Projecten die afgerond zijn in 2019 Blz. 53  
Programma 4 - Onderwijs Blz. 54  
Programma 4 - Onderwijs Blz. 55  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 56  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 57  
Bestuursopdracht primair onderwijs Blz. 58  
Indicatoren Blz. 59  
Wat heeft het gekost? Blz. 60  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 61  
Lopende projecten eind 2019 Blz. 62  
Projecten die afgerond zijn in 2019 Blz. 63  
Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 64  
Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 65  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 66  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 67  
Investering pilot langjarig landschapsbeheer Blz. 68  
Project Culturele Hart van Staphorst Blz. 69  
Project Kop Muldersweg Blz. 70  
Recreatie Blz. 71  
Natuurgebied & Gebiedsontwikkeling en kwaliteitsslag Blz. 72  
Indicatoren Blz. 73  
Wat heeft het gekost? Blz. 74  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 75  
Lopende projecten eind 2019 Blz. 76  
Projecten die afgerond zijn in 2019 Blz. 77  
Programma 6 - Sociaal domein Blz. 78  
Programma 6 - Sociaal domein Blz. 79  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 80  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 81  
Vorming van één toegang 0-100 Blz. 82  
Jeugd Blz. 83  
WMO Blz. 84  
Participatiewet (inclusief onderzoek Radar Advies) Blz. 85  
Welzijn Blz. 86  
Indicatoren Blz. 87  
Wat heeft het gekost? Blz. 88  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 89  
Lopende projecten eind 2019 Blz. 90  
Projecten die afgerond zijn in 2019 Blz. 91  
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu Blz. 92  
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu Blz. 93  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 94  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 95  
Energieneutraal / energietransitie Blz. 96  
Verduurzamen Blz. 97  
Afvalstromen Blz. 98  
Lokaal gezondheidsbeleid Blz. 99  
Indicatoren Blz. 100  
Wat heeft het gekost? Blz. 101  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 102  
Lopende projecten eind 2019 Blz. 103  
Projecten die afgerond zijn in 2019 Blz. 104  
Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 105  
Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 106  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 107  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 108  
Woningbouw De Slagen Blz. 109  
Behoefte woningbouw (herijking woonvisie) Blz. 110  
Omgevingswet Blz. 111  
Omgevingsvisie Blz. 112  
Revitalisering recreatieparken Blz. 113  
Indicatoren Blz. 114  
Wat heeft het gekost? Blz. 115  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 116  
Lopende projecten eind 2019 Blz. 117  
Projecten die afgerond zijn in 2019 Blz. 118  
Programma 9 - Overhead Blz. 119  
Programma 9 - Overhead Blz. 120  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 121  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 122  
Meerjaren financiën gemeentelijke gebouwen Blz. 123  
Loonsomsturing Blz. 124  
Gelijkblijvende belastingdruk Blz. 125  
Wat heeft het gekost? Blz. 126  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 127  
Lopende projecten eind 2019 Blz. 128  
Projecten die afgerond zijn in 2019 Blz. 129  
Financiële samenvatting Blz. 130  
Financiële samenvatting Blz. 131  
Jaarrekening: Overzicht baten en lasten 2019 Blz. 132  
Overzicht baten en lasten 2019 Blz. 133  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2019 Blz. 134  
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie Blz. 135  
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie Blz. 136  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 137  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 138  
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 139  
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid Blz. 140  
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid Blz. 141  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 142  
Toevoeging/onttrekking aan reserves Blz. 143  
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 144  
Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 145  
Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 146  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging Blz. 147  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 148  
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 149  
Programma 3 - Economie en ondernemen Blz. 150  
Programma 3 - Economie en ondernemen Blz. 151  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 152  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 153  
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 154  
Programma 4 - Onderwijs Blz. 155  
Programma 4 - Onderwijs Blz. 156  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 157  
Toevoeging/onttrekking aan reserves Blz. 158  
Incidentele lasten en baten Blz. 159  
Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 160  
Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 161  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging Blz. 162  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 163  
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 164  
Programma 6 - Sociaal domein Blz. 165  
Programma 6 - Sociaal domein Blz. 166  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 167  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 168  
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 169  
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu Blz. 170  
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu Blz. 171  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 172  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 173  
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 174  
Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 175  
Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 176  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 177  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (x € 1.000) Blz. 178  
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 179  
Programma 9 - Overhead Blz. 180  
Programma 9 - Overhead Blz. 181  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 182  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 183  
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 184  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 185  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 186  
1 | Lokale heffingen Blz. 187  
2 | Algemene uitkeringen Blz. 188  
3 | Dividend Blz. 189  
4 | Saldo financieringsfunctie Blz. 190  
5 | BTW-compensatiefonds Blz. 191  
6 Overhead Blz. 192  
Vennootschapsbelasting Blz. 193  
Vennootschapsbelasting Blz. 194  
Onvoorzien Blz. 195  
Onvoorzien Blz. 196  
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves/voorzieningen Blz. 197  
Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves/voorzieningen Blz. 198  
Analyse begrotingsafwijkingen Blz. 199  
Recapitulatie reserves (bedragen x € 1.000) Blz. 200  
Recapitulatie voorzieningen (bedragen x € 1.000) Blz. 201  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen Blz. 202  
WNT-verantwoording 2019 Gemeente Staphorst Blz. 203  
Balans per 31 december 2019 Blz. 204  
Balans per 31 december 2019 Blz. 205  
Toelichting op de balans per 31 december 2019 Blz. 206  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 207  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 208  
Vaste activa Blz. 209  
A | Materiële vaste activa Blz. 210  
B | Financiële vaste activa Blz. 211  
Vlottende activa Blz. 212  
A | Voorraden Blz. 213  
B | Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar Blz. 214  
C | Liquide middelen Blz. 215  
D | Overlopende activa Blz. 216  
Vaste passiva Blz. 217  
A | Eigen vermogen Blz. 218  
B | Voorzieningen Blz. 219  
C | Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer Blz. 220  
Vlottende passiva Blz. 221  
Vlottende Passiva Blz. 222  
A | Kortlopende schulden Blz. 223  
B | Overlopende passiva Blz. 224  
Overige Blz. 225  
A | Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 226  
B | Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren Blz. 227  
C | Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 228  
Bijlage 1 Sisa verantwoordingsinformatie 2019 Blz. 229  
Bijlage 2 Taakveldenoverzicht jaarrekening 2019 Blz. 230  
Paragraaf 1 - Weerstandsvermogen en risicomanagement Blz. 231  
Inleiding op de paragraaf Blz. 232  
A | Ontwikkeling weerstandsvermogen 2019 Blz. 233  
B | Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 234  
C | Risicobeheersing Blz. 235  
D | Kengetallen financiële positie Blz. 236  
Paragraaf 2 - Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 237  
Inleiding op de paragraaf Blz. 238  
Wegenbeheer Blz. 239  
Rioolbeheer Blz. 240  
Waterbeheer Blz. 241  
Groenbeheer Blz. 242  
Gebouwenbeheer Blz. 243  
Paragraaf 3 - Financiering Blz. 244  
Inleiding op de paragraaf Blz. 245  
1 | Uitvoering financiering Blz. 246  
2 | Risicoprofiel Blz. 247  
3 | Rentetoerekening Blz. 248  
Paragraaf 4 - Bedrijfsvoering Blz. 249  
Organisatie algemeen Blz. 250  
Samenwerking Blz. 251  
Relevante beleidskaders Blz. 252  
Personeel | HRM Blz. 253  
Ontwikkeling burgerzaken Blz. 254  
Inkopen en aanbesteding Blz. 255  
ICT Blz. 256  
Financiën Blz. 257  
Belastingen Blz. 258  
Geovisie Blz. 259  
Beheerkosten Blz. 260  
Paragraaf 5 - Verbonden partijen Blz. 261  
1 | Inleiding op de paragraaf Blz. 262  
3 | Bestaande verbonden partijen - Gemeenschappelijke regelingen Blz. 263  
3 | Bestaande verbonden partijen - Vennootschappen en coöperaties Blz. 264  
3 | Bestaande verbonden partijen - Stichtingen en verenigingen Blz. 265  
Paragraaf 6 - Grondbeleid Blz. 266  
Inleiding op de paragraaf Blz. 267  
In exploitatie zijnde gronden Blz. 268  
Strategische gronden Blz. 269  
Reserve voor grondexploitatie Blz. 270  
Ontwikkelingen grondexploitatie Blz. 271  
Paragraaf 7 - Lokale heffingen Blz. 272  
Inleiding op de paragraaf Blz. 273  
1 | Onroerende zaakbelasting Blz. 274  
2 | Afvalstoffenheffing Blz. 275  
3 | Rioolheffing/- aansluitbijdrage Blz. 276  
4 | Forensenbelasting Blz. 277  
5 | Toeristenbelasting Blz. 278  
6 | Marktgelden/ standplaatsvergunningen Blz. 279  
7 | Begraafrechten Blz. 280  
8 | Hondenbelasting Blz. 281  
Legesverordening Blz. 282  
Gemeentelijke accomodaties Blz. 283  
Kwijtschelding Blz. 284  
Lastendruk Blz. 285  
Samenvatting verhoging belastingen en retributies Blz. 286  
Publicatiedatum: 13-07-2020

Inhoud