Jaarrekening: Overzicht baten en lasten 2019

Overzicht baten en lasten 2019

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten 2019
(bedragen x € 1.000)
Begroting 2019 voor wijziging Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Omschrijving programma Baten Lasten
Saldo Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie 25.227- 2.996 22.231- 24.896- 2.553 22.343 25.162- 3.021 22.141-
Programma 1 | Openbare Orde en Veiligheid 61 - 1.329 1.268 61 - 1.330 1.269 62- 1.279 1.217
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat 69 - 2.943 2.875 69- 3.213 3.144 226- 2.522 2.296
Programma 3 | Economie/ondernemen 206 - 159 47 -
220 - 365 145 112- 144 32
Programma 4 | Onderwijs 338- 1.579 1.241 338- 1.698 1.360 365 - 1.680 1.314
Programma 5 | Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme 230 - 3.140 2.910 230- 3.595 3.365 285 - 3.064 2.779
Programma 6 | Sociaal Domein 2.276- 10.804 8.527 2.296 - 12.250 9.954 2.609 - 12.122 9.513
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu 3.143 - 4.305 1.162 3.288 - 4.810 1.522 3.388 - 4.401 1.013
Programma 8 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 2.697 - 3.388 691 2.611 - 4.119 1.508 3.174- 4.244 1.070
Programma 9 | Overhead 47 - 5.559 5.512 47 - 6.373 6.326 197 - 6.472 6.275
Saldo baten en lasten vóór mutaties in de reserves 34.294- 36.202 1.908 34.056- 40.306 6.250 35.581 38.949 3.368
Mutatie reserves programma 0 81 - 0 81 - 151 - 237 85
83 - 237 153
Mutatie reserves programma 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutatie reserves programma 2 1.247 - 660 587 - 1.508 - 660 848 - 975 - 660 315 -
Mutatie reserves programma 3 0 0 0 202 - 0 202 - 20 - 0 20 -
Mutatie reserves programma 4 466 - 0 466 - 585 - 0 585 - 524 - 0 524 -
Mutatie reserves programma 5 122 - 0 122 - 644 - 81 562 - 288 - 83 205 -
Mutatie reserves programma 6 0 0 0 1.451 - 501 950 - 1.869 859 1.010
Mutatie reserves programma 7 299 - 0 299 - 731 -
5 726 - 333 - 121 212 -
Mutatie reserves programma 8 280 - 0 280 - 990 - 5 985 - 1.020 - 1.079 59
Mutatie reserves programma 9 274 - 201 73- 1.739 - 261 1.478 - 677 -
261 415 -
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 2.769 - 861 1.908 - 8.000 - 1.750 6.250 - 5.791 3.299 2.489
Resultaat 37.063- 37.063 0 42.056- 42.056 0 41.371 42.252 879