Meer
Publicatiedatum: 09-10-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Programmabegroting

Overzicht baten en lasten

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021
Lasten 58.148 34.440 35.792 36.441 36.851 37.166
Baten -60.275 -32.556 -33.684 -34.063 -34.532 -35.097
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.127 -1.884 -2.108 -2.378 -2.319 -2.069
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021
Stortingen 4.611 1.071 986 986 986 986
Onttrekkingen -2.642 -2.955 -3.132 -3.410 -3.367 -3.223
Mutaties reserves -1.969 1.884 2.146 2.424 2.381 2.237
Gerealiseerd resultaat 158 0 38 46 62 167