Programmabegroting

Inhoud

Overzicht baten en lasten

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021
Lasten 58.148 34.440 35.792 36.441 36.851 37.166
Baten -60.275 -32.556 -33.684 -34.063 -34.532 -35.097
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.127 -1.884 -2.108 -2.378 -2.319 -2.069
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021
Stortingen 4.611 1.071 986 986 986 986
Onttrekkingen -2.642 -2.955 -3.132 -3.410 -3.367 -3.223
Mutaties reserves -1.969 1.884 2.146 2.424 2.381 2.237
Gerealiseerd resultaat 158 0 38 46 62 167
Publicatiedatum: 09-10-2017

Inhoud