Sitemap

Sitemap

Begroting 2018 Blz. 1  
Voorwoord begroting 2018 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Aanbieding en procedure behandeling begroting 2018 Blz. 4  
Aanbieding en procedure behandeling begroting 2018 Blz. 5  
Aanbieding Blz. 6  
Aanbieding Blz. 7  
Laatste begroting bestuursperiode 2014 - 2018 Blz. 8  
Laatste begroting bestuursperiode 2014 - 2018 Blz. 9  
Staphorst toekomstbestendig Blz. 10  
Staphorst toekomstbestendig Blz. 11  
Zomernota 2017 Blz. 12  
Zomernota 2017 Blz. 13  
Financiën Blz. 14  
Financiën Blz. 15  
Begrotingsapp Blz. 16  
Begrotingsapp Blz. 17  
Procedure begrotingsbehandeling Blz. 18  
Procedure begrotingsbehandeling Blz. 19  
Slot Blz. 20  
Slot Blz. 21  
Uitgangspunten kerncijfers Blz. 22  
Uitgangspunten kerncijfers Blz. 23  
Algemene begrotingskaders Blz. 24  
Algemene begrotingskaders Blz. 25  
Bij de samenstelling van de begrotingsdocumenten Blz. 26  
Bij de samenstelling van de begrotingsdocumenten Blz. 27  
Voorbehoud Blz. 28  
Voorbehoud Blz. 29  
Vernieuwing BBV Blz. 30  
Vernieuwing BBV Blz. 31  
Programmabegroting Blz. 32  
Overzicht baten en lasten Blz. 33  
Balans Blz. 34  
Balans per 31 december (2017, 2018, 2019, 2020 en 2021) Blz. 35  
Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie Blz. 36  
Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie Blz. 37  
4 | Stand van zaken uit te voeren acties Blz. 38  
Borging legitimatie gemeenschappelijke regelingen Blz. 39  
Deelname Werkgroep Regio IJsselland Blz. 40  
Vernieuwen nota verbonden partijen Blz. 41  
Het behouden van eigen democratische legitimatie Blz. 42  
Raad in vroeg stadium informeren op hoofdzaken en beleidsvoornemens Blz. 43  
Realistische aanpak samenwerking andere gemeenten Blz. 44  
'Slim samenwerken' Blz. 45  
Gesprekken met Zwartewaterland en Steenwijkerland Blz. 46  
Verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden tot samenwerking Blz. 47  
Vergroten onderaanneming Blz. 48  
Opdrachten in kleinere porties verdelen Blz. 49  
VOG voor vrijwilligers Blz. 50  
Gratis VOG voor vrijwilligers Blz. 51  
Vastleggen overall strategie Burgerparticipatie Blz. 52  
Vastleggen overall strategie Burgerparticipatie Blz. 53  
OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen Blz. 54  
OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen Blz. 55  
Meerjarenoverzicht lasten burgers Blz. 56  
Meerjarenoverzicht lasten burgers Blz. 57  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 58  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 59  
Beleidskader Blz. 60  
Beleidskader Blz. 61  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 62  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 63  
Stand van zaken uit te voeren acties Blz. 64  
Doelstellingen Blz. 65  
Borging legitimatie gemeenschappelijke regelingen Blz. 66  
Deelname Werkgroep Regio IJsselland Blz. 67  
Vernieuwen nota verbonden partijen Blz. 68  
Het behouden van eigen democratische legitimatie Blz. 69  
Raad in vroeg stadium informeren op hoofdzaken en beleidsvoornemens Blz. 70  
Realistische aanpak samenwerking andere gemeenten Blz. 71  
'Slim samenwerken' Blz. 72  
Gesprekken met Zwartewaterland en Steenwijkerland Blz. 73  
Verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden tot samenwerking Blz. 74  
Vergroten onderaanneming Blz. 75  
Opdrachten in kleinere porties verdelen Blz. 76  
VOG voor vrijwilligers Blz. 77  
Gratis VOG voor vrijwilligers Blz. 78  
Vastleggen overall strategie Burgerparticipatie Blz. 79  
Vastleggen overall strategie Burgerparticipatie Blz. 80  
OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen Blz. 81  
OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen Blz. 82  
Meerjarenoverzicht lasten burgers Blz. 83  
Meerjarenoverzicht lasten burgers Blz. 84  
Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000) Blz. 85  
Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000) Blz. 86  
Voortgang bestaande investeringen Blz. 87  
Voortgang bestaande investeringen Blz. 88  
Nieuw beleid/ investeringen 2018 Blz. 89  
Nieuw beleid/ investeringen 2018 Blz. 90  
Indicatoren Blz. 91  
Indicatoren Blz. 92  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 93  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 94  
Wat kost ons Algemeen Bestuur en Organisatie? Blz. 95  
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid Blz. 96  
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid Blz. 97  
4 | Stand van zaken uit te voeren acties Blz. 98  
Waardering brandweervrijwilligers en behoud kazerne huidige locatie Blz. 99  
Waardering brandweervrijwilligers en behoud kazerne huidige locatie Blz. 100  
‘Vinger aan de pols’ houden bij intergemeentelijke samenwerking Veiligheidsregio Blz. 101  
Oog voor hulpverlening aan kleinschalige ongevallen door hulpdiensten Blz. 102  
Uitdragen van de eigenheid, de kwetsbaarheid en identiteit van de gemeente Blz. 103  
Brandweerkazerne Staphorst Blz. 104  
Behoud kazerne Staphorst Blz. 105  
Ambulancepost Lichtmis met aanrijtijden binnen de normen Blz. 106  
Aanrijtijden binnen de normen Blz. 107  
Behoud ambulancepost Blz. 108  
Groter veiligheidsgevoel burger en ondernemer Blz. 109  
Groter veiligheidsgevoel burger en ondernemer Blz. 110  
Stimuleren en ondersteunen veiligheid bij uitgaan Blz. 111  
Stimuleren en ondersteunen veiligheid bij uitgaan Blz. 112  
Preventieve voorlichting veiligheid en inbraak Blz. 113  
Preventieve voorlichting veiligheid en inbraak Blz. 114  
Voldoende wijkagenten, zichtbaar en actief Blz. 115  
Voldoende wijkagenten, zichtbaar en actief Blz. 116  
Onderzoek en mogelijkheden cameratoezicht invalswegen Blz. 117  
Onderzoek en mogelijkheden cameratoezicht invalswegen Blz. 118  
Toezicht en handhaving ketenbeleid Blz. 119  
Evaluatie ketenbeleid Blz. 120  
Ketenbeleid Blz. 121  
Wildkamperen Blz. 122  
Gebruik burgernet en AED Blz. 123  
Gebruik burgernet en AED Blz. 124  
Faciliteren politiesteunpunt in IJhorst en Rouveen Blz. 125  
Faciliteren politiesteunpunt in IJhorst en Rouveen Blz. 126  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 127  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 128  
Beleidskader Blz. 129  
Beleidskader Blz. 130  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 131  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 132  
Stand van zaken uit te voeren acties Blz. 133  
Doelstellingen Blz. 134  
Waardering brandweervrijwilligers en behoud kazerne huidige locatie Blz. 135  
Waardering brandweervrijwilligers en behoud kazerne huidige locatie Blz. 136  
‘Vinger aan de pols’ houden bij intergemeentelijke samenwerking Veiligheidsregio Blz. 137  
Oog voor hulpverlening aan kleinschalige ongevallen door hulpdiensten Blz. 138  
Uitdragen van de eigenheid, de kwetsbaarheid en identiteit van de gemeente Blz. 139  
Brandweerkazerne Staphorst Blz. 140  
Behoud kazerne Staphorst Blz. 141  
Ambulancepost Lichtmis met aanrijtijden binnen de normen Blz. 142  
Aanrijtijden binnen de normen Blz. 143  
Behoud ambulancepost Blz. 144  
Groter veiligheidsgevoel burger en ondernemer Blz. 145  
Groter veiligheidsgevoel burger en ondernemer Blz. 146  
Stimuleren en ondersteunen veiligheid bij uitgaan Blz. 147  
Stimuleren en ondersteunen veiligheid bij uitgaan Blz. 148  
Preventieve voorlichting veiligheid en inbraak Blz. 149  
Preventieve voorlichting veiligheid en inbraak Blz. 150  
Voldoende wijkagenten, zichtbaar en actief Blz. 151  
Voldoende wijkagenten, zichtbaar en actief Blz. 152  
Onderzoek en mogelijkheden cameratoezicht invalswegen Blz. 153  
Onderzoek en mogelijkheden cameratoezicht invalswegen Blz. 154  
Toezicht en handhaving ketenbeleid Blz. 155  
Evaluatie ketenbeleid Blz. 156  
Ketenbeleid Blz. 157  
Wildkamperen Blz. 158  
Gebruik burgernet en AED Blz. 159  
Gebruik burgernet en AED Blz. 160  
Faciliteren politiesteunpunt in IJhorst en Rouveen Blz. 161  
Faciliteren politiesteunpunt in IJhorst en Rouveen Blz. 162  
Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000) Blz. 163  
Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000) Blz. 164  
Voortgang bestaande investeringen Blz. 165  
Voortgang bestaande investeringen Blz. 166  
Nieuw beleid/ investeringen 2018 Blz. 167  
Nieuw beleid/ investeringen 2018 Blz. 168  
Indicatoren Blz. 169  
Indicatoren Blz. 170  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 171  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 172  
Wat kost ons Openbare orde en Veiligheid? Blz. 173  
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 174  
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 175  
4 | Stand van zaken uit te voeren acties Blz. 176  
Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan Blz. 177  
Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan Blz. 178  
Verbetering en verplaatsing op- en afritten A-28 Blz. 179  
Verbetering, verplaatsing en realisatie op- en afritten A28 Blz. 180  
Het onttrekken van zwaar verkeer uitwijken naar Industrieweg/ De Baarge/ Oosterparallelweg Blz. 181  
Het onttrekken van zwaar verkeer uit wijken naar Industrieweg, De Baarge, Oosterparallelweg Blz. 182  
Waarborgen continuïteit voortgang verbetering verkeersontsluiting CZ Blz. 183  
Waarborgen continuïteit voortgang verbetering verkeersontsluiting CZ Blz. 184  
Fietsvriendelijker maken centrum Staphorst Blz. 185  
Fietsvriendelijker maken centrum Staphorst Blz. 186  
Aanpak onveilige verkeerssituaties Blz. 187  
Aanpak onveilige verkeerssituaties Blz. 188  
Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming Stovonde Blz. 189  
Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming Stovonde Blz. 190  
Realiseren ontbrekend stuk fietspad ter hoogte van Waanders/ Stovonde Blz. 191  
Realiseren ontbrekend stuk fietspad ter hoogte Waanders (Stovonde) Blz. 192  
Realisatie verandering spoorwegovergang Blz. 193  
Realisatie verandering spoorwegovergang Gorterlaan Blz. 194  
Onderzoek uitbreiding carpoolplaats Lichtmis en Staphorst Blz. 195  
Carpoolplaats lichtmis: Is in onderzoek Blz. 196  
Carpoolplaats Staphorst Blz. 197  
Ontwikkeling fietspad Achthoevenweg/ Kanlaan Blz. 198  
Achthoevenweg Blz. 199  
Kanlaan Blz. 200  
Ontwikkeling fietspaden zodat aansluiting ontstaat met fietspaden buurgemeenten Blz. 201  
Ontwikkeling fietspaden zodat aansluiting ontstaat met fietspaden buurgemeenten Blz. 202  
Verkennen kavelruil bij fietsroutes i.v.m. veiligheid Blz. 203  
Verkennen kavelruil bij fietsroutes i.v.m. veiligheid Blz. 204  
Het gratis parkeren blijft gewaarborgd Blz. 205  
Gratis parkeren blijft gewaarborgd Blz. 206  
Behouden voldoende ruime parkeergelegenheid Blz. 207  
Behouden voldoende ruime parkeergelegenheid Blz. 208  
Parkeernorm 2.0 instellen Blz. 209  
Parkeernorm 2.0 instellen Blz. 210  
Bij nieuw plannen voorkomen haaks parkeren Blz. 211  
Bij nieuwe plannen voorkomen haaks parkeren Blz. 212  
Voldoende parkeerruimte bij nieuwe winkels Blz. 213  
Voldoende parkeerruimte bij nieuwe winkels Blz. 214  
Verbeteren brugdekken in Staphorst Zuid en relinen duiker Dekkersland Blz. 215  
Verbeteren brugdekken Staphorst Zuid Blz. 216  
Bereiken toegankelijk en bereikbaar openbaar vervoer voor een ieder Blz. 217  
Aanleg ontbrekende bus instapplateaus Blz. 218  
Overleg komst NS-station Blz. 219  
Behoud en efficiënte van de openbaar vervoersverbinding met aandacht voor lijn 40 Blz. 220  
Behoud en efficiënte van de openbaar vervoersverbinding met aandacht voor lijn 40 Blz. 221  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 222  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 223  
Beleidskader Blz. 224  
Beleidskader Blz. 225  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 226  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 227  
Stand van zaken uit te voeren acties Blz. 228  
Doelstellingen Blz. 229  
Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan Blz. 230  
Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan Blz. 231  
Verbetering en verplaatsing op- en afritten A-28 Blz. 232  
Verbetering, verplaatsing en realisatie op- en afritten A28 Blz. 233  
Het onttrekken van zwaar verkeer uitwijken naar Industrieweg/ De Baarge/ Oosterparallelweg Blz. 234  
Het onttrekken van zwaar verkeer uit wijken naar Industrieweg, De Baarge, Oosterparallelweg Blz. 235  
Waarborgen continuïteit voortgang verbetering verkeersontsluiting CZ Blz. 236  
Waarborgen continuïteit voortgang verbetering verkeersontsluiting CZ Blz. 237  
Fietsvriendelijker maken centrum Staphorst Blz. 238  
Fietsvriendelijker maken centrum Staphorst Blz. 239  
Aanpak onveilige verkeerssituaties Blz. 240  
Aanpak onveilige verkeerssituaties Blz. 241  
Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming Stovonde Blz. 242  
Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming Stovonde Blz. 243  
Realiseren ontbrekend stuk fietspad ter hoogte van Waanders/ Stovonde Blz. 244  
Realiseren ontbrekend stuk fietspad ter hoogte Waanders (Stovonde) Blz. 245  
Realisatie verandering spoorwegovergang Blz. 246  
Realisatie verandering spoorwegovergang Gorterlaan Blz. 247  
Onderzoek uitbreiding carpoolplaats Lichtmis en Staphorst Blz. 248  
Carpoolplaats lichtmis: Is in onderzoek Blz. 249  
Carpoolplaats Staphorst Blz. 250  
Ontwikkeling fietspad Achthoevenweg/ Kanlaan Blz. 251  
Achthoevenweg Blz. 252  
Kanlaan Blz. 253  
Ontwikkeling fietspaden zodat aansluiting ontstaat met fietspaden buurgemeenten Blz. 254  
Ontwikkeling fietspaden zodat aansluiting ontstaat met fietspaden buurgemeenten Blz. 255  
Verkennen kavelruil bij fietsroutes i.v.m. veiligheid Blz. 256  
Verkennen kavelruil bij fietsroutes i.v.m. veiligheid Blz. 257  
Het gratis parkeren blijft gewaarborgd Blz. 258  
Gratis parkeren blijft gewaarborgd Blz. 259  
Behouden voldoende ruime parkeergelegenheid Blz. 260  
Behouden voldoende ruime parkeergelegenheid Blz. 261  
Parkeernorm 2.0 instellen Blz. 262  
Parkeernorm 2.0 instellen Blz. 263  
Bij nieuw plannen voorkomen haaks parkeren Blz. 264  
Bij nieuwe plannen voorkomen haaks parkeren Blz. 265  
Voldoende parkeerruimte bij nieuwe winkels Blz. 266  
Voldoende parkeerruimte bij nieuwe winkels Blz. 267  
Verbeteren brugdekken in Staphorst Zuid en relinen duiker Dekkersland Blz. 268  
Verbeteren brugdekken Staphorst Zuid Blz. 269  
Bereiken toegankelijk en bereikbaar openbaar vervoer voor een ieder Blz. 270  
Aanleg ontbrekende bus instapplateaus Blz. 271  
Overleg komst NS-station Blz. 272  
Behoud en efficiënte van de openbaar vervoersverbinding met aandacht voor lijn 40 Blz. 273  
Behoud en efficiënte van de openbaar vervoersverbinding met aandacht voor lijn 40 Blz. 274  
Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000) Blz. 275  
Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000) Blz. 276  
Voortgang bestaande investeringen Blz. 277  
Beschikbaar gestelde kredieten Blz. 278  
Nieuw beleid/ investeringen 2018 Blz. 279  
Nieuw beleid/ investeringen 2018 Blz. 280  
Indicatoren Blz. 281  
Indicatoren Blz. 282  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 283  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 284  
Wat kost ons Verkeer, Vervoer en Waterstaat? Blz. 285  
Programma 3 | Economie/ ondernemen Blz. 286  
Programma 3 | Economie/ ondernemen Blz. 287  
4 | Stand van zaken uit te voeren acties Blz. 288  
Kennisdeling Blz. 289  
Kennisdeling Blz. 290  
Startende ondernemers Blz. 291  
Startende ondernemers Blz. 292  
Bewustwording ondernemers mogelijkheden lokale jeugd Blz. 293  
Bewustwording ondernemers mogelijkheden lokale jeugd Blz. 294  
Social return gemeente Blz. 295  
Participatieplaatsen realiseren Blz. 296  
Realiseren beschutte werkplekken Blz. 297  
Social return gemeente Blz. 298  
Werk als basis Blz. 299  
Werk als basis Blz. 300  
Behoefte aan ruimte op industrieterreinen in kaart brengen Blz. 301  
Behoefte aan ruimte op industrieterreinen in kaart brengen Blz. 302  
Overleg met de Provincie over de locatie Uithofsweg Blz. 303  
Overzicht verstrekken uitgeefbare kavels op andere industrieterreinen Blz. 304  
Leegstand bedrijventerreinen tegengaan Blz. 305  
Faciliteren marktpartijen voor herontwikkeling bestaande en leegstaande panden Blz. 306  
In exploitatie nemen Oosterparallelweg Blz. 307  
Informerende rol bij uitbreiding haven Meppel Blz. 308  
Informerende rol bij uitbreiding haven Meppel Blz. 309  
Aanleg glasvezel Blz. 310  
Vervullen van stimulerende rol glasvezelnetwerk Blz. 311  
Opstellen akkoord ‘Samen werkt Beter’ Blz. 312  
Opstellen akkoord ‘samen werkt beter’ Blz. 313  
Creëren veilige omgeving om te ondernemen Blz. 314  
Creëren veilige omgeving om te ondernemen Blz. 315  
Inzetten bedrijvencontactpersoon / accountmanager Blz. 316  
Koppeling van bedrijvencontactpesoon (accountmanager) met het team voorzieningen Blz. 317  
Voorstel tot invulling geven aan bedrijfscontactpersoon (accountmanager) Blz. 318  
Aansluiten bij platform ondernemers en werkgevers Blz. 319  
Aansluiten bij platform ondernemers en werkgevers Blz. 320  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 321  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 322  
Beleidskader Blz. 323  
Beleidskader Blz. 324  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 325  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 326  
Stand van zaken uit te voeren acties Blz. 327  
Doelstellingen Blz. 328  
Kennisdeling Blz. 329  
Kennisdeling Blz. 330  
Startende ondernemers Blz. 331  
Startende ondernemers Blz. 332  
Bewustwording ondernemers mogelijkheden lokale jeugd Blz. 333  
Bewustwording ondernemers mogelijkheden lokale jeugd Blz. 334  
Social return gemeente Blz. 335  
Participatieplaatsen realiseren Blz. 336  
Realiseren beschutte werkplekken Blz. 337  
Social return gemeente Blz. 338  
Werk als basis Blz. 339  
Werk als basis Blz. 340  
Behoefte aan ruimte op industrieterreinen in kaart brengen Blz. 341  
Behoefte aan ruimte op industrieterreinen in kaart brengen Blz. 342  
Overleg met de Provincie over de locatie Uithofsweg Blz. 343  
Overzicht verstrekken uitgeefbare kavels op andere industrieterreinen Blz. 344  
Leegstand bedrijventerreinen tegengaan Blz. 345  
Faciliteren marktpartijen voor herontwikkeling bestaande en leegstaande panden Blz. 346  
In exploitatie nemen Oosterparallelweg Blz. 347  
Informerende rol bij uitbreiding haven Meppel Blz. 348  
Informerende rol bij uitbreiding haven Meppel Blz. 349  
Aanleg glasvezel Blz. 350  
Vervullen van stimulerende rol glasvezelnetwerk Blz. 351  
Creëren veilige omgeving om te ondernemen Blz. 352  
Creëren veilige omgeving om te ondernemen Blz. 353  
Opstellen akkoord ‘Samen werkt Beter’ Blz. 354  
Opstellen akkoord ‘samen werkt beter’ Blz. 355  
Inzetten bedrijvencontactpersoon / accountmanager Blz. 356  
Koppeling van bedrijvencontactpesoon (accountmanager) met het team voorzieningen Blz. 357  
Voorstel tot invulling geven aan bedrijfscontactpersoon (accountmanager) Blz. 358  
Aansluiten bij platform ondernemers en werkgevers Blz. 359  
Aansluiten bij platform ondernemers en werkgevers Blz. 360  
Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000) Blz. 361  
Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000) Blz. 362  
Voortgang bestaande investeringen Blz. 363  
Beschikbaar gestelde kredieten Blz. 364  
Nieuw beleid/ investeringen 2018 Blz. 365  
Nieuw beleid/ investeringen 2018 Blz. 366  
Indicatoren Blz. 367  
Indicatoren Blz. 368  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 369  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 370  
Wat kost ons Economie en Ondernemerschap? Blz. 371  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 372  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 373  
4 | Stand van zaken uit te voeren acties Blz. 374  
In beeld brengen gevolgen Wet Passend Onderwijs Blz. 375  
In beeld brengen gevolgen Wet Passend Onderwijs Blz. 376  
Overdracht schoolgebouwen Blz. 377  
Gebouwen meenemen in een gemeentelijk vastgoedvisie Blz. 378  
MJOP wordt door gemeenten uitgevoerd Blz. 379  
Overleg met scholen over goede overdracht Blz. 380  
Handhaven combinatiefunctionaris Blz. 381  
Handhaven combinatiefunctionaris Blz. 382  
In stand houden kleine scholen d.m.v. ‘Staphorster Maat’ Blz. 383  
In stand houden kleine scholen d.m.v. ‘Staphorster Maat’ Blz. 384  
Onderzoek mogelijkheden zwemonderwijs i.k.v. veiligheid Blz. 385  
Onderzoek mogelijkheden zwemonderwijs i.k.v. veiligheid Blz. 386  
Burgerschapsvorming op agenda Lokaal Educatief Overleg Blz. 387  
Burgerschapsvorming op agenda Lokaal Educatief Overleg Blz. 388  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 389  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 390  
Beleidskader Blz. 391  
Beleidskader Blz. 392  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 393  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 394  
Stand van zaken uit te voeren acties Blz. 395  
Doelstellingen Blz. 396  
In beeld brengen gevolgen Wet Passend Onderwijs Blz. 397  
In beeld brengen gevolgen Wet Passend Onderwijs Blz. 398  
Overdracht schoolgebouwen Blz. 399  
Gebouwen meenemen in een gemeentelijk vastgoedvisie Blz. 400  
MJOP wordt door gemeenten uitgevoerd Blz. 401  
Overleg met scholen over goede overdracht Blz. 402  
Handhaven combinatiefunctionaris Blz. 403  
Handhaven combinatiefunctionaris Blz. 404  
In stand houden kleine scholen d.m.v. ‘Staphorster Maat’ Blz. 405  
In stand houden kleine scholen d.m.v. ‘Staphorster Maat’ Blz. 406  
Onderzoek mogelijkheden zwemonderwijs i.k.v. veiligheid Blz. 407  
Onderzoek mogelijkheden zwemonderwijs i.k.v. veiligheid Blz. 408  
Burgerschapsvorming op agenda Lokaal Educatief Overleg Blz. 409  
Burgerschapsvorming op agenda Lokaal Educatief Overleg Blz. 410  
Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000) Blz. 411  
Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000) Blz. 412  
Voortgang bestaande investeringen Blz. 413  
Beschikbaar gestelde kredieten Blz. 414  
Nieuw beleid/ investeringen 2018 Blz. 415  
Nieuw beleid/ investeringen 2018 Blz. 416  
Indicatoren Blz. 417  
Indicatoren Blz. 418  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 419  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 420  
Wat kost ons Onderwijs? Blz. 421  
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 422  
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 423  
4 | Stand van zaken uit te voeren acties Blz. 424  
Mogelijk maken van breedtesport Blz. 425  
Mogelijk maken van breedtesport Blz. 426  
Treffen van voorzieningen voor veilig onderkomen sportbeoefening Blz. 427  
Treffen van voorzieningen voor veilig onderkomen sportbeoefening Blz. 428  
Kritisch bekijken huurcontracten sportaccommodaties Blz. 429  
Kritisch bekijken huurcontracten sportaccommodaties Blz. 430  
Onderzoek mogelijkheden verplaatsing AMBC Blz. 431  
Onderzoek mogelijkheden verplaatsing AMBC Blz. 432  
Verbetering accommodatie VV IJhorst Blz. 433  
Voorstel accommodatie V.V. IJhorst Blz. 434  
Behoud Zwembad als basisvoorziening Blz. 435  
Behoud zwembad Blz. 436  
Onafhankelijk Museum Staphorst Blz. 437  
Onafhankelijk museum Staphorst Blz. 438  
Verbeteren bereikbaarheid museumboerderij Blz. 439  
Verbeteren bereikbaarheid museumboerderij Blz. 440  
Behouden dorpsgezicht monumenten Blz. 441  
Behouden dorpsgezicht monumenten Blz. 442  
Vervullen goede signaalfunctie Rijksdienst Blz. 443  
Actief informeren bij wijzigingen Blz. 444  
Overleg met dienst Cultureel Erfgoed Blz. 445  
Vlaggen op kerktorens Blz. 446  
Vlaggen op de kerktorens Blz. 447  
Financiële ondersteuning gemeentelijke monumenten Blz. 448  
Financiële ondersteuning gemeentelijke monumenten Blz. 449  
Openstelling natuur t.b.v. educatie en recreatie Blz. 450  
Openstelling natuur t.b.v. educatie en recreatie Blz. 451  
Aanleg fietspaden Blz. 452  
Actief participeren en financieel ondersteunen nieuwe projecten Blz. 453  
Actualisatie van het beleidsplan fietspaden Blz. 454  
Voortzetting samenwerking marketing Oost en Ondernemend Reestdal Blz. 455  
Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme Blz. 456  
Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme Blz. 457  
Geen belemmering activiteiten op evenemententerrein Blz. 458  
Aanpassing beleid Blz. 459  
Evaluatie maximum aantal A-evenementen Blz. 460  
Steekproefsgewijs controle op geluidnormen en alcoholcontrole minderjarigen Blz. 461  
Behouden Staphorstdagen Blz. 462  
Behouden Staphorstdagen Blz. 463  
Onderzoek mogelijkheden activiteitenterrein Rouveen Blz. 464  
Onderzoek mogelijkheden activiteitenterrein Rouveen Blz. 465  
Evenementen goedkoper maken en eenduidigheid over activiteiten op de Tippe Blz. 466  
Evenementen goedkoper maken en eenduidigheid over activiteiten op de Tippe Blz. 467  
Marktterrein bestemmen als evenemententerrein Blz. 468  
Marktterrein bestemmen als evenemententerrein Blz. 469  
Recreatie ontwikkelen tot een economische pijler Blz. 470  
Recreatie ontwikkelen tot een economische pijler Blz. 471  
Realisatie oplaadpunten voor E-bikes en auto's in recreatiegebieden Blz. 472  
Realisatie oplaadpunten voor e-bikes en auto’s in recreatiegebieden Blz. 473  
Subsidiemogelijkheden recreatie en toerisme beter benutten Blz. 474  
Subsidiemogelijkheden recreatie en toerisme beter benutten Blz. 475  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 476  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 477  
Beleidskader Blz. 478  
Beleidskader Blz. 479  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 480  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 481  
Stand van zaken uit te voeren acties Blz. 482  
Doelstellingen Blz. 483  
Mogelijk maken van breedtesport Blz. 484  
Mogelijk maken van breedtesport Blz. 485  
Treffen van voorzieningen voor veilig onderkomen sportbeoefening Blz. 486  
Treffen van voorzieningen voor veilig onderkomen sportbeoefening Blz. 487  
Kritisch bekijken huurcontracten sportaccommodaties Blz. 488  
Kritisch bekijken huurcontracten sportaccommodaties Blz. 489  
Onderzoek mogelijkheden verplaatsing AMBC Blz. 490  
Onderzoek mogelijkheden verplaatsing AMBC Blz. 491  
Verbetering accommodatie VV IJhorst Blz. 492  
Voorstel accommodatie V.V. IJhorst Blz. 493  
Behoud Zwembad als basisvoorziening Blz. 494  
Behoud zwembad Blz. 495  
Onafhankelijk Museum Staphorst Blz. 496  
Onafhankelijk museum Staphorst Blz. 497  
Verbeteren bereikbaarheid museumboerderij Blz. 498  
Verbeteren bereikbaarheid museumboerderij Blz. 499  
Behouden dorpsgezicht monumenten Blz. 500  
Behouden dorpsgezicht monumenten Blz. 501  
Vervullen goede signaalfunctie Rijksdienst Blz. 502  
Actief informeren bij wijzigingen Blz. 503  
Overleg met dienst Cultureel Erfgoed Blz. 504  
Vlaggen op kerktorens Blz. 505  
Vlaggen op de kerktorens Blz. 506  
Financiële ondersteuning gemeentelijke monumenten Blz. 507  
Financiële ondersteuning gemeentelijke monumenten Blz. 508  
Openstelling natuur t.b.v. educatie en recreatie Blz. 509  
Openstelling natuur t.b.v. educatie en recreatie Blz. 510  
Aanleg fietspaden Blz. 511  
Actief participeren en financieel ondersteunen nieuwe projecten Blz. 512  
Actualisatie van het beleidsplan fietspaden Blz. 513  
Voortzetting samenwerking marketing Oost en Ondernemend Reestdal Blz. 514  
Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme Blz. 515  
Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme Blz. 516  
Geen belemmering activiteiten op evenemententerrein Blz. 517  
Aanpassing beleid Blz. 518  
Evaluatie maximum aantal A-evenementen Blz. 519  
Steekproefsgewijs controle op geluidnormen en alcoholcontrole minderjarigen Blz. 520  
Behouden Staphorstdagen Blz. 521  
Behouden Staphorstdagen Blz. 522  
Onderzoek mogelijkheden activiteitenterrein Rouveen Blz. 523  
Onderzoek mogelijkheden activiteitenterrein Rouveen Blz. 524  
Evenementen goedkoper maken en eenduidigheid over activiteiten op de Tippe Blz. 525  
Evenementen goedkoper maken en eenduidigheid over activiteiten op de Tippe Blz. 526  
Marktterrein bestemmen als evenemententerrein Blz. 527  
Marktterrein bestemmen als evenemententerrein Blz. 528  
Recreatie ontwikkelen tot een economische pijler Blz. 529  
Recreatie ontwikkelen tot een economische pijler Blz. 530  
Realisatie oplaadpunten voor E-bikes en auto's in recreatiegebieden Blz. 531  
Realisatie oplaadpunten voor e-bikes en auto’s in recreatiegebieden Blz. 532  
Subsidiemogelijkheden recreatie en toerisme beter benutten Blz. 533  
Subsidiemogelijkheden recreatie en toerisme beter benutten Blz. 534  
Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000) Blz. 535  
Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000) Blz. 536  
Voortgang bestaande investeringen Blz. 537  
Beschikbaar gestelde kredieten Blz. 538  
Nieuw beleid/ investeringen 2018 Blz. 539  
Nieuw beleid/ investeringen 2018 Blz. 540  
Indicatoren Blz. 541  
Indicatoren Blz. 542  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 543  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 544  
Wat kost ons Sport, Cultuur, Recreatie & Toerisme? Blz. 545  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 546  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 547  
4 | Stand van zaken uit te voeren acties Blz. 548  
Goede afstemming MCR en gemeentelijke panden Rouveen Blz. 549  
Besluit verkopen voormalige bibliotheek Blz. 550  
Evalueren gebruik MCR Blz. 551  
Het behouden van zorg en wonen in woonkernen Blz. 552  
Het behouden van zorg en wonen in woonkernen Blz. 553  
Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders Blz. 554  
Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders Blz. 555  
Faciliteren bij samenwerkingsverbanden Blz. 556  
Faciliteren samenwerkingsverbanden Blz. 557  
Stimuleren WMO-raad Blz. 558  
Evalueren en nader bepalen rol WMO-Raad Blz. 559  
Waarborgen contactfunctie Blz. 560  
Stimuleren rol mantelzorgers Blz. 561  
Stimuleren rol mantelzorgers Blz. 562  
Inwoning o.g.v. mantelzorg wordt correct en snel afgewerkt Blz. 563  
Inwoning o.g.v. mantelzorg wordt correct en snel afgewerkt Blz. 564  
Opstellen beleidsnotitie vrijwilligers Blz. 565  
Opstellen beleidsnotitie vrijwilligers Blz. 566  
Duidelijkheid locatie dienstencentrum Blz. 567  
Duidelijkheid locatie dienstencentrum Blz. 568  
Helpende hand huwelijkstherapie Blz. 569  
Helpende hand huwelijkstherapie Blz. 570  
Monitoren decentralisatiegelden Blz. 571  
Middelen voor uitvoering 3 D's beleidsmatig en financieel volgen Blz. 572  
Sturen op risico's bij het monitoren van de decentralisatiegelden Blz. 573  
Steuntje in de rug voor de ‘minima’ Blz. 574  
‘Steuntje in de rug voor de minima’ Blz. 575  
Zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen d.m.v. aanbieden re-integratie-activiteiten Blz. 576  
Onderzoek vormgeving Wsw voorziening en samenwerking op voorziening-nivo Blz. 577  
Uitvoering van participatiewet Blz. 578  
Het leveren van tegenprestatie door personen met uitkering Blz. 579  
Het leveren van tegenprestatie door personen met uitkering Blz. 580  
Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen/nieuwkomers Blz. 581  
Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen en nieuwkomers Blz. 582  
Hogere frequentie van bijeenkomsten tussen kerken en gemeente Blz. 583  
Hogere frequentie van bijeenkomsten tussen kerken en gemeente Blz. 584  
Invoering Decentralisatie WMO - AWBZ Blz. 585  
Herzien huidig systeem huishoudelijke hulp Blz. 586  
Kostenreductie vervoersstromen Blz. 587  
Oprichten netwerkorganisatie CWO, tweede schil + Kernteam. Blz. 588  
Verder vormgeven aan Kernteam en tweede schil Blz. 589  
Verder vormgeven aan koppeling tussen zorg en maatschappelijke ondersteuning Blz. 590  
WMO-beleid gestalte geven in samenwerking met lokale partijen Blz. 591  
Identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg Blz. 592  
Identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg Blz. 593  
Het open staan voor aanvragen van private instellingen waarin identiteit-gebonden zorg wordt geboden Blz. 594  
Open staan voor aanvragen van private instellingen waarin identiteitsgebonden zorg wordt geboden Blz. 595  
Behoud jeugdwerker Blz. 596  
Behoud jeugdwerker Blz. 597  
Handhaving huisvesting jongerenwerker in bibliotheek Blz. 598  
Handhaving huisvesting jongerenwerker in bibliotheek Blz. 599  
Opzetten toegankelijke setting zorgverlening Blz. 600  
Opzetten toegankelijke setting zorgverlening Blz. 601  
Handhaven afspraken geleidelijke overgang transitie jeugdzorg Blz. 602  
Het Transitiearrangement Jeugdzorg regio IJsselland wordt uitgevoerd Blz. 603  
Inkoop benodigde zorg Blz. 604  
Regelen zorgcontinuïteit en jeugdhulpaanbod Blz. 605  
Goede afstemming tussen de diverse partijen Blz. 606  
Gemeente maakt afspraken over gegevesnuitwisseling en privacy Blz. 607  
Gemeente maakt koppeling met CORV (justitiële keten) Blz. 608  
Contacten tussen overheid en kerk worden voortgezet Blz. 609  
Contacten tussen overheid en kerk worden voortgezet Blz. 610  
Invulling geven aan beleidsplan ‘We doen het samen’ Blz. 611  
Invulling geven aan beleidsplan ‘We doen het samen’ Blz. 612  
Voorlichting over en stimuleren van een gezond eet- en leefpatroon Blz. 613  
Voorlichting over en stimuleren van een gezond eet- en leefpatroon Blz. 614  
Preventieve maatregelen gebruik alcohol bij jeugd Blz. 615  
Preventieve maatregelen gebruik alcohol bij jeugd Blz. 616  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 617  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 618  
Beleidskader Blz. 619  
Beleidskader Blz. 620  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 621  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 622  
Stand van zaken uit te voeren acties Blz. 623  
Doelstellingen Blz. 624  
Goede afstemming MCR en gemeentelijke panden Rouveen Blz. 625  
Besluit verkopen voormalige bibliotheek Blz. 626  
Evalueren gebruik MCR Blz. 627  
Het behouden van zorg en wonen in woonkernen Blz. 628  
Het behouden van zorg en wonen in woonkernen Blz. 629  
Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders Blz. 630  
Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders Blz. 631  
Faciliteren bij samenwerkingsverbanden Blz. 632  
Faciliteren samenwerkingsverbanden Blz. 633  
Stimuleren WMO-raad Blz. 634  
Evalueren en nader bepalen rol WMO-Raad Blz. 635  
Waarborgen contactfunctie Blz. 636  
Stimuleren rol mantelzorgers Blz. 637  
Stimuleren rol mantelzorgers Blz. 638  
Inwoning o.g.v. mantelzorg wordt correct en snel afgewerkt Blz. 639  
Inwoning o.g.v. mantelzorg wordt correct en snel afgewerkt Blz. 640  
Opstellen beleidsnotitie vrijwilligers Blz. 641  
Opstellen beleidsnotitie vrijwilligers Blz. 642  
Duidelijkheid locatie dienstencentrum Blz. 643  
Duidelijkheid locatie dienstencentrum Blz. 644  
Helpende hand huwelijkstherapie Blz. 645  
Helpende hand huwelijkstherapie Blz. 646  
Monitoren decentralisatiegelden Blz. 647  
Middelen voor uitvoering 3 D's beleidsmatig en financieel volgen Blz. 648  
Sturen op risico's bij het monitoren van de decentralisatiegelden Blz. 649  
Steuntje in de rug voor de ‘minima’ Blz. 650  
‘Steuntje in de rug voor de minima’ Blz. 651  
Zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen d.m.v. aanbieden re-integratie-activiteiten Blz. 652  
Onderzoek vormgeving Wsw voorziening en samenwerking op voorziening-nivo Blz. 653  
Uitvoering van participatiewet Blz. 654  
Het leveren van tegenprestatie door personen met uitkering Blz. 655  
Het leveren van tegenprestatie door personen met uitkering Blz. 656  
Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen/nieuwkomers Blz. 657  
Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen en nieuwkomers Blz. 658  
Hogere frequentie van bijeenkomsten tussen kerken en gemeente Blz. 659  
Hogere frequentie van bijeenkomsten tussen kerken en gemeente Blz. 660  
Invoering Decentralisatie WMO - AWBZ Blz. 661  
Herzien huidig systeem huishoudelijke hulp Blz. 662  
Kostenreductie vervoersstromen Blz. 663  
Oprichten netwerkorganisatie CWO, tweede schil + Kernteam. Blz. 664  
Verder vormgeven aan Kernteam en tweede schil Blz. 665  
Verder vormgeven aan koppeling tussen zorg en maatschappelijke ondersteuning Blz. 666  
WMO-beleid gestalte geven in samenwerking met lokale partijen Blz. 667  
Identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg Blz. 668  
Identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg Blz. 669  
Het open staan voor aanvragen van private instellingen waarin identiteit-gebonden zorg wordt geboden Blz. 670  
Open staan voor aanvragen van private instellingen waarin identiteitsgebonden zorg wordt geboden Blz. 671  
Behoud jeugdwerker Blz. 672  
Behoud jeugdwerker Blz. 673  
Handhaving huisvesting jongerenwerker in bibliotheek Blz. 674  
Handhaving huisvesting jongerenwerker in bibliotheek Blz. 675  
Opzetten toegankelijke setting zorgverlening Blz. 676  
Opzetten toegankelijke setting zorgverlening Blz. 677  
Handhaven afspraken geleidelijke overgang transitie jeugdzorg Blz. 678  
Het Transitiearrangement Jeugdzorg regio IJsselland wordt uitgevoerd Blz. 679  
Inkoop benodigde zorg Blz. 680  
Regelen zorgcontinuïteit en jeugdhulpaanbod Blz. 681  
Goede afstemming tussen de diverse partijen Blz. 682  
Gemeente maakt afspraken over gegevesnuitwisseling en privacy Blz. 683  
Gemeente maakt koppeling met CORV (justitiële keten) Blz. 684  
Contacten tussen overheid en kerk worden voortgezet Blz. 685  
Contacten tussen overheid en kerk worden voortgezet Blz. 686  
Invulling geven aan beleidsplan ‘We doen het samen’ Blz. 687  
Invulling geven aan beleidsplan ‘We doen het samen’ Blz. 688  
Voorlichting over en stimuleren van een gezond eet- en leefpatroon Blz. 689  
Voorlichting over en stimuleren van een gezond eet- en leefpatroon Blz. 690  
Preventieve maatregelen gebruik alcohol bij jeugd Blz. 691  
Preventieve maatregelen gebruik alcohol bij jeugd Blz. 692  
Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000) Blz. 693  
Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000) Blz. 694  
Voortgang bestaande investeringen Blz. 695  
Beschikbaar gestelde kredieten Blz. 696  
Nieuw beleid/ investeringen 2018 Blz. 697  
Nieuw beleid/ investeringen 2018 Blz. 698  
Indicatoren Blz. 699  
Indicatoren Blz. 700  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 701  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 702  
Wat kost ons het Sociaal Domein? Blz. 703  
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 704  
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 705  
4 | Stand van zaken uit te voeren acties Blz. 706  
Opstellen GRP Blz. 707  
Opstellen GRP Blz. 708  
Evalueren 1e fase omgekeerd inzamelen + rekening houden vervolgtraject buitengebied Blz. 709  
Evalueren 1e fase omgekeerd inzamelen Blz. 710  
Rekening houden vervolgtraject buitengebied Blz. 711  
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Blz. 712  
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Blz. 713  
Geen uitbreiding windturbines, gemeente houdt regie windenergie Blz. 714  
Bij behalen duurzaamheidsdoelstellingen geen gebruik van windenergie Blz. 715  
College houdt de regie op het proces en voert actief overleg met de provincie Blz. 716  
Geen uitbreiding windturbines, gemeente houdt regie windenergie Blz. 717  
Mogelijkheden duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten Blz. 718  
Mogelijkheden duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten Blz. 719  
Onderzoek mogelijkheid bedekken gemeentelijke panden met zonnepanelen Blz. 720  
Onderzoek mogelijkheid bedekken gemeentelijke panden met zonnepanelen Blz. 721  
Actualiseren geuremissiekaart Blz. 722  
Actualiseren geuremissiekaart Blz. 723  
Vervullen voortrekkersrol ikv duurzaamheid Blz. 724  
Mogelijkheid onderzoeken elektrische auto’s buitendienst Blz. 725  
Permanente aandacht Rijks en Provinciale subsidies Blz. 726  
Uitvoering geven aan duurzaamheidsactieplan Blz. 727  
Renovatie begraafplaats Staphorst Blz. 728  
Renovatie begraafplaats Staphorst Blz. 729  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 730  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 731  
Beleidskader Blz. 732  
Beleidskader Blz. 733  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 734  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 735  
Stand van zaken uit te voeren acties Blz. 736  
Doelstellingen Blz. 737  
Opstellen GRP Blz. 738  
Opstellen GRP Blz. 739  
Evalueren 1e fase omgekeerd inzamelen + rekening houden vervolgtraject buitengebied Blz. 740  
Evalueren 1e fase omgekeerd inzamelen Blz. 741  
Rekening houden vervolgtraject buitengebied Blz. 742  
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Blz. 743  
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Blz. 744  
Geen uitbreiding windturbines, gemeente houdt regie windenergie Blz. 745  
Bij behalen duurzaamheidsdoelstellingen geen gebruik van windenergie Blz. 746  
College houdt de regie op het proces en voert actief overleg met de provincie Blz. 747  
Geen uitbreiding windturbines, gemeente houdt regie windenergie Blz. 748  
Mogelijkheden duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten Blz. 749  
Mogelijkheden duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten Blz. 750  
Onderzoek mogelijkheid bedekken gemeentelijke panden met zonnepanelen Blz. 751  
Onderzoek mogelijkheid bedekken gemeentelijke panden met zonnepanelen Blz. 752  
Actualiseren geuremissiekaart Blz. 753  
Actualiseren geuremissiekaart Blz. 754  
Vervullen voortrekkersrol ikv duurzaamheid Blz. 755  
Mogelijkheid onderzoeken elektrische auto’s buitendienst Blz. 756  
Permanente aandacht Rijks en Provinciale subsidies Blz. 757  
Uitvoering geven aan duurzaamheidsactieplan Blz. 758  
Renovatie begraafplaats Staphorst Blz. 759  
Renovatie begraafplaats Staphorst Blz. 760  
Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000) Blz. 761  
Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000) Blz. 762  
Voortgang bestaande investeringen Blz. 763  
Beschikbaar gestelde kreideten Blz. 764  
Nieuw beleid/ investeringen 2018 Blz. 765  
Nieuw beleid/ investeringen 2018 Blz. 766  
Indicatoren Blz. 767  
Indicatoren Blz. 768  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 769  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 770  
Wat kost ons Volksgezondheid en Milieu? Blz. 771  
Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 772  
Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 773  
4 | Stand van zaken uit te voeren acties Blz. 774  
Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening Blz. 775  
Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening Blz. 776  
Opstellen structuurvisie buitengebied Blz. 777  
Omgevingsvisie Blz. 778  
Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving Blz. 779  
Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving Blz. 780  
Oprichten taskforce ruimtelijke ordening Blz. 781  
Oprichten taskforce ruimtelijke ordening Blz. 782  
Afronden project de Slagen Blz. 783  
Afronden project de Slagen Blz. 784  
Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen Blz. 785  
Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen Blz. 786  
Zorgvuldig kijken naar inbreidingslocaties Blz. 787  
Zorgvuldig kijken naar inbreidingslocaties Blz. 788  
Actualisatie woonvisie Blz. 789  
Actualisatie woonvisie Blz. 790  
Afronden project Ruilverkaveling Blz. 791  
Afronden project ruilverkaveling Blz. 792  
Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden voor bebouwing Blz. 793  
Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden voor bebouwing Blz. 794  
Faciliteren mogelijkheden wonen met mantelzorg Blz. 795  
Faciliteren mogelijkheden wonen met mantelzorg Blz. 796  
Voorkom te dichte bebouwing op saneringslocaties Blz. 797  
Evaluatie van het saneringsbeleid in de raad Blz. 798  
Opstellen nieuw beleid Blz. 799  
Voorkom te dichte bebouwing op saneringslocaties Blz. 800  
Benutten van status plattelandswoning Blz. 801  
Benutten van status plattelandswoning Blz. 802  
Beter definiëren werkgroepen en kennistafels Blz. 803  
Beter definiëren werkgroepen en kennistafels Blz. 804  
Herziening Saneringsbeleid Blz. 805  
Herziening saneringsbeleid Blz. 806  
Stimulering woningbouw door starterslening ook van toepassing te verklaren op nieuwbouw Blz. 807  
Evaluatie huidige startersleningen Blz. 808  
Gelden beschikbaar laten komen aan kopers Blz. 809  
Aanleg speelveld in de Slagen Blz. 810  
Aanleg speelveld in de Slagen Blz. 811  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 812  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 813  
Beleidskader Blz. 814  
Beleidskader Blz. 815  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 816  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 817  
Stand van zaken uit te voeren acties Blz. 818  
Doelstellingen Blz. 819  
Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening Blz. 820  
Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening Blz. 821  
Opstellen structuurvisie buitengebied Blz. 822  
Omgevingsvisie Blz. 823  
Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving Blz. 824  
Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving Blz. 825  
Oprichten taskforce ruimtelijke ordening Blz. 826  
Oprichten taskforce ruimtelijke ordening Blz. 827  
Afronden project de Slagen Blz. 828  
Afronden project de Slagen Blz. 829  
Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen Blz. 830  
Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen Blz. 831  
Zorgvuldig kijken naar inbreidingslocaties Blz. 832  
Zorgvuldig kijken naar inbreidingslocaties Blz. 833  
Actualisatie woonvisie Blz. 834  
Actualisatie woonvisie Blz. 835  
Afronden project Ruilverkaveling Blz. 836  
Afronden project ruilverkaveling Blz. 837  
Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden voor bebouwing Blz. 838  
Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden voor bebouwing Blz. 839  
Faciliteren mogelijkheden wonen met mantelzorg Blz. 840  
Faciliteren mogelijkheden wonen met mantelzorg Blz. 841  
Voorkom te dichte bebouwing op saneringslocaties Blz. 842  
Evaluatie van het saneringsbeleid in de raad Blz. 843  
Opstellen nieuw beleid Blz. 844  
Voorkom te dichte bebouwing op saneringslocaties Blz. 845  
Benutten van status plattelandswoning Blz. 846  
Benutten van status plattelandswoning Blz. 847  
Beter definiëren werkgroepen en kennistafels Blz. 848  
Beter definiëren werkgroepen en kennistafels Blz. 849  
Herziening Saneringsbeleid Blz. 850  
Herziening saneringsbeleid Blz. 851  
Stimulering woningbouw door starterslening ook van toepassing te verklaren op nieuwbouw Blz. 852  
Evaluatie huidige startersleningen Blz. 853  
Gelden beschikbaar laten komen aan kopers Blz. 854  
Aanleg speelveld in de Slagen Blz. 855  
Aanleg speelveld in de Slagen Blz. 856  
Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000) Blz. 857  
Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000) Blz. 858  
Voortgang bestaande investeringen Blz. 859  
Beschikbaar gestelde kredieten Blz. 860  
Nieuw beleid/ investeringen 2018 Blz. 861  
Nieuw beleid/ investeringen 2018 Blz. 862  
Indicatoren Blz. 863  
Indicatoren Blz. 864  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 865  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 866  
Wat kost ons Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening? Blz. 867  
Programma 9 | Overhead Blz. 868  
Programma 9 | Overhead Blz. 869  
4 | Stand van zaken uit te voeren acties Blz. 870  
Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid Blz. 871  
Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid Blz. 872  
Evaluatie reorganisatie Blz. 873  
Doorontwikkeling organisatie Blz. 874  
Inbrengen van (praktijk) ervaring uit het werkveld bij commissies Blz. 875  
Andere adviesraden: bemensing uit het werkveld Blz. 876  
Verkeersadviescommissie: vooraf overleg Blz. 877  
Implementatie NUP Blz. 878  
Implementatie NUP Blz. 879  
Opstellen informatieveiligheidsbeleid Blz. 880  
Opnemen afzonderlijke alinea in jaarverslag Blz. 881  
Organisatiebreed informatie beveiligingsbeleid Blz. 882  
Invoering BGT Blz. 883  
Optimalisering bestanden Blz. 884  
Registratie en uitwisseling SVB - BGT Blz. 885  
Het uitstralen van identiteit van Staphorst Blz. 886  
Uitstralen van identiteit van Staphorst Blz. 887  
Mogelijkheden social return uitgewerkt in een beleidsnotitie Blz. 888  
Mogelijkheden SROI vastleggen in beleidsnotitie Blz. 889  
Redelijke en billijke eisen bij inkoop en aanbesteding Blz. 890  
Toepassing volgens voorschriften uit de Gids Proportionaliteit Blz. 891  
Constructieve houding ambtelijke organisatie Blz. 892  
Constructieve houding ambtelijke organisatie Blz. 893  
Doorontwikkeling P&C cyclus Blz. 894  
Doorontwikkeling P&C cyclus Blz. 895  
Versterken kaderstellende Raad Blz. 896  
Versterken kaderstellende Raad Blz. 897  
Herziening financiële verordening Blz. 898  
Herziening financiële verordening Blz. 899  
Openingstijden/ dienstverlening en klacht- en verbeterlijn Blz. 900  
Openingstijden, dienstverlening en klacht- en verbeterlijn Blz. 901  
Visie op dienstverlening Blz. 902  
Uitvoeringsprogramma dienstverlening Blz. 903  
Uitwerken visie volgens projectplan ‘Sterk in Dienstverlening’ Blz. 904  
Communicatievisie ontwikkelen Blz. 905  
Communicatievisie ontwikkelen Blz. 906  
Handelingsvrijheid dorps- en wijkraden Blz. 907  
Handelingssvrijheid dorps- en wijkraden Blz. 908  
Helder kader creëren en communiceren naar burgers en ondernemers Blz. 909  
Beleidsnota Burgerparticipatie Blz. 910  
Deelname aan kennistafels door betrokken burgers Blz. 911  
Wijk- en dorpsraden faciliteren Blz. 912  
Creëren van Kennistafels Blz. 913  
Creëren van Kennistafels Blz. 914  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 915  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 916  
Beleidskader Blz. 917  
Beleidskader Blz. 918  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 919  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 920  
Stand van zaken uit te voeren acties Blz. 921  
Doelstellingen Blz. 922  
Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid Blz. 923  
Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid Blz. 924  
Evaluatie reorganisatie Blz. 925  
Doorontwikkeling organisatie Blz. 926  
Inbrengen van (praktijk) ervaring uit het werkveld bij commissies Blz. 927  
Andere adviesraden: bemensing uit het werkveld Blz. 928  
Verkeersadviescommissie: vooraf overleg Blz. 929  
Implementatie NUP Blz. 930  
Implementatie NUP Blz. 931  
Opstellen informatieveiligheidsbeleid Blz. 932  
Opnemen afzonderlijke alinea in jaarverslag Blz. 933  
Organisatiebreed informatie beveiligingsbeleid Blz. 934  
Invoering BGT Blz. 935  
Optimalisering bestanden Blz. 936  
Registratie en uitwisseling SVB - BGT Blz. 937  
Het uitstralen van identiteit van Staphorst Blz. 938  
Uitstralen van identiteit van Staphorst Blz. 939  
Redelijke en billijke eisen bij inkoop en aanbesteding Blz. 940  
Toepassing volgens voorschriften uit de Gids Proportionaliteit Blz. 941  
Constructieve houding ambtelijke organisatie Blz. 942  
Constructieve houding ambtelijke organisatie Blz. 943  
Doorontwikkeling P&C cyclus Blz. 944  
Doorontwikkeling P&C cyclus Blz. 945  
Versterken kaderstellende Raad Blz. 946  
Versterken kaderstellende Raad Blz. 947  
Herziening financiële verordening Blz. 948  
Herziening financiële verordening Blz. 949  
Openingstijden/ dienstverlening en klacht- en verbeterlijn Blz. 950  
Openingstijden, dienstverlening en klacht- en verbeterlijn Blz. 951  
Visie op dienstverlening Blz. 952  
Uitvoeringsprogramma dienstverlening Blz. 953  
Uitwerken visie volgens projectplan ‘Sterk in Dienstverlening’ Blz. 954  
Communicatievisie ontwikkelen Blz. 955  
Communicatievisie ontwikkelen Blz. 956  
Handelingsvrijheid dorps- en wijkraden Blz. 957  
Handelingssvrijheid dorps- en wijkraden Blz. 958  
Helder kader creëren en communiceren naar burgers en ondernemers Blz. 959  
Beleidsnota Burgerparticipatie Blz. 960  
Deelname aan kennistafels door betrokken burgers Blz. 961  
Wijk- en dorpsraden faciliteren Blz. 962  
Creëren van Kennistafels Blz. 963  
Creëren van Kennistafels Blz. 964  
Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000) Blz. 965  
Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000) Blz. 966  
Voortgang bestaande investeringen Blz. 967  
Beschikbaar gestelde kredieten Blz. 968  
Nieuw beleid/ investeringen 2018 Blz. 969  
Nieuw beleid/ investeringen 2018 Blz. 970  
Indicatoren Blz. 971  
Indicatoren Blz. 972  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 973  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 974  
Hoeveel bedragen de kosten voor Overhead? Blz. 975  
Uiteenzetting financiële positie Blz. 976  
Uiteenzetting financiële positie Blz. 977  
Dekkingsplan begroting 2018 - 2021 Blz. 978  
Dekkingsplan begroting 2018 - 2021 Blz. 979  
Lijst van investeringen 2018 - 2021 Blz. 980  
Lijst van investeringen 2018 - 2021 Blz. 981  
Voortgangsinformatie lopende investeringen Blz. 982  
Voortgangsinformatie lopende investeringen Blz. 983  
Voortgangsinformatie investeringen Blz. 984  
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie Blz. 985  
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid Blz. 986  
Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 987  
Carpoolplaats de Lichtmis: uitbreiding (2015) Blz. 988  
Fietspad Kanlaan/Evenboersweg: uitvoeringskrediet (2017) Blz. 989  
Fietspad Rijksweg (2016) Blz. 990  
Fietspad ZSM (2017) Blz. 991  
Gladheidsmeldsysteem (uitbreiding met 3e sensor in Oude Rijksweg, Rouveen) (2017) Blz. 992  
Groot onderhoud kunstwerken (2016) Blz. 993  
Herinrichting J.C. van Andelweg (2014) Blz. 994  
Herstraten Oosterparallelweg (2017) Blz. 995  
Onderzoek afslag A28 (2016) Blz. 996  
Opstellen verkeerscirculatieplan (2015) Blz. 997  
Uitv. verl. plan: fase 5 oranje naar wit + cofin. "bewust verl." (2015) Blz. 998  
Ver-reiker(2017) Blz. 999  
Voorbereidingskrediet fietspad Heerenweg (2017) Blz. 1000  
Voorbereidingskrediet herinrichting Korte Kerkweg (2017) Blz. 1001  
Voorbereidingskrediet herinrichting Oosterparallelweg (2017) Blz. 1002  
Voorbereidingskrediet herinrichting Staphorst Noord, fase 1 (2017) Blz. 1003  
Zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen (2016) Blz. 1004  
Programma 3 - Economie/ ondernemen Blz. 1005  
Glasvezel in buitengebied: onderzoek (2016) Blz. 1006  
Mutatieverw.kadaster rvk Staph./Reestdal (2017) Blz. 1007  
Ruilverkaveling Staphorst (prov.subs. € 6 milj.) (2012) incl mutatieverwerking kadaster Blz. 1008  
Programma 4 - Onderwijs Blz. 1009  
Bijdrage openstelling 3 schoolpleinen bijz.basisondw. (2013) Blz. 1010  
Huisvesting peuterspeelzalen Staphorst (2014) Blz. 1011  
MCR-Rouveen ( t/m 2016) Blz. 1012  
Pieter Zandt scholengemeenschap (2013) Blz. 1013  
Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 1014  
Aanvullend krediet particulier bomenbeleid (2017) Blz. 1015  
Begr.pl. Rouv.: opnieuw inrichten randen zuid- en westz. (2016) Blz. 1016  
Begr.pl. Staphorst: groot onderh. oude gedeelte, 2e fase (2015) Blz. 1017  
Begr.pl. Staphorst: inrichting nieuw gedeelte 2e fase (2015) Blz. 1018  
Beleid funerair erfgoed (2015) Blz. 1019  
Bomenbeleidplan (2012) en Boombeheer fase 2 Blz. 1020  
Boomveiligheidsinspectie 2017 (2017) Blz. 1021  
Evenemententerrein "de Tippe": vervanging asfalt (2015) Blz. 1022  
Groenbeleidsplan: opstellen nieuw plan 2016 - 2026 (2016) Blz. 1023  
Groot onderhoud hoofdveld en veld 5 Noorderslag (2016) Blz. 1024  
Kappen i.v.m. essentaksterfte: 320 bomen (2017) Blz. 1025  
Meerjarenimpuls R en T: kwaliteitsverb. toer. routenetw. en recr. voorzieningen (2016) Blz. 1026  
Nieuwbouw accommodatie SC Rouveen (2013) incl groot onderhoud 2011 Blz. 1027  
Noorderslag: groot onderhoud velden fase 1 (2015) Blz. 1028  
Openb. Bibliotheek:verv. autom.apparatuur (2017) Blz. 1029  
Opstellen groenbeheerbestekken (2017) Blz. 1030  
Overige bossages noordelijk deel gem.: groot onderhoud (2016) Blz. 1031  
Parkeerplaats SC Rouveen (2016) Blz. 1032  
Renovatie groenstroken en boombeheer (2013) Blz. 1033  
Skatevoorziening Staphorst/Rouveen (2016) Blz. 1034  
Sporthal: vervanging meubilair (2015) Blz. 1035  
Subsidie AMBC (2013) Blz. 1036  
Uitv. Landschapsplan: houtsingelproj. Rouv. - Staphorst 2017 + 2018 (2017) Blz. 1037  
Verduurzaming zwembad (2016) Blz. 1038  
Voorbereidingskrediet herinrichting Boslaan (2017) Blz. 1039  
Voorbereidingskrediet herinrichting Staphorst Zuid 1 (2017) Blz. 1040  
Programma 6 - Sociaal domein Blz. 1041  
Nota Burgerkracht (2015) Blz. 1042  
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu Blz. 1043  
Fase 2: omgekeerd inzamelen (2015) Blz. 1044  
Sisa-regeling Geluidsaneringsproject 70+ (2013) Blz. 1045  
Uitvoering energieloket (2012) Blz. 1046  
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2016 (2016) Blz. 1047  
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2017 (2017) Blz. 1048  
Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 1049  
B.p. de Slagen: maatr. verb. leefbaarheid (2016) Blz. 1050  
EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) (2016 + 2017) Blz. 1051  
Kadernota buitengebied: herziening (2015) Blz. 1052  
Onderzoek art. 213A GW - RO (2015) Blz. 1053  
Startersleningen VROM (2008+2012) Blz. 1054  
Structuur/omgevingsvisie (2017) Blz. 1055  
Tijdelijke stimulering woningbouw 3e tranche (2010) Blz. 1056  
Woonservicegebieden: uitv.plan (2011) Blz. 1057  
Programma 9 - Overhead Blz. 1058  
Aanhangstrooier nr. 3 t.b.v. ingehuurde trekker (2014) Blz. 1059  
Aanschaf Management Info Syst. (2016) Blz. 1060  
Aanschaf trekker en toebehoren (2014+2015) inclusief borstelbak Blz. 1061  
Calamiteiten-aanhanger (2017) Blz. 1062  
Containerbak vrachtwagen (2017) Blz. 1063  
Digitalisering archieven vanaf 1940 (2016) Blz. 1064  
Doorontwikkeling organisatie (2016 + 2017) Blz. 1065  
Egem I: aanschaf hard en software = I-NUP (2016) Blz. 1066  
EGEM I: opl.kosten en implement.: € 50 per inw. = I-NUP (2016) Blz. 1067  
Electr. Voert. (2) t.b.v. particip. medew. (2017) Blz. 1068  
Gemeentehuis: vervanging meubiliar (2015) Blz. 1069  
Huisstijl: aanpassing (2015+2017) Blz. 1070  
Kipper (3-zijdig) t.b.v mini-tractor (2017) Blz. 1071  
Mercedes Vrachtauto vevanging container laadklep (2016) Blz. 1072  
Pick-up bus service-ploeg (1-VFL-00) (2017) Blz. 1073  
pickup bussen (2x) serviceploeg (2014) Blz. 1074  
Project dienstverlening (procesoptimalisatie) (3 jr.) (2016) Blz. 1075  
Strategisch communicatieplan: uitvoering (2016) Blz. 1076  
Telefooncentrale vervanging (2014) Blz. 1077  
Veegzuig-combinatie t.b.v. mini-tractor (2017) Blz. 1078  
Vervanging aanhangstrooier nr. 4 (2015) Blz. 1079  
Vervanging bestelbus gesloten: 76-BK-FX (2015) Blz. 1080  
Belastingvoorstellen 2018 Blz. 1081  
Belastingvoorstellen 2018 Blz. 1082  
Overige financiële aandachtspunten en ontwikkelingen Blz. 1083  
Overige financiële aandachtspunten en ontwikkelingen Blz. 1084  
Algemene uitkering (mei-circulaire 2017) Blz. 1085  
Algemene uitkering (mei-circulaire 2017) Blz. 1086  
Reserves Blz. 1087  
Reserves Blz. 1088  
Rentebeleid/ lijst van investeringen Blz. 1089  
Rentebeleid/ lijst van investeringen Blz. 1090  
Niet gebruikte kapitaallasten: bestemming Blz. 1091  
Niet gebruikte kapitaallasten: bestemming Blz. 1092  
Decentralisaties (3D's) Blz. 1093  
Decentralisaties (3D's) Blz. 1094  
Bezuinigings- en ombuigingsmaatregelen voorgaande en huidige begroting(en) Blz. 1095  
Bezuinigings- en ombuigingsmaatregelen voorgaande en huidige begroting(en) Blz. 1096  
Financiële toelichting op de begroting Blz. 1097  
Financiële toelichting op de begroting Blz. 1098  
Presentatie algemene dekkingsmiddelen volgens het BBV Blz. 1099  
Presentatie algemene dekkingsmiddelen volgens het BBV Blz. 1100  
Lokale heffingen Blz. 1101  
Algemene uitkeringen Blz. 1102  
Dividend Blz. 1103  
Saldo financieringsfunctie Blz. 1104  
BTW- compensatiefonds Blz. 1105  
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 1106  
Overzicht incidentele lasten en baten per programma Blz. 1107  
Overzicht incidentele lasten en baten per programma Blz. 1108  
Incidentele lasten Blz. 1109  
Incidentele baten Blz. 1110  
Recapitulatie reserves en voorzieningen Blz. 1111  
Paragrafen Blz. 1112  
Paragrafen Blz. 1113  
Paragraaf 1 | Weerstandsvermogen en risicomanagement Blz. 1114  
Paragraaf 1 | Weerstandsvermogen en risicomanagement Blz. 1115  
Inleiding op de paragraaf Blz. 1116  
Ontwikkeling weerstandsvermogen 2018 Blz. 1117  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 1118  
Risicobeheersing Blz. 1119  
Kengetallen financiële positie Blz. 1120  
Paragraaf 2 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 1121  
Paragraaf 2 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 1122  
Inleiding op de paragraaf Blz. 1123  
Wegenbeheer Blz. 1124  
Rioolbeheer Blz. 1125  
Waterbeheer Blz. 1126  
Groenbeheer Blz. 1127  
Gebouwenbeheer Blz. 1128  
Paragraaf 3 | Financiering Blz. 1129  
Paragraaf 3 | Financiering Blz. 1130  
Algemene inleiding op de paragraaf Blz. 1131  
1 | Uitgangspunten financieringsfunctie Blz. 1132  
Uitvoering financieringsfunctie Blz. 1133  
Paragraaf 4 | Bedrijfsvoering Blz. 1134  
Paragraaf 4 | Bedrijfsvoering Blz. 1135  
Algemene inleiding op de paragraaf Blz. 1136  
Organisatie algemeen Blz. 1137  
Samenwerking Blz. 1138  
Veranderende samenleving Blz. 1139  
Relevante beleidskaders Blz. 1140  
Personeel | HRM Blz. 1141  
Loonsomsturing Blz. 1142  
Opleidingen en trainingen Blz. 1143  
Efficiënte Procedures Omgevingsrecht Staphorst (EPOS) Blz. 1144  
Project dienstverlening Blz. 1145  
Basisregistraties Blz. 1146  
Ontwikkeling burgerzaken Blz. 1147  
Inkopen en aanbesteden Blz. 1148  
Informatievoorziening en automatisering Blz. 1149  
Informatieveiligheid Blz. 1150  
Communicatie Blz. 1151  
Financiën Blz. 1152  
Beheerkosten Blz. 1153  
Paragraaf 5 | Verbonden partijen Blz. 1154  
Paragraaf 5 | Verbonden partijen Blz. 1155  
Algemeen Blz. 1156  
Ontwikkelingen bij (bestaande) verbonden partijen Blz. 1157  
Bestaande verbonden partijen - Gemeenschappelijke regelingen Blz. 1158  
Bestaande verbonden partijen - Vennootschappen en coöperaties Blz. 1159  
Bestaande verbonden partijen - Stichtingen en verenigingen Blz. 1160  
Paragraaf 6 | Grondbeleid Blz. 1161  
Paragraaf 6 | Grondbeleid Blz. 1162  
Algemene inleiding op de paragraaf Blz. 1163  
In exploitatie zijnde gronden Blz. 1164  
Strategische gronden Blz. 1165  
Ontwikkelingen grondexploitatie Blz. 1166  
Paragraaf 7 | Lokale heffingen Blz. 1167  
Paragraaf 7 | Lokale heffingen Blz. 1168  
Ontwikkelingen (beleid en uitvoering) binnen de lokale heffingen Blz. 1169  
Onroerende zaakbelasting Blz. 1170  
Afvalstoffenheffing Blz. 1171  
Rioolheffing/-aansluitbijdrage Blz. 1172  
Forensenbelasting Blz. 1173  
Toeristenbelasting Blz. 1174  
Marktgelden/standplaatsvergunningen Blz. 1175  
Begraafrechten Blz. 1176  
Hondenbelasting Blz. 1177  
Overige heffingen / leges Blz. 1178  
Paragraaf 8 | Sociaal domein Blz. 1179  
Paragraaf 8 | Sociaal domein Blz. 1180  
Algemene inleiding op de paragraaf Blz. 1181  
Decentralisatie WMO Blz. 1182  
Decentralisatie jeugd Blz. 1183  
Decentralisatie participatiewet Blz. 1184  
Risico's Blz. 1185  
Reserve sociaal domein Blz. 1186  
Publicatiedatum: 09-10-2017

Inhoud