Sitemap

 1. Blz. 1 Zomernota 2020
  1. Blz. 2 Zomernota 2020
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 1. Aanbieding
    1. Blz. 5 1. Aanbieding
   2. Blz. 6 2. Leeswijzer
    1. Blz. 7 2. Leeswijzer
   3. Blz. 8 3. Financiële uitkomsten en algemene uitgangspunten zomernota 2020
    1. Blz. 9 Algemene uitgangspunten zomernota 2020
    2. Blz. 10 Toelichting verbetering begrotingspositie
    3. Blz. 11 Toelichten mutaties reservepositie
    4. Blz. 12 Overzicht incidenteel / structureel toevoegen
   4. Blz. 13 4. Actualisatie bestaand beleid
    1. Blz. 14 4. Actualisatie bestaand beleid
   5. Blz. 15 5. Nieuw beleid wettelijk
    1. Blz. 16 5. Nieuw wettelijk beleid
   6. Blz. 17 6. Bezuinigingsmaatregelen
    1. Blz. 18 6. Bezuinigingsmaatregelen
   7. Blz. 19 7. Robuust maken begroting (opvolgen aanbevelingen provincie)
    1. Blz. 20 7. Robuust maken begroting (opvolging aanbevelingen provincie)
   8. Blz. 21 8. Robuust maken begroting overige en eigen ambities
    1. Blz. 22 8. Robuust maken begroting overige en eigen ambities
   9. Blz. 23 9. Overige onderwerpen
    1. Blz. 24 9. Overige onderwerpen
   10. Blz. 25 10. Overzicht niet gekozen opties College
    1. Blz. 26 10. Overzicht niet gekozen opties College
   11. Blz. 27 Bijlage 1: Status opvolging aanbevelingen financiële scan provincie
    1. Blz. 28 Bijlage 1: Status opvolging aanbevelingen financiële scan provincie
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap