Zomernota 2020

Via deze website kunt u de zomernota 2020 (kadernota voor de begroting 2021) op digitale wijze inzien.