Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Woononderzoek en herijking van de Woonvisie

Woononderzoek en herijking van de Woonvisie
Portefeuillehouder
Mulder L.

De vierjaarstermijn van de woonvisie loopt af in 2018. Op basis van het woononderzoek en de herijking van de Woonvisie worden met de provincie en met de Woningcorporatie prestatie afspraken gemaakt.

2019 2020 2021 2022

Herijking woonvisie en
woononderzoek

x

x x


Toelichting

Er is gestart met het uitzetten van een aanvraag in het kader van een woonbehoefte onderzoek, in het kader van de herijking van de  Woonvisie. Naar aanleiding van het woonbehoefte onderzoek zal de Woonvisie worden herijkt.  Een extra wens is om de Woonvisie op te nemen in de Omgevingsvisie.

G
Kwaliteit
O
Tijd