Zomernota 2019

Via deze website kunt u de zomernota 2019 (document tussen begroting en jaarrekening) op digitale wijze inzien.