Reservepositie

Inhoud

Reservepositie

Reservepositie tot en met 2023

Vrij beschikbare reserves

Reserve zonder bestemming 1.100.000
Reserve grondexploitatie 4.400.000
Toekomstige winst grondexploitatie 2019 t/m 2023 jaarlijks € 500.000 2.500.000
Beschikbaar per 1-1-2019 8.000.000Benodigde reserves

Negatief resultaat 900.000
Totaal tekort 2019 900.000
Doorontwikkelen organisatie 2020 t/m 2022 1.500.000
Idem EPOS extra 2020 t/m 2023 500.000
Groot onderhoud groen 2020 t/m 2023 1.000.000
Ontsluiting industrieterrein Bullingerslag (overleg JJ Gorterlaan) 885.000
Fietspad Gorterlaan ontbrekend gedeelte Gorterlaan (rotonde)-Dekkersweg 350.000
Groot onderhoud gemeentewerkplaats 500.000
Fietspadenplan 1.500.000
Herinrichting Bergerslag/Staphorster Kerkweg 900.000
Reconstructie klinkerweg 350.000
Lijst van Investeringen - overige bedragen 1.921.500
Totaal lijst van investeringen 9.406.500
TOTAAL 10.306.500

 

In grafiekvorm:

 
In bovenstaande  grafieken is geen rekening gehouden het sluitend maken van de  begroting.
Wel meegenomen zijn de alle op de lijst voorkomende investeringen, inclusief waar is voorgesteld deze te schappen (€ 3.160.00) en die discussie geven in de raad (€ 1.030.000).

Tegenvallende Algemene Uitkering en afname reservepositie.
N.B. In onderstaande grafiek zijn niet de cijfers van de  de begroting 2020 t/m 2023 verwerkt met een totale onttrekking van  ruim € 9,5 miljoen.

.

 

 

Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud