Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Windturbines/windenergie (2018)

Windturbines/windenergie (2018)
Portefeuillehouder
Mussche A.

Krediet beschikbaar gesteld op 13 maart 2018, voor de organisatie en externe begeleiding van het proces om te komen tot een initiatief voor de realisatie van 12 MW aan windenergie.

Toelichting

G
Kwaliteit

Het college heeft het initiatief van de plaatselijke coöperatie Wij Duurzaam Staphorst aangemerkt als het initiatief, dat het best aan sluit  bij de door de raad gestelde kaders. Dit heeft geleid tot een principe medewerking van het college aan dit plan. Wij duurzaam Staphorst is daarna aan de slag gegaan met het uitwerken van de plannen. Initiatiefnemer heeft aangegeven in maart 2019 de aanvraag voor de Omgevingsvergunning voor het oprichten van 12 MW aan windenergie in te dienen.  Uiteindelijke doel is dat de windturbines eind 2020 operationeel zijn. Door de raad is in mei 2019 de vereiste verklaring van geen bedenkingen in ontwerp afgegeven. Vanaf 15 mei 2019 liggen de ontwerpen ter inzage.

G
Tijd

De aanvraag Omgevingsvergunning in in ontwerp op 15 mei ter inzage gelegd. Daarmee wordt de planning van het project gevolgd.