Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Werkzoekenden

Werkzoekenden
Portefeuillehouder
Mussche A.

We gaan het bestaande beleid m.b.t . de tegenprestatie (2015) evalueren en actualiseren. Met Stichting Welzijn Staphorst als belangrijke samenwerkingspartner bij de uitvoering van dit beleid, gaan we over dit onderwerp nieuwe prestatieafspraken maken.

2019 2020 2021 2022

Begeleid tegenprestatie
Prestatieafspraken met SWS

     


Toelichting

Evaluatie wordt voorbereid in 2019

G
Kwaliteit
G
Tijd