Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

We onderzoeken waar startende ondernemers behoefte aan hebben via een enquête en/of het houden van interviews

We onderzoeken waar startende ondernemers behoefte aan hebben via een enquête en/of het houden van interviews
Portefeuillehouder
Mulder L.

We onderzoeken waar startende ondernemers behoefte aan hebben via een enquête en/of het houden van interviews. We werken samen met onderwijsinstellingen en sluiten aan bij kennisinstituten (regio Campus) en bestaande projecten bij buurgemeenten. Informatieve bijeenkomsten organiseren voor ondernemers eventueel samen met het onderwijs. De subsidiemogelijkheden voor starters brengen we meer onder de aandacht.

2019 2020 2021 2022
Startnotitie over aanpak behoeftepeiling en inrichting ondersteuning startende ondernemers Uitkomst enquête onder startende ondernemers met inzicht in hun behoefte Ondersteuning voor startende ondernemers is ingericht en krijgt uitvoering

De ondersteuning voor startende ondernemers krijgt uitvoering

Evaluatie eerste ervaringen

Financieel: € 15.000 opgenomen op de Lijst van InvesteringenToelichting

G
Kwaliteit
G
Tijd