Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Vorming van één toegang 0-100

Vorming van één toegang 0-100
Portefeuillehouder
Mussche A.

In 2015 zijn Rijkstaken op het gebied van jeugd(zorg), WMO en Participatiewet gedecentraliseerd naar de gemeente. In een evaluatie in 2017 is geconstateerd dat deze transitie in Staphorst geslaagd is. Desondanks resteren er toch nog schotten binnen het sociaal domein. Dit komt voort uit onvolkomen  (financiële) ontschotting door het Rijk, maar ook  door gebrek aan beleidsmatige afstemming binnen de gemeente.

De aanstaande vorming van één toegang 0-100  is een voorbeeld van de beoogde ontschotting. Een integrale beleidsnota sociaal domein gaat de ontschotting inkaderen. De Omgevingsvisie en de uitkomst van de genoemde evaluatie zijn daarbij in elk geval input.

Integraliteit houdt ook in dat dwarsverbanden  worden gelegd  tussen de verschillende thema’s in het sociaal domein.

2019 2020 2021 2022

Eén loket voor inwoners met een hulpvraag
1ste versie van integraal beleidsplan en uitvoeringsplan Samenleving als uitwerking van de omgevingsvisie

Volgende versies van integraal beleidsplan en uitvoeringsplan Samenleving die als ‘levende’ documenten steeds verdere uitwerking en updates krijgen Volgende versies van integraal beleidsplan en uitvoeringsplan Samenleving die als ‘levende’ documenten steeds verdere uitwerking en updates krijgen Volgende versies van integraal beleidsplan en uitvoeringsplan Samenleving die als ‘levende’ documenten steeds verdere uitwerking en updates krijgen

Financieel: € 50.000 op de Lijst van Investeringen (2019)Toelichting

G
Kwaliteit
G
Tijd