Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Verbeteren zorg en ondersteuning

Verbeteren zorg en ondersteuning
Portefeuillehouder
Mussche A.

We sluiten aan bij de regionale aanpak van ‘Personen met verward gedrag’ en stellen hierop beleid vast. We organiseren de training ‘grip op verwardheid’ voor uitvoerenden en bieden voor mensen in de samenleving de mogelijkheid om hieraan deel te nemen.

We brengen in kaart hoe een crisiskaart is in te voeren.

We stellen de aanpak ‘Voorkoming escalatie wet verplichte GGZ’ vast en  implementeren deze.

2019 2020 2021 2022

Training ‘grip op verwardheid’
Aanpak ‘Personen met verward gedrag’

Crisiskaart
Aanpak ‘Voorkoming escalatie wet verplichte GGZ’

   

Financieel:
- € 5.000 training
- € 10.000 invoering crisiskaart
- € 5.000 bijdrage aan regionale projectbegeleider implementatie wvggz
Kunnen uit bestaande kredieten van het Sociaal Domein bekostigd worden.Toelichting

Er zijn gesprekken met MEE en Impluz voor een subsidieaanvraag bij ZONMW voor de trainingen grip op verwardheid. Verwachting is om de trainingen in 2020 aan te kunnen bieden.  Ook is er contact met stichting Focus over de invoering van de crisiskaart. Voor een succesvolle invoering van de crisiskaart is een regionale aanpak echter nodig. De gesprekken met regiogemeentes over het eventueel gezamenlijk gebruik maken van de crisiskaart moeten nog worden opgestart.

G
Kwaliteit
G
Tijd