Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Updaten 'Visiedocument' op de bibliotheek in de gemeente Staphorst

Updaten 'Visiedocument' op de bibliotheek in de gemeente Staphorst
Portefeuillehouder
Mussche A.

We updaten het ‘Visiedocument' op de bibliotheek in de gemeente Staphorst’. In aansluiting daarop worden er met de bibliotheek prestatie afspraken gemaakt met als pijlers;
1. Jeugd en onderwijs,
2. Participatie en zelfredzaamheid,
3. Persoonlijke ontwikkeling.

We faciliteren daarbij de digitale activering. Aan de bibliotheek wordt gevraagd zich te ontwikkelen tot een professionele partner voor het onderwijs en maatschappelijke instanties en ervoor zorg te dragen dat het aanbod aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners van Staphorst.  

2019 2020 2021 2022

Update Visie op de bibliotheek gemeente Staphorst
Prestatie afspraken met bibliotheek
Invulling convenant laaggeletterdheid

Uitvoering beleid, evaluatie van beleid en evt. bijgesteld beleid

   

Financieel: € 7.000 op Lijst van Investeringen (2019)Toelichting

De visie 2018-2021 is nog actueel. I.v.m. het vertrek van de directeur in maart 2020 wordt voorgesteld om een update van het visiedocument door een eventuele opvolger in 2020 te laten oppakken. De prestatieafspraken 2019 zijn gebaseerd op het visiedocument en op 28 maart vastgesteld in een door beide partijen ondertekende uitvoeringsovereenkomst. Daarin is ook de voortzetting van het Taalpunt laaggeletterdheid opgenomen.

G
Kwaliteit
G
Tijd