Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Uitvoering programma recreatie en toerisme (2018)

Uitvoering programma recreatie en toerisme (2018)

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2017

Amendement vanuit de Raad bij de behandeling van de begroting 2018 (zie bijlage)Toelichting: het plan 'recreatie en toerisme' moet uiterlijk februari 2018 aan de Raad voorgelegd worden. De voorbereidingen kunnen eerder gestart worden zodat de uitvoering voor het recreatieseizoen 2018 opgepakt kan worden. Hiervoor is budget beschikbaar gesteld

Toelichting

Er is een werkgroep die bezig is om Stichting Recreatie en Toerisme op te richten. zie verder voortgang  onder Uitwerking concrete plannen verblijf & recreatie gemeente Staphorst

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld