Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Uitvoering programma duurzaamheid (2019)

Uitvoering programma duurzaamheid (2019)
Portefeuillehouder
Mussche A.

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2018

Lijst van investeringen 2019De komende jaren komt er op het gebied van duurzaamheid veel op de gemeente af. Het is belangrijk dat de gemeente adequaat op deze ontwikkelingen kan reageren. Hierdoor kunnen processen en initiatieven worden begeleid/gefaciliteerd, onderzoeken uitzetten en onze eigen organisatie worden verduurzaamd. Hoeveel de kosten zijn is op voorhand niet exact in te schatten. Ingeschat wordt dat t/m 2020 een krediet van €255.000 nodig is.Toelichting

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld