Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Uitvoering energieloket 2.1 (2017)

Uitvoering energieloket 2.1 (2017)
Portefeuillehouder
Mussche A.

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2017

De Provincie Overijssel heeft op verzoek van Staphorst in 2016 besloten om een subsidie in de vorm van co-financiering t.b.v. voortzetting energieloket 2.0 beschikbaar te stellen. Kosten in het kader van energieloket 2.1 worden op dit krediet verantwoord.

Toelichting

G
Kwaliteit

Energieloket is volledig in de benen. inmiddels is ook een marketingcampagne gestart. In september 2018 volgt een integratie met groene menukaart.

G
Tijd
G
Geld

Provincie Overijssel heeft vanuit Overijsselse aanpak 2.1, € 50.000 beschikbaar gesteld.  Cofinanciering is gedekt vanuit inzet eigen uren.