Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

StaphorstWerkt!

StaphorstWerkt!
Portefeuillehouder
Mussche A.

De aantrekkende economie en de succesvolle re-integratie van bijstandsgerechtigden maakt dat ‘StaphorstWerkt’ momenteel te weinig kandidaten heeft om in de huidige constellatie te blijven doorgaan. We gaan onderzoeken of ondernemers belangstelling hebben om dit initiatief te verbreden en/of dat er een verbinding met Reestmond kan worden gemaakt.

2019 2020 2021 2022

x

x

x x


Toelichting

Aan Radar Advies is opdracht gegeven om een advies uit te brengen over de uitvoering van de Participatiewet (incl. WSW) Aan de hand van dat advies zal een besluit vallen over de toekomst/doorstart van StaphorstWerkt!

G
Kwaliteit
G
Tijd