Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Regelmatig overleg met de ontwikkelaar m.b.t. woningbouw de Slagen

Regelmatig overleg met de ontwikkelaar m.b.t. woningbouw de Slagen
Portefeuillehouder
Mulder L.

De gemeente overlegt  regelmatig met de ontwikkelaar  over:
a. de afronding van de 1e fase (uitgifte kavels / woonrijpmaken)  en
b. de (duurzame) ontwikkeling van de volgende fase
De overleggen vinden plaats op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Om te komen tot het gewenste woningbouwprogramma, wordt ook overleg gevoerd met de Vechthorst.

Gedateerde bouwvergunningen zijn inmiddels ingetrokken, zodat de woningen die nog opgericht worden voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.
In het kader van het woonrijp maken van de 1e fase zullen er  extra parkeerplaatsen, groen en/of speelgelegenheden  aangelegd worden.

2019 2020 2021 2022

- Afronding 1e fase (uitgifte kavels/ woonrijp maken)

- Afronding 1e fase (uitgifte kavels/ woonrijp maken)
- Ontwikkeling van de volgende fase

- Ontwikkeling van de volgende fase - Ontwikkeling van de volgende fase


Toelichting

er vindt regelmatig overleg plaats met vertegenwoordigers van SO

G
Kwaliteit
G
Tijd