Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Project culturele hart van Staphorst

Project culturele hart van Staphorst
Portefeuillehouder
Mulder L.

Het project culturele hart van Staphorst verkeert in opstartfase waarbij nog in 2018 gesprekken worden gevoerd met de stakeholders. Via een startnotitie kunnen college en raad zich vervolgens uitspreken over de kaders. Voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de museumsteeg is de eventuele aankoop van het pand Kruidhof een belangrijke factor. Vooruitlopend op verdere ontwikkeling van de musuemsteeg wordt alvast met de eigenaren in gesprek gegaan over onderhoud van de steeg.

2019 2020 2021 2022

Startnotitie culturele hart, daarna projectplan maken

     


Toelichting

Door college en raad zijn de kaders van het project aangegeven. Ten aanzien van de ontwikkelingsmogelijkheden van de museumsteeg en uitbreiding van Museum Staphorst is door stichting Museum Staphorst een project- en exploitatieplan opgesteld. Dit plan maakt onderdeel uit van een voorstel waarover college en raad zich naar verwachting in juni 2019 zullen uitspreken. In dit voorstel zijn zowel de mogelijke aankoop van pand Kruidhof als een upgrade van de museumsteeg meegenomen.

G
Kwaliteit
G
Tijd