Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Platform Alcohol&Drugs verbreden naar platform Lokaal Gezondheidsbeleid

Platform Alcohol&Drugs verbreden naar platform Lokaal Gezondheidsbeleid
Portefeuillehouder
Mussche A.

Op basis van de vastgestelde startnotitie gaan we een ‘Lokaal gezondheidsplan’  opstellen om een gezonde levensstijl en voldoende bewegen te bevorderen. Hierin wordt een nadrukkelijke verbinding gemaakt met de eerder genoemde thema’s ‘Sport en beweegbeleid’ en ‘Bewegen in openbare ruimten’.
Om de afstemming en samenwerking tussen de verschillende netwerkpartners op dit terrein te stimuleren gaan we het Platform Alcohol& Drugs verbreden naar een Platform Lokaal gezondheidsbeleid.
Met het onderwijs gaan we afspraken maken om te komen tot “gezonde scholen” in onze gemeente (gezondheidseducatie, gezond gedrag stimuleren in de fysieke en sociale omgeving, gezondheidsproblemen signaleren en gezondheid vastleggen in schoolbeleid).

2019 2020 2021 2022

Lokaal gezondheidsplan
Platform Lokaal Gezondheidsbeleid

Tussenrapportage
Afspraak met scholen m.b.t. 'gezonde scholen
Tussenrapportage Eindevaluatie LGB-beleid

Financieel: jaarlijks € 50.000.
€ 32.000 in reguliere begroting, €18.000 op de Lijst van Investeringen (2019)Toelichting

In de nog vast te stellen beleidsnota LGB wordt het belang van verbreding van het huidige Platform Alcohol en Drugs naar een Platform LGB benoemd. Nadat de nota is vastgesteld wordt bekeken met welke partijen het platform verbreed dient te worden zodat het een goede afspiegeling vorm met het oog op de LGB interventies.

O
Kwaliteit
G
Tijd