Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Pilot langjarig landschapsbeheer (2018)

Pilot langjarig landschapsbeheer (2018)
Portefeuillehouder
Mulder L.

Subsidie beschikbaar gesteld door de Provincie.

Toelichting

G
Kwaliteit

Er is een concept-bidbook Langjariglandschapsbeheer Staphorst opgesteld met betrokken partijen. De gemeente Staphorst wil investeren in langjarig landschapsbeheer. In het bidbook beschrijven we hoe het beheer van landschapselementen in Staphorst voor de komende decennia geregeld kan worden. We beschrijven ook wat verschillende partijen - grondeigenaren, vrijwilligers en organisaties willen doen en waar kansen liggen. Met het bidbook laten we aan de provincie Overijssel zien hoe wij voor herstel, onderhoud en beheer van het landschap gaan zorgen. Hier laten we initiatieven en projecten zien die wij samen met het gebied vormgeven.

G
Tijd

Het bidbook wordt opgesteld volgens planning