Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Permanent meetsysteem 't Wiede Gat (2019)

Permanent meetsysteem 't Wiede Gat (2019)

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2018

Lijst van investeringen 2019Aanschaf permanent geluidmeetsysteem. Met dit systeem is het niet meer nodig een extern bureau de opdracht te geven voor uitvoering van geluidmetingen tijdens motorcrossactiviteiten. Het systeem signaleert of de normen (dreigen te) worden overschreden en waarschuwt de motorclub om maatregelen te nemen. De resultaten van dit systeem zijn zowel voor omwonenden, gemeente als motorclub in te zien en kunnen ook gebruikt worden tijdens de handhaving van de geluidsnormen uit de omgevingsvergunning.

Toelichting

Afhankelijk van de uitkomst van de uitspraak in de hoger beroepzaak, worden de vervolgstappen bepaald.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld