Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Overleg met (project)-ontwikkelaars en woonstichting Vechthorst over invulling programma

Overleg met (project)-ontwikkelaars en woonstichting Vechthorst over invulling programma
Portefeuillehouder
Mulder L.

Behoefte aan woningen in de diverse segmenten blijkt uit de woonvisie (zie bovenstaande). Overleg met (project)-ontwikkelaars en woonstichting Vechthorst over invulling van programma. Er komt specifiek aandacht voor senioren (lage inkomen), starters en statushouders.

2019 2020 2021 2022

x

x

x x

Financieel: € 10.000 op Lijst van Investeringen (2019)Toelichting

Met projectontwikkelaars en De Vechthorst vindt overleg plaats over de invulling van het woningbouwprogramma

G
Kwaliteit
G
Tijd