Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Opstellen uitvoeringsprogramma grootschalige energieopwekking

Opstellen uitvoeringsprogramma grootschalige energieopwekking
Portefeuillehouder
Mussche A.

In september/oktober 2018 wordt een procesvoorstel opiniërend en besluitvormend aan de raad voorgelegd. Kern is dat we de opgave  samen oppakken met raad en inwoners, en met een coalitie van ‘transitiepartners’. Uit dit proces komen kaders die vertaald worden in een uitvoeringsprogramma. Ook worden in de omgevingsvisie kaders voor grootschalige energieopwekking opgenomen. 

2019 2020 2021 2022

- Partijen uitnodigen voor de drie thematafels:
lokale energiebronnen, afname en infrastructuur;
- antwoorden vertalen in een energieomgevingsplan

x

x x


Toelichting

G
Kwaliteit
G
Tijd