Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Opstellen plan voor een goed en toegankelijk natuurgebied

Opstellen plan voor een goed en toegankelijk natuurgebied
Portefeuillehouder
Mulder L.

We hanteren een gebiedsgerichte aanpak. De gebieden zijn De Zwarte Dennen, Oldematen, Reestdal en De Streek. De gemeente faciliteert.

2019 2020 2021 2022

Duiding concrete betekenis van gebiedsgerichte aanpak

     

Financieel: € 125.000 op de Lijst van Investeringen (2019)Toelichting

G
Kwaliteit

De samenwerkende partijen vanuit het gebied Oldematen leveren voor de zomer een gebiedsprogramma op met een projectvoorstel voor het gebied aan de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland.  Staatsbosbeheer organiseert met de gemeente een avond voor gebruikers over de toekomstvisie van de Zwarte Dennen.

G
Tijd

In 2019 wordt gewerkt aan planvorming, 2020 uitvoering.