Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Opstellen nieuw beleid om het bewegen en sporten van inwoners te stimuleren

Opstellen nieuw beleid om het bewegen en sporten van inwoners te stimuleren
Portefeuillehouder
Mussche A.

Op basis van een startnotitie gaan we aan de slag met het opstellen van nieuw beleid om het bewegen en sporten van onze inwoners te stimuleren. Het doel is dat zoveel mogelijk inwoners (meer) gaan bewegen. Hoe we dat gaan doen en met welke netwerkpartners, nemen we op in de beleidsnota’s Sportbeleid en Lokaal Gezondheidsbeleid. Ook het meerjarig sportaccommodatieplan zal in de Sportnotitie worden meegenomen. Samen met de stakeholders van dit beleidsterrein gaan we ons inzetten voor het betrekken van kwetsbare doelgroepen.
We gaan met buurgemeenten samenwerken  om het sportbeleid op te stellen

2019 2020 2021 2022

Sportnotitie
Nieuwe invulling Sportraad
Invulling regionale samenwerking

Uitvoering sportbeleid
Verdere invulling regionale samenwerking

Evaluatie en evt. bijgesteld beleid  Uitvoering sportbeleid

 Toelichting

G
Kwaliteit
O
Tijd