Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Opstellen en uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen (2019)

Opstellen en uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen (2019)

Status
Moet nog starten

Planning
Startdatum: 31-12-2018

Lijst van investeringen 2019
Opstellen groenrenovatieplan. Na vaststelling van het groenbeleidsplan wordt in 2019 een groot onderhoudsplan (uitwerking van het groenrenovatieplan) voor het openbaar groen opgesteld, omdat er sprake is van een achterstand. Na vaststelling van het plan wordt in de jaren 2020-2022 uitvoering gegeven aan het groot onderhoud.Toelichting

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld