Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Opstellen arbobeleidsplan voor de periode 2019-2023

Opstellen arbobeleidsplan voor de periode 2019-2023
Portefeuillehouder
Segers T.C.

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. Medewerkers moeten immers hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen. In 2019 stellen wij een arbobeleidsplan op voor de periode 2019-2023. De intentie van ons Arbobeleid is om zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden te creëren voor medewerkers om ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, beroepsziekten en ongevallen te voorkomen.

2019

2020

2021

2022

x x x x


Toelichting

Er wordt momenteel aan het arbobeleidsplan gewerkt.  Eind 2019 zal deze aan het MT en college worden voorgelegd ter besluitvorming

O
Kwaliteit
O
Tijd