Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Ontwikkelen aantrekkelijke recreatiegebieden

Ontwikkelen aantrekkelijke recreatiegebieden
Portefeuillehouder
Mulder L.

We gaan uit van een gebiedsgerichte aanpak. De gebieden zijn: De Zwarte Dennen, Olde Maten, De Streek en het Reestdal. Elk gebied heeft speerpunten zoals fietsen, wandelen etc. Dit wordt per gebied uitgewerkt. We streven naar een nauwere samenhang tussen alle gebieden. De gemeente faciliteert.

2019 2020 2021 2022

x

     


Financieel: € 10.000 op Lijst van Investeringen (2019)Toelichting

De samenwerkende partijen vanuit het gebied Oldematen leveren voor de zomer een gebiedsprogramma op met een projectvoorstel voor het gebied aan de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland.  Staatsbosbeheer organiseert met de gemeente een avond voor gebruikers over de toekomstvisie van de Zwarte Dennen.

G
Kwaliteit
G
Tijd