Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Ondersteuning lokale initiatieven

Ondersteuning lokale initiatieven
Portefeuillehouder
Mussche A.

Het ondersteunen van lokale initiatieven is onderdeel van de nota Burgerkracht 2.0 (zie programma 0, Algemeen bestuur en organisatie). Concreet bestaat deze ondersteuning uit een Ontwikkelfonds (werknaam) waar initiatiefnemers een beroep op kunnen doen. Als aanjager voor  lokale initiatieven binnen het sociaal domein wordt specifiek ingezet op het verder stimuleren van de ontwikkeling van algemene (zorg)voorzieningen om daarmee de druk op de maatwerkvoorzieningen te beperken.

Met Stichting Welzijn Staphorst maken we prestatie afspraken over het stimuleren en ondersteunen van burgerinitiatieven.  Initiatieven binnen het sociaal domein moeten helpen om de transformatie in het sociaal domein op lokaal niveau aan te jagen.

Bezien moet worden of een specifiek ( innovatie)fonds sociaal domein moet worden gerealiseerd. 

2019 2020 2021 2022

Nota Burgerkracht 2.0
Startnotitie voor uitwerking voorwaarden, relatie met subsidies etc.
Prestatie afspraken met SWS

Uitwerking omvang, voorwaarden en uitvoering rondom ontwikkelfonds

Introductie ontwikkelfonds
Ontwikkelfonds is in werking

Ontwikkelfonds is in werking
Evaluatie eerste ervaringenToelichting

Vooruitlopend op de beleidsnota burgerkracht 2.0 zijn al structureel middelen beschikbaar ( € 15.000) voor de ondersteuning van deze initiatieven.

G
Kwaliteit
G
Tijd