Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Nota Burgerkracht (2015)

Nota Burgerkracht (2015)
Portefeuillehouder
Segers T.C.

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 10-05-2016Toelichting

G
Kwaliteit

Gepland is dat de nota Burgerkracht uit 2015 wordt opgevolgd door Burgerkracht 2.0

De afronding van die nota is opgeschort i.v.m. het rekenkameronderzoek  2019 (m.b.t. burgerparticipatie)

G
Tijd

De uitvoering van de nota Burgerkracht bestaat (o.a.) uit 21 actiepunten. De uitvoering van deze punten is ambtelijk periodiek gemonitord. De uitkomst is input voor de evaluatie van de nota en de doorontwikkeling daarvan, die dit jaar (2017) gaat plaatsvinden. De evaluatie heeft in het jaar 2017 plaatsgevonden. De doorontwikkeling van de nota is inmiddels gereed, het hiervan in procedure brengen is in afwachting van het nieuwe college.

G
Geld

Met het raadsbesluit is € 30.000 incidenteel geld beschikbaar gekomen. Hiervan is € 15.000 besteed aan de pilot wijkbudget. De andere uitgaven zijn gedaan voor het herijken van de adviesraden (nog niet afgerond) en het samen met de wijk- en dorpsraden doordenken van de verder ontwikkeling van burger- en overheidsparticipatie (nog niet afgerond)