Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Nieuwe bestemmingen vrijkomende agrarische gebouwen (2019)

Nieuwe bestemmingen vrijkomende agrarische gebouwen (2019)

Lijst van investeringen 2019Ondernemers die geconfronteerd worden met het vrijvallen van agrarische gebouwen wordt in principe ruimte geboden om te komen tot nieuwe bestemmingen. Wel worden de belangen van bestaande agrarische bedrijven en de omgeving bewaakt. Landbouwbedrijven in het buitengebied wordt ruimte geboden voor (ondergeschikte) nevenactiviteiten zoals de verkoop van streekproducten of plattelandstoerisme.

Toelichting

Hier wordt permanent aandacht aan geschonken. Initiatieven wordn beoordeeld in de Omgevingskamer, die als uitgangspunt "ja, tenzij" hanteert

G
Kwaliteit
G
Tijd