Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Mutatieverw.kadaster rvk Staph./Reestdal (2017)

Mutatieverw.kadaster rvk Staph./Reestdal (2017)

Status
Moet nog starten

Planning
Startdatum: 31-12-2016

Start na vastlegging in notariële aktes, periode november en december.

Toelichting

G
Kwaliteit

geen wijzigingen. Investering vindt waarschijnlijk in 2020 plaats

G
Tijd

geen wijzigingen. Investering vindt waarschijnlijk in 2020 plaats

G
Geld

geen wijzigingen. Investering vindt waarschijnlijk in 2020 plaats