Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Lokaal actieplan: waardig ouder worden

Lokaal actieplan: waardig ouder worden
Portefeuillehouder
Mussche A.

Op basis van een startnotitie stellen we een lokaal actieplan op over ‘Waardig ouder worden’. Op dit onderwerp werken we samen met bureau KE-Advies en lokale netwerkpartners als Stichting Welzijn Staphorst en de Klankbordgroep Informele Zorg Staphorst. 

2019 2020 2021 2022

Lokaal actieplan ‘Waardig ouder worden’

Uitvoering actieplan Evaluatie en evt. bijgesteld actieplan

 Uitvoering actieplanToelichting

Een lokaal actieplan is er nog niet, maar er worden al wel volop lokale interventies uitgevoerd gebaseerd op het landelijke programma Waardig ouder worden.  Hiertoe is het Pact voor de ouderenzorg opgesteld gebaseerd op 3 landelijke thema's: één tegen eenzaamheid, langer thuis en thuis in het verpleeghuis. In 2019 zijn we lokaal gestart met het project Vitaal en Veilig Thuis Staphorst in samenwerking met vele lokale en regionale (zorg)partijen.  Hiertoe is door alle partijen een manifest ondertekend. Ook is gestart met de ontwikkeling van de pilot (niet)geindiceerde dagbesteding/ontmoeting/eenzaamheid en respijtzorg. Verder worden met Stichting Welzijn Staphorst subsidieafspraken gemaakt zoals bijv. over de coordinatie en uitvoering van VVT/Staphorst en het Meldpunt eenzaamheid.

G
Kwaliteit
G
Tijd