Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Leader III: lokale projectbijdragen (2018)

Leader III: lokale projectbijdragen (2018)

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2017

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018Toelichting: betreft ondersteuning, coördinatie en realisatie van plattelandsvernieuwingsprojecten

Toelichting

G
Kwaliteit

Er zijn een aantal initiatieven die in ontwikkeling zijn en mogelijk een bijdrage gaan vragen vanuit LEADER.

G
Tijd
G
Geld

De gemeente levert een structurele financiële bijdrage aan een projectcoördinator voor Leader.